Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 27 april 2017

Timmermans' Europese Commissie dreigt in strijd met de regels het kankerverwekkend glyfosaat, opnieuw toe te laten op de EU markt.............

Gisteren ontving ik van FoodWatch een 'spoed e-mail actie' gericht aan Eurocommissaris Andriukaitis, over de op stapel staande hernieuwde toelating door de Europese Commissie van het hoogstwaarschijnlijk kankerverwekkende glyfosaat. Spoed, daar de Europese Commissie over 5 dagen beslist over deze hernieuwde toelating en zoals het er nu uitziet, zal de Commissie voor toelating stemmen.........

Als de Europese Commissie, waar de autocratische PvdA hufter Timmermans deel van uitmaakt, haar toestemming geeft voor hernieuwde toelating van glyfosaat, zal dit naar alle waarschijnlijkheid voor minstens 10 jaar gebeuren, maar het is niet uitgesloten, dat deze kankertroep zelfs de komende 15 jaar gebruikt zal mogen worden........

E.e.a. zou volkomen in strijd zijn met de eigen regels: het voorzorgsbeginsel dat vastligt in de EU wetgeving, stelt dat de gezondheid van de burgers niet in de waagschaal gesteld mag worden, als er wetenschappelijke twijfel en discussie is over een toe te laten stof...... Zolang er twijfel is (en die is er zeer zeker, zoals u zo kan lezen) mag die stof niet toegelaten worden...... U begrijpt hoe het normaal werkt: de Europese Commissie doet precies wat de lobbyisten van in dit geval Monsanto hen voorkauwt, hoe mooi de topgraaiers van de Europese Commissie de zaken ook voorstellen aan de EU bevolking...*

Zoals gewoonlijk gaan de economische belangen ver voor op de volksgezondheid, terwijl de laatste behartigd zou moeten worden door een volksvertegenwoordiging, of die nu in Den Haag of Brussel is gevestigd........

Lees en teken de petitie a.u.b. en geeft het door, we hebben nog maar 5 dagen, voor het geteisem in Brussel tegen ons beslist!!! Laat weten dat u voor uw geliefden, nakomelingen en uzelf tegen hernieuwde toelating bent van deze kankerzooi!!

Tijd voor een gezond besluit

Op zeer korte termijn zal er in de Europese Unie opnieuw een discussie losbarsten over de hernieuwde toelating van glyfosaat in Europa. We moeten daarom nu, opnieuw, in actie komen! De Europese Commissie is nu al de hertoelating van glyfosaat aan het voorbereiden. Hun voorstel wordt mogelijk al in mei voorgelegd aan de lidstaten voor goedkeuring. De landbouwcommissaris heeft al gezegd dat hij een nieuwe toelating voor minstens 10 jaar wil, en de landbouwlobby zet zelfs in op goedkeuring voor het gebruik van glyfosaat voor 15 jaar. 

© Shutterstock.com / Fotokostic


Glyfosaat is het actieve bestanddeel van Monsanto’s bestrijdingsmiddel Roundup, en wordt ook in veel andere bestrijdingsmiddelen gebruikt. Glyfosaat is het meest gebruikte landbouwgif ter wereld, en ook het meest omstreden. Al jaren waarschuwen onafhankelijke wetenschappers voor de effecten van dit middel op de volksgezondheid en het milieu.


Stop de hernieuwde toelating van glyfosaat, teken nu

Controversiële studies

In 2015 heeft het IARC, het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een studie gepubliceerd waarin zij concluderen dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. Zij kwamen tot die conclusie door onder andere goed te kijken naar de wetenschappelijke literatuur die sinds 2001 gepubliceerd is in wetenschappelijke tijdschriften. De adviesorganen van de Europese Unie, de EFSA en de ECHA, vinden daarentegen dat er geen bewijs is dat glyfosaat kankerverwekkend is. Zij hebben echter niet gekeken naar de nieuwe onafhankelijke wetenschappelijke studies die IARC wel heeft meegenomen in haar analyse.

De Europese adviesorganen hebben hun oordeel vooral gebaseerd op studies die zijn aangeleverd door de fabrikanten van glyfosaat. Studies die bovendien niet openbaar worden gemaakt. Onafhankelijke wetenschappers kunnen dus niet meekijken met de EFSA en de ECHA om hun oordeel te bevestigen of te ontkrachten. Terwijl dat meekijken door gelijken in een wetenschappelijke studie, in het Engels ‘peer-review’ geheten, dé standaard werkwijze is onder wetenschappers wereldwijd. Zonder een peer-review krijg je geen artikel gepubliceerd. Het is toch vreemd dat deze algemeen geaccepteerde wetenschappelijke norm niet geldt voor de onderbouwing van dit soort belangrijke Europese besluitvorming.

De Europese Commissie gaat zeer binnenkort een nieuw besluit nemen over hernieuwde toelating van glyfosaat in Europa. Dit onkruidbestrijdingsmiddel wordt door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 'waarschijnlijk kankerverwekkend' genoemd (link naar rapport). Desondanks wordt er nu gewerkt aan een nieuw voorstel om dit bestrijdingsmiddel weer voor 10 of zelfs 15 jaar toe te staan in Europa. Monsanto heeft zelfs wetenschappers voor haar karretje gespannen om de risico’s van glyfosaat te verdoezelen. Het voorzorgbeginsel, dat vastligt in Europese wetgeving, bepaalt dat onze gezondheid niet de dupe mag worden van wetenschappelijke twijfel en discussieZolang er twijfel bestaat over de veiligheid van glyfosaat moet de Europese Commissie het voorzorgsbeginsel toepassen. 

Stop glyfosaat    Teken nu     Teken nu


Hier de tekst van de petitie:

Geachte Eurocommissaris Andriukaitis 
In de nabije toekomst moet de Europese Unie beslissen of zij zal overgaan tot hernieuwde toelating van glyfosaat, het actieve bestanddeel dat wordt gebruikt in verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen. Ik roep u met klem op: sta deze hernieuwde toelating niet toe!
Wetenschappelijke risicoanalyses leveren tegenstrijdige inzichten op: het IARC van de WHO beoordeelde glyfosaat vorig jaar als „waarschijnlijk kankerverwekkend“ voor de mens, maar de EFSA bereikte een andere conclusie. In deze situatie heeft de Europese Commissie de plicht om het voorzorgsbeginsel toe te passen, zoals vastgelegd in EG verordening 178/2002. Zo lang er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de gezondheidseffecten van glyfosaat, heeft de Commissie de verantwoordelijkheid om consumenten te beschermen tegen eventuele blootstelling aan schade. De menselijke gezondheid mag niet op het spel worden gezet. De Commissie heeft daarom geen basis voor de hernieuwde toelating van glyfosaat.
Geachte Eurocommissaris Andriukaitis, wij roepen u op om het voorzorgsbeginsel op consequente wijze toe te passen. Dit betekent:
  • De commissie mag niet overgaan tot hernieuwde toelating van glyfosaat;
  • Als algemene regel moet toelating van alle mogelijk schadelijke stoffen in gewasbeschermingsmiddelen worden teruggetrokken zodra er aanwijzingen bestaan van ernstige risico’s voor de menselijke gezondheid;
  • In de toekomst mogen alleen actieve stoffen en bereidingen worden toegelaten als gewasbeschermingsmiddelen die transparante en onafhankelijke toxicologische evaluaties hebben doorstaan, en waarvoor er geen serieuze aanwijzingen bestaan dat ze gezondheidsrisico’s opleveren voor consumenten.
========================

* Hetzelfde geldt voor het tekenen van het CETA verdrag met Canada, een vrijhandelsverdrag waarbij het belang van de EU burgers is verkwanseld t.b.v. de grote bedrijven, mede met dank aan PvdA volksverlakkers en lobbyisten voor het bedrijfsleven: Timmermans en Dijsselbloem......

Zie ook:  'Bayer oefent druk uit op Nederland voor nieuw 'bijengif.......''

        en: 'TTIP: wat ons te wachten staat >> verboden labeling van o.a. genetisch gemanipuleerde voeding......'

       en: 'Van Dam (PvdA staatssecretaris), Monsanto lobbyist..... EU tekent waarschijnlijk voor nog 7 jaar lang vergiftiging mens en dier met glyfosaat.........'

       en: 'Monsanto 'liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor wereldvoedselprobleem......''

       en: 'Monsanto en EPA hebben samen Roundup veilig verklaart >> Alweer een 'samenzweringstheorie' verheven tot waarheid'

       en: 'EU: verbiedt het uiterst gevaarlijke glyfosaat voorgoed!'

       en: 'Kamp (VVD) glyfosaat gifmenger van het jaar!'

       en: 'Glyfosaat, de leugens van Monsanto over dit kankerverwekkend gif..........'

       en: 'Bas Eickhout ('GroenLinks' EU): het is nodig dat glyfosaat nog 5 jaar gebruikt mag worden......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Glyfosaat, een kankerverwekkend gif, nu ook gevonden in honing en graan........'

       en: 'Op aardbei zes keer meer landbouwgif dan op ander fruit.........'

       en: 'EPA tegenstrijdig over glyfosaat >> EU 'politici' laten als ware lobbyisten van o.a. gifmenger Monsanto het kankerverwekkende Roundup nog eens 5 jaar op ons los....'

       en: 'Remco Dijkstra (VVD) over lozing kankerverwekkend GenX: "Risicoloos bestaat niet..."'

Zie daarnaast ook: Verbied gebruik glyfosaat tot er bewijzen zijn (De Standaard)http://www.standaard.be/cnt/dmf20170426_02852617 en: Monsanto koopt wetenschap die de "onschuld" van glyfosaat bewijst.http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/27/monsanto-koopt-wetenschap-die-de-onschuld-van-glyfosaat-bewijs

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terugvindt, dit geldt niet voor het label 'Andriukaitis'. Heb ook het label Bayer toegevoegd, daar deze enorme gifmenger en gebruiker van 'mensproeven' voor medische doeleinden tijdens WOII, Monsanto heeft overgenomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten