Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 2 april 2019

Commissie Stiekem is, als de Eerste Kamerverkiezingen, een gotspe in onze zogenaamde open democratie

Men wordt opgevoed in Nederland met de idee dat we in een open en transparante democratie leven. Een leugen van formaat als je ziet dat bijvoorbeeld de Eerste Kamer niet door het volk wordt gekozen, nee deze lobbyclub voor het bedrijfsleven wordt 'gekozen' door de winnaars van de Provinciale Statenverkiezingen.....

Bovendien: de meer dan belachelijke aanduiding dat 'Nederland een constitutionele monarchie is met een parlementaire democratie', laat al zien dat we worden belazerd vanaf het voortgezet onderwijs......

Moet je nagaan dan durft men in het kabinet en de Kamer nog te stellen dat we in ons land een open democratie hebben......

Het voorgaande is totaal ongeloofwaardig, zeker als je ziet dat kabinet na kabinet verkeerde beslissingen nemen, beslissingen die enorme kapitalen aan belastinggeld kosten, zoals bijvoorbeeld t.b.v. illegale oorlogsvoering, waarbij ook nog eens enorme oorlogsmisdaden worden begaan en die alleen deze eeuw al aan meer dan 2,5 miljoen mensen het leven hebben gekost........

Veel zaken die met het voorgaande te maken hebben worden afgedaan als staatsgeheim en die geheimen mogen in onze 'open democratie' alleen gelezen worden door partijvoorzitters die geheimhouding hebben beloofd, zij vormen de 'Commissie Stiekem.....'

Telkens weer komt men met de dooddoener dat meer openheid over militaire zaken mensen elders het leven kunnen kosten....... Zonder meer schunnig, daar het kabinet daarmee aangeeft dat mensen die Nederland hebben geholpen met het moorddadig werk elders, gevaar lopen na vertrek van het Nederlandse leger......

Nederland moet zich dan ook de oren van de kop schamen dat deze mensen niet al voor het vertrek van de Nederlanders een permanente verblijfsvergunning voor ons land hebben gekregen...... Zo blijkt keer op keer dat mensen die voor de Nederlandse missies als tolken dienden, het wel kunnen vergeten >> zij noch hun familie krijgen een verblijfsvergunning, terwijl deze mensen grote kans lopen te worden vermoord, samen met hun eventuele gezin dan wel andere familieleden......

De Commissie Stiekem is een anti-democratisch orgaan dat ze snel mogelijk op de fles moet!! Het is bepaald geen kunst om bijvoorbeeld werkwijzen niet weer te geven in rapporten die nu alleen de Commissie Stiekem mag lezen en waarop geen controle door de volksvertegenwoordiging kan worden uitgeoefend, zelfs niet achteraf...... Voorts is het na een bepaalde militaire actie voor de vijand wel duidelijk welke werkwijze is gevolgd, ofwel: alle argumenten voor het geheim houden van zelfs moorden, zijn totaal belachelijk en kunnen na evaluatie niet worden herzien en als ongewenst worden bestempeld voor toekomstige geheime militaire acties......

En ja ook Nederland voert geheime militaire operaties uit, waarbij 'de vijand' (verdachten) doelbewust wordt vermoord, zelfs als de oorlog die tot deze stap leidde, totaal illegaal was/is, zoals de oorlog tegen Irak........ Psychopaat Marco Kroon, de cocewitte ridder, werd zelfs gelauwerd voor begane moorden, anders gezegd: standrechtelijke executies van mensen die werden verdacht van bijvoorbeeld terreur.... Hoe is het mogelijk??!!!

Een democratisch geregeerd land laat geen verdachten vermoorden, maar brengt hen voor het gerecht, we leven gvd niet meer in de tijd van de Romeinen, of een heel stuk dichterbij in tijd: het Derde Rijk van nazi-Duitsland!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten