Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 2 september 2017

Kwart kippenvlees in supermarkten bevat bacteriën die resistent zijn voor colistine, een uiterst sterk antibioticum.........

Kip het meest gemartelde stukje vlees, dat bovendien fipronil kan bevatten en zoals BNR afgelopen donderdagmorgen bekend maakte (rond 8.08 u.), ook met bacteriën die resistent zijn tegen colistine....... Colistine is één van de antibiotica die behoren tot de groep van de zogenaamde 'polymyxinen'. Polymyxinen zijn een groep van vijf verschillende polypeptide-antibiotica, die in 1947 ontdekt zijn. Enkel polymyxine B en E worden in de praktijk gebruikt, aldus Wikipedia.

Deze 'basisantibiotica' (excuseer voor de niet wetenschappelijke termen) waar colistine onder valt, zijn uiterst belangrijk in de strijd tegen antibiotica resistentie (één van de laatste redmiddelen om resistente bacteriën eronder te krijgen), het is een zwaar antibioticum, met grote bijwerkingen. In Europa overlijden jaarlijks 25.000 mensen vanwege antibiotica resistentie........ Zoals gezegd een kwart van het kippenvlees in de supermarkten bevat bacteriën die resistent zijn tegen colistine.......

U begrijpt een levensgevaarlijke zaak, die bovendien nog eens bewijst dat er nog steeds enorm veel antibiotica en zware antibiotica wordt gebruikt in de intensieve veehouderij en dan een antibioticum dat voor mensen mondjesmaat wordt gebruikt, zoals in de bestrijding van longontsteking bij patiënten met cystische fibrose (een ernstige en uiteindelijk dodelijke longziekte)...........

'Gelukkig' voor de intensieve martelveehouderij wist BNR een professor te vinden, Marc Bonten van het Utrechts Medisch Centrum (UMC), die het verhaal over colistine, eerder geplaatst in Trouw, als onzin afdeed....... Volgens Bonten is het gen van colistine pas een paar jaar gelden ontdekt en is er geen sprake van meer gevonden antobiotica resistentie tegen colistine, maar kan men het nu pas aantonen, wat de groei verklaart....... Bonten denkt dat het een natuurlijk antiresistentie gen is.......

Bonten werd niet gevraagd hoe dit 'natuurlijke gen' dan ooit in de wereld is gekomen....... Ik ben geen wetenschapper, maar krijg toch sterk de indruk dat dit is ontstaan door in feite ongeoorloofd gebruik van colistine in de intensieve veehouderij...... Als je zoveel dieren in een stal propt, is het logisch dat je enorme gezondheidsproblemen krijgt.......

Wat aan mensen mondjesmaat wordt verstrekt, wordt in de intensieve martelveehouderij op grote schaal voorgeschreven en verstrekt door veeartsen....... Met andere woorden: men speelt met uw leven in deze doodsindustrie en zoals gewoonlijk gaan economische belangen ver voor op de volksgezondheid.....

Dat laatste opgeteld bij het feit dat vleeseten totaal niet gezond is, zou de mens aan het denken moeten zetten, zo kan het eten van vlees organen als de huid, hart, lever, nieren, maag en darmen schaden en zelfs kanker veroorzaken, wat ook op grote schaal gebeurd. Maag en darmkanker heeft intussen de longkankers voorbij gestreefd in het totale aantal jaarlijkse doden, wereldwijd wel te verstaan.......

Stop met het eten van vlees en zuivel en u zal heel snel bemerken, dat u niets mist als u geen vlees eet. Bovendien zal dan het knagende gevoel achter in uw hoofd verdwijnen, het gevoel dat er iets goed mis is met het eten van vlees......

U doet er niet alleen de dieren een groot plezier mee, dieren die in een hel op aarde leven, maar u doet er bovendien het milieu een groot plezier mee, immers vleeseten gaat gepaard met een ongelofelijke vervuiling, van lucht, bodem en oppervlakte water. U zorgt er verder voor dat de klimaatverandering nog enigszins is te beperken en het bespaard oerwoud (gentech sojateelt voor diervoeder). U begrijpt dat dit alleen zal werken als een aanzienlijk deel van de mensheid kiest voor een veganistisch bestaan en de kans daarop is vrijwel nihil, maar toch: alle beetjes helpen.

Voorts zou de wereld eindelijk eens moeten optreden tegen het ongeoorloofd gebruik van antibiotica en dat geldt des te meer voor gebruik in de intensieve veehouderij!!!

Weg met de intensieve veehouderij!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten