Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 15 april 2017

John Jansen van Galen: o.a. Zuid-Afrika, Indonesië en Suriname mogen blij zijn, dat ze werden gekolonialiseerd door Nederland....................

Helen Zille, een witte Zuid-Afrikaanse politicus, stelde in  een Twitter (-bericht), dat het kolonialisme niet alleen negatief was, maar ook goede zaken heeft gebracht, waar ze als voorbeeld noemde een onafhankelijk rechtssysteem (in Z-Afrika.... ha! ha!), transport infrastructuur, waterleiding enz.

Afgelopen zondag was de column in OVT (Radio1) van John Jansen van Galen gewijd aan deze Twitter en zoals was te verwachten van deze plork, staat hij daar 'dubbel en dwars' achter. Tot een paar keer toe, had van Galen het over een mes dat aan 2 kanten snijdt....... Jammer dan, dat 'aan de andere kant' van dat mes, zich tijdens de westerse overheersing, bijzonder vaak 'de overgesneden keel' van een gekolonialiseerde bevond......


For those claiming legacy of colonialism was ONLY negative, think of our independent judiciary, transport infrastructure, piped water etc.

Would we have had a transition into specialised health care and medication without colonial influence? Just be honest, please.

Volgens van Galen gingen door uitbuiting een aantal zaken wel goed, zoals Zille dat ook had betoogd, waar van Galen een paar keer op de gezondheidszorg hamerde. Ik moet toegeven, dat van Galen zowaar stelde, dat deze zaken ook in het belang van de kolonisator waren (zoals transport van de gestolen grondstoffen, gezonde slaven enz.). Uitbuiting en onderdrukking gingen gepaard met vooruitgang op alle gebied, aldus van Galen...... Vooruitgang waarom niet was gevraagd, door de miljoenen slachtoffers van het kolonialisme.........

De westerse kolonisatie ging gepaard met slavernij, brandschatting, massamoord, verkrachting, marteling, diefstal van grondstoffen, handel in harddrugs als alcohol en opium, enz. enz........ Door de grenzen die het westen bijvoorbeeld in Afrika heeft getrokken, wordt er tot op de dag van vandaag op veel plaatsen in Afrika gevochten tussen stammen en 'landen......' Door macht, verkregen in koloniale tijden, hebben grote firma's in landen als Nigeria en Congo een flinke vinger in de pap, niet zelden bedrijven die hun hoofdkantoor in het 'westen' hebben, bedrijven die vaak nog steeds grondstoffen voor een appel en een ei winnen....... Kortom het kolonialisme is op veel plekken verruild voor neokolonialisme......

Daarmee is meteen de link gelegd met de in ontwikkelingslanden bijna onontkoombare corruptie, die grote bedrijven (als Shell) ten goede komen, het is dan ook in het geheel niet in het belang van die bedrijven, dat de corruptie wordt uitgebannen......

Voorts moet je je afvragen, of de zogenaamde welvaart (zoals goede gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, infrastructuur) die we heden ten dage 'genieten', niet zou zijn doorgedrongen in een continent als Afrika. Uiteraard hadden de zaken er in Afrika, zonder westerse koloniale terreur, nu heel anders uitgezien dan zegge zo'n 4 of 5 honderd jaar geleden!! Sterker nog: waarschijnlijk was Afrika dan een continent geweest dat er veel beter voor had gestaan dan heden ten dage!! Waar er ook nog eens een onnoemelijk aantal (massa) moorden minder hadden plaatsgevonden.

Vergeet daarnaast niet, dat gekleurden in gekoloniseerde landen veelal pas tegen het einde van het koloniale systeem mochten studeren....... Onderwijs in de koloniale gebieden was er op gericht, dat de gekoloniseerden zo min mogelijk onderwijs konden genieten, immers een goed opgeleide, zou wel eens een opstand kunnen uitlokken..........

Over de gezondheidszorg kan je verder nog opmerken, dat veel inheemse volken werden getroffen door de ziekten die de westerse kolonisators meebrachten, ziekten waaraan een ongelofelijk aantal mensen is overleden..........

Het rechtssysteem in Suriname was op koloniale leest geschoeid, maar zonder willekeur, aldus van Galen....... Alsof de gekleurden godverdomme blij moeten zijn, dat ze als slaven naar Suriname zijn gebracht, of de Indiërs die met leugens werden gelokt naar Suriname, nadat de slavernij werd afgeschaft (de bevrijde slaven moesten hun oude slavenhouders in Suriname tot het eind van hun leven een schadevergoeding betalen voor het kwijtraken van zijn 'arbeidskrachten....'). Trouwens over die willekeur: zie ten eerste die schadevergoeding die de bevrijdde slaven moesten betalen, waar daarnaast de belangen van de witte plantagehouders, uitbaters van mijnen, enz., door de rechters toch echt 'iets beter' werden behartigd, dan die van de gekleurde Surinamers.......

Nogmaals, nu naar het direct voorgaande verwijzend, is het maar zeer de vraag, of Zuid-Amerika er niet heel anders uit had gezien zonder de terreur van het witte westen..... Een paar dingen zijn duidelijk: miljoenen mensen waren niet ten prooi gevallen aan de moordlust van de westerse koloniale machten...... Wie durft te stellen, dat de bevolking van Zuid- Midden- en Noord-Amerika zonder die terreur niet welvarend was geweest...??

Vergeet niet, dat verreweg de grootste genocides ooit, in de Amerika's zijn gepleegd door de psychopathische westerse kolonisators......

Jos Palm, katholiekenlikker en monkelend presentator van OVT nam met de volgende woorden afscheid van van Galen: "Bedankt voor je bijdrage aan het doorbreken van één van de laatste taboes in Nederland......."

Ondanks de positieve mening van van Galen over de Twitter van Zille en het achterlijke compliment van Palm, moet nog wel even verteld worden, dat Zille haar excuus voor haat Twitters heeft aangeboden, dat verzweeg van Galen, terwijl ze dat toch al weken voor het uitspreken van zijn column heeft gedaan.......

Voor meer berichten met van Galen klik op het label met zijn naam, onder dit bericht, voor andere berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden. Voor berichten met Palm, klik op het label 'OVT'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten