Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 5 september 2017

VS en haar eerste Vietnam: de Filipijnen........

Brasscheck TV kwam afgelopen vrijdag met een video-documentaire over het eerste Vietnam van de VS. Dat vond plaats op de Filipijnen, tegen een eerst nog vrij weerloze bevolking.

Spanje en de VS waren in 1898 in oorlog met elkaar en tijdens die oorlog verklaarde de Filipijnen zich onafhankelijk. Spanje had niet genoeg manschappen om de Filipijnen in hun macht te houden.

Tijdens de vredesonderhandelingen stelde de VS aan Spanje de vraag, of het de Filipijnen niet kon kopen en u snapt 't al, daar had Spanje geen moeite mee.

Vanaf het begin heeft de VS de Filipijnen leeggezogen en één van de VS presidenten merkte zelfs op, dat de Filipijnen altijd tot de VS zouden blijven behoren........

Er was wel degelijk verzet tegen de VS bezetting, echter dat was een zeer ongelijke strijd tegen het goed bewapende VS leger........ Nadat een paar VS militairen omkwamen op de Filipijnen, liet de VS commandant van het eiland waarop dit gebeurde, alle 'mannen' vanaf 10 jaar vermoorden (!!!)..........

Voorts had de VS, zoals Groot-Brittannië in Zuid-Afrika, al ver voor WOII concentratiekampen ingericht op de Filipijnen, kampen waarin de mensen stierven als vliegen....... Dit nog naast een groot aantal bloedbaden, waarbij de VS grote aantallen burgers vermoordde.......

De VS vermoordde in een paar jaar tijd meer Filipijnse burgers, dan Spanje in 300 jaar tijd (en 'die konden er ook wat van...')

Manlijke bewoners van de Filipijnen werden tijdens WOII door de VS verzocht mee te vechten tegen Japan en velen gaven daar gehoor aan, niet in de laatste plaats, daar hen na de oorlog banen en een pensioen werden beloofd. Helaas voor deze vrijwilligers, tot op de dag van vandaag vechten ze voor het inlossen van deze toezeggingen, die de VS niet nakwam.........

Het verzet op de Filipijnen tegen de Japanse bezetter was groot en zoals op veel andere plekken op aarde werd dit verzet voornamelijk bevolkt door communisten, die aan het eind van de oorlog de onafhankelijkheid uitriepen (van de VS). Tegelijk verdeelde men het land van de grote landeigenaren onder de arme boerenbevolking...... Hiermee maakte de VS korte metten na WOII....... Op 4 juli 1946 kregen de Filipijnen eindelijk onafhankelijkheid.....

Daarmee waren de bemoeienissen van de VS met de Filipijnen nog lang niet afgelopen, tot een paar keer na het uitroepen van de onafhankelijkheid, heeft de VS nog huisgehouden op de Filipijnen.............

Zie nog veel meer feiten over deze eerdere kolonie van Spanje en de VS, plus haar strijd tegen de koloniale machten (vooral de VS): Zie ook: 'VS buitenlandbeleid sinds WOII: een lange lijst van staatsgrepen en oorlogen..........'

        en:  'List of wars involving the United States'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten