Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 13 april 2019

VS bewapening van Irak met chemische en biologische wapens valt onder leeftijdscensuur van YouTube

Al weer enige tijd geleden bracht Brassscheck TV de hieronder opgenomen video met bijgaande tekst. Het handelt hier om het voorzien van Irak onder Saddam Hoessein van biologische en chemische wapens door de VS (in de 80er jaren van de vorige eeuw).......

Blijkbaar vindt YouTube dat dit soort informatie niet geschikt is voor zelfs tieners, ofwel men mag de vuile VS geschiedenis niet kennen, anders gezegd leeftijdcensuur >> veronderstel dat je met dergelijke informatie weer zo'n hippiebeweging als in de 60er jaren van de vorige eeuw kweekt, een generatie die zich verzet tegen de continue illegale oorlogsvoering door de VS......

Vergeet voorts niet dat ook Nederland een 'mooie rol' speelt in het leveren van gifgas aan het regime Hoessein......... Bolkestein, destijds VVD minister van BuZa, gaf tegen het advies van ambtenaren en deskundigen in, van Anraat toestemming enorme hoeveelheden grondstoffen voor het fabriceren van gifgas te leveren aan Irak, ofwel Bolkestein gaf exportvergunningen voor onderdelen van chemische wapens....... 

Van Anraat werd veroordeeld voor het leveren van onderdelen waarmee gifgas werd gemaakt en VVD oorlogsmisdadiger Bolkestein, de ploert die tegen alle adviezen in daarvoor een exportvergunning afgaf, gedraagt zich nog even arrogant als destijds, werkt al jaren o.a. als parlementariër in Brussel en dat tegen een onbeschoft hoog salaris.......

'Terug naar de VS': bij de eerste illegale oorlog van de VS tegen Irak, hebben VS militairen in Irak de eerder door de VS geleverde voorraden gifgas verzameld en het land uitgebracht, dit om de sporen van deze enorme misdaad te wissen......

Met dat gifgas heeft het bewind Hoessein een enorm aantal Koerden en Iraniërs vermoord (in de Eerste Golfoorlog, een oorlog van Irak tegen Iran), wat betreft de Iraniërs de zoveelste enorme misdaad van de VS tegen dat volk, immers de VS wilde destijds maar wat graag dat Hoessein Iran aan zou vallen, vandaar ook de leveringen van gifgas (door de VS)......

Leeftijdscensuur is in feite een vorm van geschiedvervalsing, dit daar het overgrote deel van de jongeren die deze informatie niet te zien krijgt, blijft geloven dat hun overheid ethisch en moreel verantwoord handelt, terwijl de overheid in de VS bijvoorbeeld sinds het begin van deze eeuw al meer dan 2,5 miljoen mensen heeft vermoord....... Verder steunt de VS dictatoriale regimes als Saoedi-Arabië, als het moet zelfs bij het uitvoeren van een genocide, zoals nu daadwerkelijk het geval is in Jemen..... 

In feite kan je e.e.a. ook nog in verband brengen met Julian Assange, die door de Britse politie werd ontvoert uit de ambassade van Ecuador en nu in gijzeling is genomen door de Britten.... Immers met de informatie op WikiLeaks werd en wordt pas goed duidelijk gemaakt hoe smerig de buitenlandpolitiek van de VS was en is....

Zie de video en geeft het door!!

HISTORY – BANNED BY YOUTUBE

HOW THE US ARMED IRAQ WITH CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS
"DANGEROUS INFORMATION”

YouTube informed us that due to “community standards” they are putting “age restrictions” on the viewing of this video.

What’s it about?

It’s the story of how the US armed Iraq with chemical and biological weapons, used US troops to dispose of them during the first invasion, and then sat back denying that the serious illnesses that resulted were caused by these operations.

The primary qualifications of Colin Powell and Norman Schwarzkopf: The ability and willingness to lie with a straight face – over and over and over again.

Missing from this report: What corporations were involved in the manufacture of and profited from the covert US program to arm Iraq with chemical and biological weapons.
YouTube’s message to us:

Your video The US armed Iraq with bio and chemical weapons was flagged to us for review. Upon review, we’ve determined that it may not be suitable for all viewers and it has been placed behind an age restriction.”

Click here to support Brasscheck

Geen opmerkingen:

Een reactie posten