Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 6 april 2018

Nederlander moet flink minder vlees eten stelt Krijn Poppe van de Rli; een volkomen ontoereikend advies

Krijn Poppe van de Wageningen Universiteit en lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), was afgelopen dinsdag te horen op BNR. Hier gaf hij de toelichting bij een advies van Rli, waarin wordt gesteld dat de Nederlander flink minder vlees moet gaan eten.

En zoals je je zal afvragen: wat verstaat Poppe onder 'aanzienlijk' minder vleeseten (en ja ik schrijf dit aan elkaar gezien de enorme vleesconsumptie) zoals hij dit verwoordde op BNR. Welnu houd je vast: één dag per week geen vleeseten....... ha ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja 'dat zal enorme zoden aan de dijk zetten!'

De Rli kwam tot dit advies door de klimaatverandering, waar de vleesconsumptie een stevige bijdrage aan levert. Poppe sprak wel over de uitstoot die de doodsindustrie genaamd 'intensieve veehouderij' (of: 'vleessector') produceert, echter zonder het woord methaangas te gebruiken, terwijl dit zo ongeveer het sterkte broeikasgas op aarde is, waarmee hij de ernst van de zaak had kunnen aantonen....

Noch sprak Poppe over de kap/verbranding van oerwoud t.b.v. de gentech sojateelt..... Terwijl de wereldsojaproductie voor 80% wordt verwerkt in diervoer....... Uiteraard draagt de houtkap en al helemaal de verbranding van oerwoud een fikse steen bij aan de klimaatverandering......

Dan is er nog het transport van diervoer of de grondstoffen daarvoor over de wereld, alweer een enorme bijdrage aan de klimaatverandering....... Over transport gesproken: ook met de arme dieren uit de intensieve martelveehouderij worden enorme afstanden overbrugd, zowel met levende dieren als met hun kadavers of onderdelen daarvan......

Voor het 'produceren' van 1 kilo vlees is gemiddeld 5 kilo groente nodig en een gigantische bak drinkwater >> om nog eens aan te geven hoe inefficiënt het eten van vlees is..... Zoals gezegd die groente komt veelal uit ontwikkelingslanden en daar reken ik bijvoorbeeld ook Brazilië toe. Het water wat nodig is om de groente op te kweken die in veevoer wordt verwerkt, is schaars in veel van de landen waar deze groenten worden geoogst....... M.a.w.: onze enorme veestapel zorgt ook nog eens voor een verhoogd verbruik van drinkwater in landen waar dit al schaars is........

Over het ellendige leven van de dieren in de intensieve veehouderij hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen, dit is al een reden om onmiddellijk te stoppen met vleeseten. Maar er is meer, zoals de gevaren voor de gezondheid die het eten van vlees met zich meebrengt, zo is het eten van vlees slecht voor: -de darmen en maag (kanker), -de nieren, -de lever (en daarmee de hersenen), -het hart en -het grootste orgaan dat we bezitten, de huid. Bovendien is de intensieve veehouderij een belangrijke oorzaak voor antibioticaresistentie, een direct gevaar voor de mensheid als geheel!!

Hoe kan Poppe in godsnaam stellen dat het verminderen van de vleesconsumptie met 1 dag per week zoden aan de dijk zet? Immers met de stijgende welvaart in arme landen neemt ook daar de vraag naar vlees toe (mede door dumping van gesubsidieerd vlees uit westerse landen)......

Poppe stelde dan ook tot een paar keer toe dat het niet de bedoeling is om het eten van vlees te ontmoedigen..... Nee, veronderstel dat de grote promotor van de intensieve veehouderij, de universiteit van Wageningen, de waarheid over vleeseten zou openbaren......

Lullig om te zeggen, maar het is te hopen dat er nog veel meer schandalen rond de productie van vlees bekend worden gemaakt en er een aantal extra ziekten ontstaan door het eten van vlees, ziekten als BSE (de gekkekoeienziekte). Alleen door dat soort ziekten en schandalen neemt de vleesconsumptie nog enigszins af..... Over de gezondheidseffecten gesproken: Poppe stelde dat de mens als alternatief voor het eten van vlees, meer vis zou moeten gebruiken....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

De toegestane percentages gif als kwik in vis (plastic wordt niet eens als gif gezien, en ook dat zit tegenwoordig in vis) zijn dermate hoog opgeschroefd dat men nog steeds stelt dat vis eten gezond is..... Terwijl we op alle mogelijke andere manieren gif binnenkrijgen, gif dat zich samen met gif in vis stapelt in het lichaam.... Bovendien als we zo doorgaan met het eten van vis, zal de visstand nog verder teruglopen en zullen vele soorten vis uitsterven, om nog maar te zwijgen over de dieren die afhankelijk zijn van vis..... Over kweekvis hoef je al helemaal niet na te denken: bomvol antibiotica en andere troep die nodig is om ziekten te voorkomen, met zoveel dieren op elkaar (ook dat is zware dierenmishandeling!)

Poppe is een plork van oplichtersuniversiteit Wageningen en de Rli is in deze een lobbyorgaan voor de intensieve veehouderij! (zoals de Wageningen universiteit dat is)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten