Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 7 september 2017

Schippers' en Asschers beleid: één derde van de bijstandsgerechtigden is psychiatrisch patiënt..........

Om de desastreuze gevolgen van het wanbeleid onder de afgelopen kabinetten en zeker dat onder hare VVD kwaadaardigheid Schippers, geheel ten overvloede nog eens te onderstrepen, werd gisteren bekend gemaakt dat één derde van de bijstandgerechtigden in feite psychiatrisch patiënt is......

Oké het heeft ook deels te maken met de smerige aangescherpte regelgeving, die het UWV de macht heeft gegeven mensen goed te keuren voor werk, terwijl ze dat helemaal niet zijn, 'met dank' aan de verantwoordelijke PvdA hufter Asscher....... Als Schippers heeft men bij het UWV ook lak aan psychische aandoeningen, allemaal aanstellerij....... Zo zei Schippers afgelopen jaar nog, dat je met een depressie ook bij de buurvrouw terecht kan....... (wat een 'geweldige vakminister' hè Kees Boonman!)

Zoals u uit het voorgaande al op kon maken, (godbetert) minister Schippers heeft in de jaren op Volksgezondheid enorm gekort op psychische hulp. Dit had o.a. tot gevolg dat de politie de laatste jaren werd overstelpt met mensen die in de war zijn en u weet het: als iemand zich enigszins anders gedraagt op straat, slaan bij de goegemeente de stoppen door.......

Uiteraard horen deze mensen begeleid te wonen, waar men in de gaten kan houden of de medicatie wordt genomen en men de veiligheid en hygiëne van deze mensen in de gaten kan houden en kan toezien op een voldoende en goede voedselinname. Zoals gezegd: op die zorg is enorm bezuinigd door Schippers, niet in de laatste plaats door een deel van de zorg over de schutting van de incapabele gemeenten te gooien........

Eén van de andere gevolgen van het wanbeleid van Schippers, is een fikse stijging van het aantal suïcides....... Ja ja, Schippers staat tot de oksels in het bloed........ Maar ach bewijs dat maar eens, het gaat tenslotte om 'gekkies' en zoals u weet: zelfs 'de naakte cijfers' interesseren het geteisem van Rutte 2 geen zier >> zie bijvoorbeeld de reactie van VVD bouwmaffialobbyist Schultz van Haegen op het gestegen aantal verkeersdoden, na de verhoging van de maximumsnelheid ..........

De combinatie bezuiniging op de GGZ met het inhumane, onrechtvaardige UWV beleid, heeft er intussen voor gezorgd dat een groot aantal mensen met psychische aandoeningen, die afgekeurd hadden moeten worden voor werk, in de bijstand verdween. Let wel, dit betekent tevens, dat een fiks aantal van die mensen geen stuiver en dus geen bijstand krijgt, daar ze werkloos werden (door hun psychische klachten), daarna even WW ontvingen, maar vervolgens niet in de bijstand verdwenen, daar hun partner 10 cent teveel verdient...... Gelukkig heeft die laatste groep dan nog een partner die echte armoede onder deze patiënten (met een beetje geluk) kan voorkomen.......

Hoogleraar psychiatrie Jim van Os was gistermorgen op Radio1 (rond 10.46 u.) te horen over deze zaak. Volgens van Os vallen deze bijstandsgerechtigden onder diverse wetten en regels en dat ook op lokaal niveau. Daar kan uiteraard alleen maar ellende van komen.... Van Os zei dat er weliswaar extra geld wordt vrijgemaakt, maar dat er verder niets veranderd (typisch Rutte 2, eerst iets naar de kloten helpen en als het dan misgaat, er [te weinig] geld tegenaan gooien...)......

Van Os wil dat men kleinschalig gaat werken en maatwerk levert, dat kan alleen als het UWV, de individuele gemeente en de GGZ gaan samenwerken........ ha! ha! ha! ha! ha! Een prachtig plan, echter het UWV kennende zou het me ten zeerste verbazen, als deze organisatie daar aan mee zal werken. Mocht het UWV daar tegen de verwachting in toch onmiddellijk mee akkoord gaan, is het uitermate goed oppassen geblazen, daar het UWV deze samenwerking heel goed zou kunnen gebruiken, om alsnog velen van deze bijstandsgerechtigden af te doen als aanstellers........

Zoals al vaker gesteld op deze plek, we moeten als de donder af van het neoliberale prestatiedenken, dat maakt mensen (en zelfs kinderen) letterlijk knettergek! Uiteraard gaat dit niet als je mensen in de financiële stront laat zitten: tijd voor echte schuldhulpverlening en verlaging in prijs van een groot aantal diensten en zaken zoals de huur en de premie voor de zorgverzekering, dit naast een permanent herstel van de vergoedingen voor de GGZ! (niet alleen een verlaging van de premie voor de zorgverzekering, maar ook met afschaffing van het eigen risico en de eigen bijdrage, waarmee NB GGZ patiënten onevenredig werden getroffen onder Schippers en PvdA zakkenwasser Martin 'die vrouw' van Rijn)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten