Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 13 april 2018

Armoede in de VS 'deel 80...' Financiële ellende >> dakloosheid en onbetaalbare huren (zoals de huren in ons land)

Ontving gisteren een petitie van Rose Fernandez over de nog steeds aanwezige scheiding tussen wit en gekleurd in de VS, waar m.n. de huizenprijs en -krapte vooral veel gekleurde mensen parten speelt. .....  (huizenkrapte die willens en wetens is veroorzaakt, mede door ook goede huizen te slopen, zodat een tekort blijft bestaan en mensen de hoofdprijs blijven/moeten gaan betalen, 'zeg maar zoals in ons land....').

Zoals gezegd: 'uiteraard' is de gekleurde bevolking oververtegenwoordigd onder de armste VS burgers.

M.n. een kleine opsomming trok m'n aandacht, daar komt'ie (aangevuld met andere armoede zaken in de VS):
  • De gewone VS burger met een fulltime baan kan zich geen huis met 2 slaapkamers veroorloven van diens inkomen, dit geldt voor alle staten van de VS.....
  • Maar liefst 12 miljoen mensen in de VS verwonen meer dan de helft van hun karige inkomen (aan huur)...... (in Nederland wordt iedereen geacht één derde van zijn/haar inkomen te verwonen aan huur, dat is zelfs de mening van de SP, terwijl veel huizenbezitters, die er financieel meestal toch al veel beter voorstaan, daar ver onder zitten.....)
  • Miljoenen mensen werden (en worden) uit hun huis gezet, daar ze niet meer in staat waren/zijn de huren te betalen...... Je snapt dat dit is veroorzaakt door enorme huurverhogingen (alweer zie ook Nederland, al worden de mensen hier zo lang mogelijk uitgemolken, totdat ze echt niet meer kunnen betalen. De huurtoeslag hier wordt steeds verder teruggeschroefd en mensen die letterlijk geen cent extra kunnen missen, betalen ondanks een minimaal verhoogde huurtoeslag hele euro's meer per maand..... Gelukkig worden deze mensen hier nog wel opgevangen, maar je begrijpt dat dit voor die mensen en hun eventuele kinderen, een uiterst traumatische ervaring is......)
  • Niet vreemd dus dat meer dan 3 miljoen mensen en individuen dakloos zijn in de VS, waaronder zich 1 miljoen kinderen bevinden.....
  • Doordat de huren zo hoog zijn in de VS en er ook daar fiks is gesneden in overheidssubsidies, besparen velen op de energiekosten met alle gevolgen van dien, zoals gewrichtsziekten...... Als gevolg van dit te weinig stoken ontwikkelen zich ook nog eens (giftige) welig tierende schimmels, wat ervoor zorgt dat deze mensen nog zieker worden..... (al is na overlijden dan wel de ellende voorbij.......)
  • Meer dan 50 miljoen mensen in de VS zijn afhankelijk van voedselbonnen..........
De VS, 'het land van de ongekende mogelijkheden......' Maar wel honderden miljarden per jaar in illegale oorlogsvoering steken.......... (in 2015 was de VS uitgave aan illegale oorlogsvoering maar liefst 611 miljard dollar, sinds die tijd is deze uitgave zelfs aanmerkelijk toegenomen.....)

De VS? Wat een inhumane, neoliberale, misdadige schoftenbende en zoals je kon lezen (en waarschijnlijk al wist): wij gaan hard dezelfde kant op!!

PS: de Trump administratie heeft continu de bek vol over het lot van kinderen elders, echter dat er 1 miljoen kinderen in de VS dakloos zijn, schijnt geen probleem te zijn...... Onder het republikeinse geteisem dat voor al die illegale oorlogen is, bevindt zich een aantal opperhufters die zelfs de verstrekking van voedselbonnen willen afschaffen, daar degenen die daar afhankelijk van zijn, daardoor te lui zouden worden om nog te werken (gvd!)......

Nog een toevoeging na plaatsing: als niet VS burger kunnen wij niet deelnemen aan de petitie van Rose Fernandez.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten