Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 16 september 2017

Kees Romijn (ex-voorzitter Melkveehouderij): de Nederlandse melkveehouderij is de duurzaamste ter wereld..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Kees Romijn, de 'ex-vakgroepvoorzitter' Melkveehouderij van LTO was op 5 september jl. te horen op BNR. Daar sprak de oplichter over het voorstel van Milieudefensie om de supermarkten te verplichten 6 cent per liter melk meer te laten betalen, zodat de melkveehouderij kan verduurzamen.....* ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Uiteraard is Romijn niet tegen het voorstel om boeren meer te betalen per door de koe geproduceerde liter melk, maar vond het toch nodig even fijntjes op te merken, dat de Nederlandse melkveehouderij al de duurzaamste ter wereld is....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, in het land van de blinden is éénoog met een zicht van amper 10% nog altijd de onbetwiste koning!! Nog meer 'duurzaamheid': het maaibeleid, één van de redenen waarom de weidevogels verdwijnen uit Nederland, of de enorme zwendel met geld voor natuur beherende boeren, dat na onderzoek in de diepe zaken van de boeren blijkt te zijn verdwenen, zonder dat ze daar ook maar iets voor hebben gedaan........ Dan de fikse hoeveelheid antibiotica die deze dieren tijdens hun leven krijgen...... Om over het mestoverschot, de uitstoot van stikstof en methaan in de melkveehouderij nog maar te zwijgen......

Romijn zal wel een 'goed christen' zijn, want hij kwam nog met een enorme leugen: nadat hij de 6 cents verhoging per liter melk op zijn manier goedkeurde, stelde de plork dat de boeren de laatste jaren al extra koeien hebben aangeschaft, daar ze zo weinig voor hun melk kregen........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! Wat een leugenaar!! Die boeren hebben extra koeien aangeschaft, daar ze eindelijk kregen waar ze al jaren verontwaardigd om schreeuwden: de afschaffing van de melkquota..... Om niet achter te blijven en van meet af aan zoveel mogelijk te kunnen 'produceren', kochten heel veel boeren al extra koeien, ver voor het aflopen van die melkquota regel, de boetes die ze daarvoor kregen namen ze voor lief........... De boeren geloofden dat na afschaffing van de melkquota de melkprijs omhoog zou gaan, echter volkomen volgens de economische 'logica' kelderde de melkprijs door het gigantische aanbod......

Overigens een grote schande dat PvdA trol Dijksma de boeren hebben laten begaan en hen niet hebben verboden meer koeien te kopen, daar Nederland ook toen al (en vele jaren daarvoor) met een mestoverschot zat........ Kortom het zoveelste staaltje wanbeleid van deze PvdA domkop en VVD Obersturmbannführer Kamp, de eindverantwoordelijke........

* Hoe kan je een sector verduurzamen, als de dieren die daarin worden gebruikt, bij lange na niet zo oud mogen worden, als ze biologisch gezien wel zouden worden??? Zo gaat 'n koe van 5/6 jaar naar de slacht om vermoord te worden, daar het dier minder melk produceert..... Terwijl een koe zelfs ouder dan 20 jaar kan worden....... Hoe kan je het duurzaam noemen, koeien keer op keer te insemineren, zodat ze na het kalven (bevalling) weer volop melk geven??? Hoe kan je het duurzaam noemen, kalven bij de moederkoe weg te halen, waar zelfs de eerste melk die belangrijk is voor het kalf, niet aan deze jonggeborenen wordt gegeven....??

Zie ook: 'Dijksma's (PvdA) erfenis: 160.000 'melkkoeien' weg, voor groot deel naar de slacht; 'zo zien we steeds minder koeien', aldus Bosman..............'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten