Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 21 juli 2016

Aarde nu al 1,5 graad C. opgewarmd...... Wiebes schrapt subsidie op hybride auto's

BBC World Service berichtte gisteren (radio 1.30 u. CET), dat de aarde nu al 1,5 graad is opgewarmd, t.o.v. het pre-industriële tijdperk..... Dat 'al' vanwege het belachelijke klimaatakkoord, dat tijdens de klimaattop in Parijs werd gesloten (dat door het grootste deel van de deelnemende landen, nog steeds niet is geratificeerd.......).

Dat zit zo: op die klimaattop werd die 1,5 graad opwarming genomen, om deze eeuw tot een maximale stijging van 2 graden Celsius te komen. Men verwachtte die 1,5 graad een aantal decennia later, waarna de temperatuur nog met 0,5 graden C. mocht stijgen, tot het eind van deze eeuw.......

Veel echte, onafhankelijke deskundigen verwezen dit akkoord al van meet af aan naar de prullenbak, daar zij al uitgingen van een veel hogere stijging, als dit klimaatakkoord wordt gevolgd. Sterker nog, zij stelden al, dat die 2 graden stijging (t.o.v. 1990) al voor 2050 zal zijn bereikt.......

Om te laten zien, dat het Nederland 'ernst is' met het tegenhouden van een verdere stijging van de temperatuur:

  • staan de gascentrales uit en draaien de kolencentrales 'overuren' met goedkope steenkool uit de VS en Australië........ Met dank aan VVD Obersturmbannführer Kamp en zijn sidekick PvdA oplichter van Dam (en voorganger PvdA trol en hufter Dijksma). 
  • wordt de verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen (en werd deze op 80 km. zones) niet teruggedraaid, maar op meer wegen doorgevoerd. Met dank aan hare VVD kwaadaardigheid Schultz van Haegen en haar neoliberale hulp Dijksma.
  • wordt er niets gedaan tegen de uitbreiding van megastallen, waardoor er nog meer methaangas wordt uitgestoten, methaangas het zo ongeveer sterkste broeikasgas..... Met dank aan alweer Kamp en van Dam ( en ook weer met dank aan diens voorganger Dijksma).
  • wil Kamp nog meer gas winnen uit kleine gasvelden en zoals u nu wel weet met hulp van van Dam....
  • schrapt staatssecretaris Wiebes, de mislukte zakkenwasser van misdadigerspartij VVD, de subsidie voor hybride auto's
Ja, dat laatste werd vandaag bekend gemaakt door Wiebes, die dit blijkbaar te 'delicaat' vond, om voor het reces bekend te maken..... De klootzak vindt blijkbaar dat er teveel hybride auto's op de weg zijn......

Dit alles en dan wel met veel tam tam bekendmaken, dat er een groot bedrag naar duurzame energie gaat...... Schoft Kamp heeft een verdrag gesloten met de VS, waar vele hectares bos zijn opgekocht, om 'duurzaam' te verstoken als 'biobrandstof' (ha! ha!) in 'onze' op volle toeren draaiende kolencentrales.......

Volgens de wetenschappers, die met deze al vaststaande stijging van 1,5 graad opwarming kwamen, is vooral methaangas de boosdoener....... Lullig dat ze er niet bij vertelden, dat behalve de intensieve veehouderij, alle industrie en plofmotor uitstoot (auto's, schepen en vliegtuigen), niet alleen mede verantwoordelijk is voor die opwarming, maar ook de uitstoot van methaangas extra stimuleert......

Door de opwarming van de aarde komt in steeds meer permafrost gebieden methaangas vrij, dit werkt zichzelf versterkend: >> uitstoot van CO2, stikstofdioxide, NOx (stikstofoxide), en methaangas uit de intensieve martelveehouderij (plus nog wat andere gassen) veroorzaakt opwarming >> gevolg permafrost gebieden ontdooien >> nog meer methaangas, plus de eerder genoemde CO2, stikstofdioxide, Nox, en methaangas >> enz. enz. 

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten