Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 17 april 2017

Veiligheid? En hoe zit het dan met chemische gifstoffen als GenX in drinkwater???

De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, de Vewin, heeft een paar dagen geleden alarm geslagen over de lozing van chemische stoffen in rivieren als de Merwede, een rivier die wordt gebruikt voor de inname van water voor de drinkwatervoorziening. Met name de stof GenX baart grote zorgen, deze stof is de vervanging voor het eerdere kankerverwekkende PFOA en wordt gebruikt voor de anti-aanbaklaag in teflon pannen.

Zoals gebruikelijk stelt het RIVM dat de geloosde hoeveelheden binnen de norm vallen, alsof het normaal is dat zwaar gif op het oppervlakte water wordt geloosd...... Dan nog: dit GenX is pas een paar jaar op de markt, hoe kan een overheidsinstelling als het RIVM dan stellen, dat het in bepaalde hoeveelheden lozen van deze tyfuszooi zonder gevaar is, immers over de effecten van minieme inname van hoeveelheden GenX op de lange termijn is (nu nog) niets bekend. Zo heeft Hendrik Ido Ambacht grote kritiek op de provincie Zuid-Holland, daar die nu pas een onderzoek laat doen naar de effecten van GenX op drinkwater......

Het is dan ook duidelijk: voor de zoveelste keer bewijst uw overheid schijt te hebben aan uw gezondheid, 'geld verdienen is nu eenmaal veel belangrijker, logisch toch...' En dan nog durven zeggen, dat echte veiligheid garanderen door de overheid niet mogelijk is....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Nee, zeker niet als je toestaat dat er zwaar gif vrijelijk mag worden geloosd.........

De provincie, het waterschap en Rijkswaterstaat bepalen samen of er een vergunning kan worden afgegeven, waar de risicobepaling voor het drinkwater en daarmee uw gezondheid het kind van de rekening is...... Vewin vindt het de taak van Rijkswaterstaat om duidelijke regels te stellen, zij hebben de taak en de expertise om te bepalen wat de effecten zijn van lozingen met chemische afval op drinkwater........

Annemarie van Wezel van KWR 'Water Research', stelt dat GenX in 2010 is geproduceerd en dat het vanaf 2013 in Nederland wordt geloosd. Zij stelt dat GenX in feite een slechte vervanger is voor het eerder genoemde kankerverwekkende PFOA......... Van Wezel stelt dat GenX veel beter in water oplost en de stof derhalve veel moeilijker uit het drinkwater is te filteren, m.a.w. de waterbedrijven worden ook nog eens op kosten gejaagd*, daar uw overheid lak heeft aan de veiligheid van het drinkwater in Nederland........... Van Wezel stelt dat de techniek om GenX uit het water te zuiveren wel bestaat, maar dat deze uiterst kostbaar is....

Totdat de overheid ingrijpt, mag u dus 'gewoon' een dosis GenX drinken, ook al kan men onmogelijk in zo'n korte tijd alle gevaren bepalen, die deze stof op uw gezondheid heeft, voor de langere termijn geldt dit nog sterker.........

Overigens worden er jaarlijks een groot aantal chemische stoffen ontwikkeld, die worden toegelaten, maar waarvan men niet weet welk effect die hebben op de gezondheid van mens en dier, plus het effect op natuur en milieu....... Te zot voor woorden, dat men die stoffen toelaat, vaak gevaarlijke stoffen, zonder de effecten van die stoffen op mens, dier, natuur en milieu te kennen......

Zo worden we dag in dag uit besodemieterd door onze eigen overheid, terwijl we juist belasting betalen voor een zekere vorm van veiligheid!!!

Tijd dat AIVD sufferd Bertholee de bevolking gaat waarschuwen voor alle gevaarlijke stoffen in water en lucht. Bijvoorbeeld door de uitstoot van auto's overlijden jaarlijks rond de 18.000 mensen vroegtijdig (na een akelig ziekbed), als ik me niet vergis is het aantal slachtoffers dat door terreur valt in ons land, 'iets lager' dan 18.000 per jaar.........

* Kosten die u en ik mogen dragen via de belasting en dat daar de bedrijven, die dikke winsten maken o.a. door gebruikmaking van gevaarlijke stoffen, deze letterlijke kankerzooi 'gewoon' mogen lozen........

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht aantreft, dit geldt niet voor de labels: GenX, KWR en PFOA.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten