Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 22 april 2019

'Beter leven ster promotie' door Vroege Vogels voor melk en andere zuivel.........

Een staaltje volksbedrog van enorme proporties: gisteren in Vroege Vogels op Radio1 positieve aandacht voor de 'beter leven ster' voor melkvee. Voorlopig nog 'één ster beter leven', maar later gevolgd door twee en drie sterren keurmerk dat op melk en andere zuivel zal verschijnen....

Het gaat hier om boeren die meer voor hun melk hopen te vangen door het volk te laten geloven dat de gehouden koeien een beter leven hebben dan soortgenoten buiten de 'biologische' (waarmee word bedoeld 'ecologische') veehouderij......

In een 'schijtlollige' reportage van verslaggever Henny Radstaak kwam een boerin aan het woord die deze 'beter leven ster' melk levert.....

Natuurlijk moest Radstaak weer spreken over 'de dames' waarmee hij koeien bedoelde... 'Leuk hè?' Ja dat heeft men graag, veel lachen om suffe grappen (het woord 'grap' is zelfs niet gepast)

Wat is dan het verschil van één ster beter leven koeien met die uit de gewone melkveehouderij? Nou bijvoorbeeld kalfjes tot een 6 weken gespeend houden, ofwel ze kunnen met een speenemmer hun zuigbehoefte bevredigen, niet met melk van hun moeder, maar met water....... Wel moeten deze kalveren nog steeds in hokken liggen......... Volgens een plork van het Beter Leven Keurmerk, moeten de dieren in de stal ook in groepen worden gehouden, echter uit de woorden van de meewerkende boerin was af te leiden, dat 'haar' kalveren in aparte hokken worden gehouden......

Kalveren horen bij hun moeder te blijven en dienen bij die moeder te kunnen drinken...... Wel eens het verdrietige geluid gehoord dat een moederkoe produceert als haar kind wordt afgenomen? Vreselijk kan ik je verzekeren en dat houdt dagenlang aan.... Het is dan ook een smerige dierenmishandeling om deze kind-dieren bij hun moeder weg te houden...... Om over de grote kalversterfte in ons land nog maar te zwijgen

Overstappen naar zogenaamde biologische melk is blijkbaar te duur voor dit soort melkveehouders, waar dit de enige iets verbeterde en duurzamer vorm van veehouderij is...... Wel moet ik daaraan toevoegen, dat ondanks het zwaar verminderde gebruik van antibiotica, het niet behandelen van weiland met het zwaar kankerverwekkende glyfosaat (het werkzame gif in Roudup*), ook de 'biologische melkveehouderij' minder duurzaam is dan het lijkt, zo worden ook de koeien in deze veehouderij na een jaar of 5 vermoord, daar ze dan minder melk opbrengen, terwijl een koe gemiddeld 22 jaar kan worden.......

Het gaat vooral om een meer diervriendelijke melkveehouderij....... Waar een plork van 'beter leven sterren' stelde dat er bijvoorbeeld ook stro op de bodem in de stallen moeten liggen, daar koeien 90% van de tijd in de stal staan....... Radstaak vroeg uiteraard niet waarom die koeien dan zoveel in de stal liggen, gegarandeerd dat er geen bomen op het weiland van de boerin staan....

Vogelbescherming Nederland is blij met deze 'één ster beter leven' daar er later wordt gemaaid en de akkerranden worden ingezaaid met bloemen. Verder werken de Dierenbescherming en Natuur en Milieu mee aan deze 'beter leven ster......'

Gelukkig moeten de deelnemende boeren voor dit 'één ster beter leven' stoppen met het gebruik van glyfosaat, al krijgen de koeien nog steeds genetisch gemanipuleerd voedsel.....

Niets over het gebruik van antibiotica, dus het is wel duidelijk dat dit nog steeds mag worden gebruikt voor de koeien die 'één ster beter leven' krijgen.........

Radstaak merkte op dat er boerenzwaluwen waren te zien, waarop de boerin zei dat dit ook het geval was toen zij nog op de ouderwetse manier boerde en dus ook Roundup gebruikte...... De terugloop in het aantal trekvogels is mede te danken aan het enorme gebruik van bestrijdingsmiddelen, immers vogels als de zwaluw eten insecten die op hun beurt al vol zitten met glyfosaat......

Geen woord van kritiek van Radstaak, of van presentator en lijkenvreter Bentveld op deze poging om de biologische melk naar de kroon te steken, het was één grote reclame voor deze 'beter leven ster....'

Echter ook wat betreft de 'biologische melkkoeien': het beste zijn koeien af die niet geboren worden, zoveel is wel duidelijk en dat zal zo blijven hoeveel 'sterren voor beter leven' je ook weggeeft....... 'Een beter leven': anders gezegd het is nog niet alles maar deze arme dieren hebben dan een iets beter leven dan soortgenoten......

* Glyfosaat is terug te vinden in melkkoeien en dat geldt ook voor het gebruikte gentech voedsel voor deze koeien..... Ofwel als je 'normale' zuivel gebruikt en/of vlees eet, sla je deze kankerverwekkende stoffen op in je lichaam, hetzelfde lichaam waarin je al een groot aantal andere ten onrechte toegestane gifstoffen opslaat........... Onder andere Europarlementariër en grofgraaier Bas Eickhout van GroenLinks was voor het nog jaren kunnen gebruiken van Roundup door boeren en tuinders.......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten