Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 14 juli 2016

Asscher gebood SVB mee te werken aan onwettige AOW uitkeringen..........

Opper PvdA hufter Asscher, had onlangs nog een grote bek, over de beschuldiging van cliëntelisme inzake de te hoge AOW uitkeringen, voor holocaust slachtoffers in bezette gebieden (let wel: deze mensen krijgen terect al een aparte uitkering voor hun slachtofferschap in die vreselijke Holocaust)......

Het zou oud beleid zijn, waar hij verder niets mee te maken had. Vandaag berichtte de Volkskrant dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in 2013 ontdekte, dat deze uitkeringen te hoog waren, daar ze werden uitgekeerd aan mensen die in illegaal bezette gebied wonen. De SVB kreeg daarop opdracht van Asscher hier niets tegen te doen, de wet te negeren en dit stil te houden........

Met andere woorden: Asscher is een smerige, hypocriete leugenaar!!

U begrijpt dat hier maar één consequentie uit kan worden getrokken: Asscher dient met een ferme schop onder de gore bips op straat geschopt te worden, met een levenslang verbod voor welke openbare bestuursfunctie dan ook!! Daarnaast zou hij geen uitkering op basis van zijn salaris mogen krijgen, maar een bijstanduitkering!! Zoals u ook weet: dit zal niet gebeuren, het maakt niet uit wat men uitvreet in het waardeloze kabinet Rutte 2, men kan 'gewoon' blijven zitten.......

Tot slot zou ik nog willen stellen, dat ik het een grof schandaal vindt, dat de SVB pas in 2013 vaststelde, dat de AOW uitkeringen aan Holocaust slachtoffers in bezet gebied te hoog waren...... Immers dat betekent dat de SVB jarenlang heeft zitten slapen, waar je je bovendien kan afvragen, of er in het verleden niet al topambtenaren van de SVB op de hoogte zijn geweest, van deze oneigenlijk hoge uitkeringen..... Topambtenaren die dit willens en wetens stil hebben gehouden en zelfs controles hebben tegengehouden......... Tijd ook voor een grootschalig onderzoek naar de 'nalatigheid' bij de SVB!!

Zie ook: 'NRC-Onderzoek naar Illegale Praktijken van Lodewijk Asscher'

       en: 'Asscher en Donner, een paar van de bestuurders die de wet hebben geschonden, of hoe Israëliërs in bezette gebieden te hoge uitkeringen kregen en krijgen......'

       en: 'Asscher wast handen in onschuld: voorgangers gaven bewoners illegale nederzettingen te veel AOW.....'

      en: 'Asscher geheel onterecht pissig op Zanzen, alsof hij niet met 2 AOW maten meet.....'

      en: 'BDS beweging steeds verder gecriminaliseerd als antisemitisch, tijd voor actie!'

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten