Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 22 april 2017

Van der Staaij (SGP): euthanasie leidt tot tunnelvisie......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

De SGP houdt vandaag een partijcongres en de partijtop o.l.v. 'christenbroeder' van der Staaij heeft na een hersenstorm van een kleine maand besloten, de aandacht op de 'vermaledijde' euthanasiepraktijken in Nederland prominent ter discussie te stellen.

De poging om ook mensen die een 'voltooid leven' euthanasieverzoek hebben, toestemming tot een (vrijwillige) voortijdige dood te bieden, steekt van der Staaij in z'n 'christelijke' hartje.

Niet alleen dat, als je van der Staaij moet geloven, worden er dagelijks mensen geëuthanaseerd, die dement zijn, of mensen die psychische klachten hebben........ Dit zijn uitzonderingen, maar dat vertelt 'onze christen' er niet bij, zoals u begrijpt........

Bovendien, demente mensen die geëuthanaseerd worden, zijn veelal nog niet zo dement, dat ze niet weten waar het om gaat. Anderen die dat wel zijn, maar al jaren geleden hebben laten weten, zich te willen euthanaseren bij zich aandienende dementie, hebben dit voor het overgrote deel gedaan, daar zij in hun leven met dementie van familie of vrienden werden geconfronteerd. Voor deze mensen was dat een vreselijk schrikbeeld, iets dat zij niet mee wilden maken. Met andere woorden deze mensen hebben een zeer wel overwogen besluit genomen, zich te euthanaseren bij een zich aandienende dementie.....Echter volgens van der Staaij, zijn dit zaken die niet thuishoren in een rechtsstaat........

Daar het overgrote deel van de Nederlanders geen moeite heeft met euthanasie, wil van der Staaij een film laten maken, die 'al de wantoestanden' bij euthanasie in Nederland moet tonen. Van der Staaij wil daarmee de opgeklopte gevoelens over euthanasie in het buitenland aanjagen, waarna hij hoopt dat Nederland onder druk zal worden gezet, de euthanasiewetgeving te heroverwegen, ofwel af te schaffen......

Mensen die euthanasie in Nederland voorstaan, lijden aan een tunnelvisie, aldus de vertegenwoordiger van een religie (een stokoud kwaadaardig sprookje), waarvan de volgelingen wordt voorgehouden, dat alleen zij het recht hebben op het claimen van de waarheid. Nogmaals: alleen op grond van het geloof in een maf sprookje...... Over tunnelvisie gesproken.........

Kijk, kinderen de dood insturen voor een illegale oorlog in een land waar we niets te zoeken hebben, is geen probleem voor van der Staaij en zijn hypocriete SGP....... Of mensen vermoorden vanwege het begaan van een misdaad, is de wens van de SGP, anders gezegd de SGP is voor de doodstraf.......'Dat zei jezus namelijk in de bijbel': als iemand je slaat, keer je deze niet de andere wang toe, maar laat je deze figuur vermoorden door de staat........ Of vergis ik me nu...???

Voorts is de SGP voor invoering van de dienstplicht, zodat kinderen kunnen worden gehersenspoeld, mee te werken aan moord en doodslag, (zoals hiervoor gesteld) in een land waar Nederland niets te zoeken heeft, waar deze kinderen bovendien zelfs ook een behoorlijke kans lopen de dood 'te vinden.....'

De SGP heeft Rutte 2 door dik en dun gesteund, een afbraakkabinet, dat enorm heeft bezuinigd op de gezondheidszorg en alles wat daar mee samenhangt (behalve natuurlijk als het gaat om de grofgraaiers van de verzekeraars, die intussen zelf een fikse hap opvreten van het zorgbudget...)...... Daarmee heeft ook de SGP ervoor gezorgd, dat het leven van ouderen fiks aan kwaliteit heeft ingeboet en ouderen daarmee met een gevoel heeft opgezadeld dat zij overbodig zijn en men niet meer in hen is geïnteresseerd........

Logisch dat mensen die deze gevoelens van overbodigheid hebben en verder kip noch kraai hebben, naar de dood verlangen........ En juist dat mag niet van de SGP en andere christenen, zoals zijn 'christenbroeder' Segers van de 'Christen'Unie, die de strijd van van der Staaij tegen euthanasie ondersteunt, zo liet hij vanmiddag in Argos (Radio1) weten.......

Hare VVD kwaadaardigheid Schippers heeft zoveel op de GGZ en Jeugd GGZ bezuinigd, dat het aantal suïcides de laatste jaren behoorlijk is opgelopen...... Alweer was en is dit geen probleem voor de SGP, dat het kabinet bleef steunen, ondanks het uiterst inhumane, ronduit 'suïcidale beleid' dat werd gevoerd........ Mensen met jarenlange uitzichtloze psychische problemen, die daarbovenop NB worden getroffen door een onbeschofte bezuiniging op hun zorg, mogen wel voor de trein springen, of zich van een flat storten, maar ze mogen niet geholpen worden met euthanasie, aldus de gedachtekronkel van van der Staaij en zijn SGP........

Voor meer enerverende berichten met hypocriet van der Staaij en zijn volgelingen, klik op het label met zijn naam, dat u onder dit bericht terug kan vinden. Daar kan u n.a.v. het bovenstaande ook op andere labels klikken, met daaronder berichten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten