Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 12 september 2017

Dijksma (PvdA): snelheid verlagen op 130 km. wegen maakt de lucht niet schoner......... AUW!!!

PvdA trol en domme oplichter Dijksma was gisteren te horen op BNR, o.a. in het nieuws van 15.00 u., waar ze sprak over de rechterlijke uitspraak van vorige week,  in een kort geding van Milieudefensie tegen de staat. Hierin heeft de rechter de staat opgedragen direct maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in ons land te verbeteren. Tja, dat zou een overheid moeten doen, als er jaarlijks 18.000 mensen vroegtijdig sterven (na een akelig ziekbed) aan de gevolgen van jarenlange auto-uitstoot inademing.........

Volgens Dijksma die inging op de reactie, van een paar politici, Milieudefensie en deskundigen, die een verlaging van de maximumsnelheid hebben voorgesteld, heeft het geen zin om de snelheid op 130 km. wegen te verlagen, daar de luchtkwaliteit daar volgens eigen zeggen, bij controle de EU norm zal halen....... 

Het was Dijksma de afgelopen 5 jaar als staatssecretaris op 2 departementen nog niet opgevallen dat de Nederlandse luchtkwaliteit tot de slechtste in de EU behoort......... Alsof de luchtvervuiling van 130- kilometer wegen niet neer kan slaan in naburige of zelfs verder weg gelegen steden en dorpen....... Bovendien, die 18.000 slachtoffers (plus een groot aantal kinderen dat jaarlijks long en luchtwegklachten oploopt door diezelfde uitstoot) lijden zonder meer door de slechte luchtkwaliteit. 

Echter daarnaast is er nog de vervuiling van fabrieken, vliegtuigen, schepen en die uit de intensieve martelveehouderij. Dit alles zorgt ervoor dat er nog veel meer mensen met dergelijke problemen te kampen hebben.......

Daarnaast zorgt de verhoogde snelheid er voor dat de klimaatverandering verder wordt aangejaagd, ook al een zaak die de volksgezondheid, om het maar zacht te zeggen, niet ten goede komt....... Al zal dit Dijksma aan de vieze reet roesten, daar de gevolgen voor de volksgezondheid vooral buiten Nederland (en de rest va de EU) zijn te zien en te voelen........

Dijksma had eerder al aangegeven niets meer te willen en kunnen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren, dat zou voor Rutte 3 zijn, alsof er gezien de cijfers niet alle reden is direct tot handelen over te gaan.......... Bovendien zou de maximumsnelheid in steden moeten worden teruggebracht naar 30 km/u....... U begrijpt het al, dat zal onder Rutte 3 met de zogenaamde christenen van het CDA en de 'Christen'Unie niet gebeuren, daar heeft men schijt aan de volksgezondheid van 'gods schepping', al zal D66 wel een paar succesjes op milieugebied beloofd zijn, als ze deze 130-kilometer wegen ongemoeid laten..........

Ach ja, zoals gewoonlijk gaan de economische belangen ver voor op de volksgezondheid.......

Overigens hebben D66, de 'Christen'Unie en de SGP niets gedaan tegen deze verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u. en die op 80 kilometerzones op een aantal grote wegen die langs woonwijken liggen (de snelheid werd daar opgehoogd naar 100 km/u.) >> met volle overgave hebben deze hypocriete partijen het disfunctionerende wanbeleid van Rutte 2, ook op dat gebied gesteund..... Zelfs als ze dit niet zouden hebben gedaan, zijn ze alsnog verantwoordelijk voor het feit, dat ze hun steun niet hebben af laten hangen aan het niet verhogen van de maximumsnelheid (om nog maar te zwijgen over de zware tegenstand van hare VVD hufterigheid Schultz van Haegen, tegen de invoering van milieu-zones in grote steden).......

Dijksma heeft eerst als staatssecretaris de intensieve martelveehouderij gesteund en daarna als staatssecretaris niets ondernomen tegen de maximumsnelheid, oké, dat is de taak van VVD kwaadaardigheid Schultz van Haegen, maar Dijksma had haar functie als staatssecretaris op Infrastructuur en Milieu (die combinatie alleen al... ha! ha!) onder deze VVD ploert kunnen weigeren en gewoon door kunnen gaan met disfunctioneren op haar eerste ministerie van Economische Zaken en Landbouw......... (onder Balkenende 4 was Dijksma zelfs staatssecretaris Onderwijs....., ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!)

Dijksma had wel een grote bek ('er moet meer gebeuren') voorafgaand aan de klimaattop in Parijs, echter als je haar 'prestaties' onder Rutte 2 ziet, had ze beter een grote bek op haar eigen wanbeleid kunnen hebben........ Klik 'voor de gein' op het label met haar naam (direct onder dit bericht), voor de vele 'prestaties' van Dijksma...... (na een aantal berichten opnieuw op het label Dijksma klikken, daar u anders hetzelfde bericht een aantal keren achter elkaar te zien krijgt)

Dijksma die zegt dat er niets aan de hand is met de maximumsnelheid van 130 km/u., is persoonlijk verantwoordelijk voor het feit dat Nederland de laatste jaren nog meer rotzooi is gaan uitstoten......... 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten