Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 22 april 2017

Radio1, Martijn Grimmius verdedigt klimaatsceptici als Zwagerman..........

Beste bezoeker, ik schreef een paar dagen geleden al over de meer dan belachelijke aandacht van het Radio1 programma 'De Ochtend' voor klimaatsceptici, met een speciale rol voor de inhumane neoliberaal Marianne Zwagerman*. Deze keffende koekwaus heeft een paar weken terug gesteld, dat men wat betreft de klimaatverandering lijdt aan massahysterie......... Volgens Zwagerman bestaat die klimaatwetenschap pas een paar jaar, terwijl deze al uit de 19de eeuw stamt....... De bewering dat de klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt is 'gewoon niet waar', aldus de hufter.....

Gistermorgen liet Grimmius, na commentaar van luisteraars weten, dat er 'veel mensen' in Nederland zijn, die het verhaal over de klimaatverandering grote onzin vinden en dat er daarom aandacht aan moet worden besteed....... Ook zouden er 'soms' wetenschappers zijn, die stellen dat er geen snars klopt van het klimaatverandering verhaal......... Over die 'wetenschapper' zo meer.

Alle cijfers wijzen erop dat de zeespiegel stijgt, -jaar op jaar worden de warmterecords gebroken, -eilandenstaatjes in de Stille Oceaan lopen langzaam onder water door de stijgende zeespiegel, -de voorspelde toename van natuurrampen door de klimaatverandering, zien we jaar na jaar plaatsvinden, -de verwoestijning van de aarde neemt al evenzeer jaar na jaar verder toe, -in Zuid-Europa is het op een fiks aantal plekken, steeds moeilijker gewassen te verbouwen, niet alleen doordat er een te groot beslag wordt gelegd op grondwater (door toegenomen warmte, neemt de droogte toe), maar ook doordat het op die plekken simpelweg te warm wordt voor de teelt van een aantal gewassen, die men daar al honderden jaren teelt.......

Een paar maanden geleden werd na een studie bekendgemaakt, dat de versnelling van de klimaatverandering in een tempo gaat, die de aarde de laatste miljoen jaar niet heeft gezien....... Ook hier was de conclusie, dat die versnelling het gevolg is van menselijk handelen.......

Dit alles is niet genoeg om klimaatsceptici te overtuigen, dat er echt iets goed mis is. Afgelopen dinsdag in hetzelfde programmaonderdeel voerde men een 'wetenschapper' op, die het klimaatveranderingsverhaal onzin vindt..... Wie dat was? 'Wetenschapsjournalist' Marcel Crok. M.a.w. voor De Ochtend is een journalist ook een wetenschapper...........

Kijk dat er in Nederland jaarlijks rond de 18.000 mensen vroegtijdig overlijden (na een akelig ziekbed) ten gevolge van langdurige auto-uitstoot inademing, naast een groot aantal kinderen dat door diezelfde uitstoot jaarlijks long- en/of luchtwegklachten oploopt, schijnt voor de klimaatsceptici als Zwagerman (die zich 'klimaatoptimist' noemt.... ha! ha! ha!) geen probleem te zijn, zij heeft net als andere onmenselijke klimaatsceptici schijt aan de gezondheid van anderen........ Gassen maar, wat dondert 't.....?!!

Zoals ook in mijn eerdere bericht gemeld, zelfs de oliemaatschappijen Shell en Exxon Mobile weten al vele decennia (Shell sinds eind 80er jaren en Exxon Mobile al sinds begin 70er jaren) dat het gebruik van fossiele brandstoffen een door de mens veroorzaakte klimaatverandering teweegbrengt..... Daarover durven klimaatsceptici te zeggen, dat deze maatschappijen daar voordeel bij hebben..... Dit terwijl die maatschappijen hun eigen rapport ofwel uit het publieke debat haalde, zoals Shell, dan wel als in het geval van Exxon,Mobile het rapport decennialang verborgen hebben gehouden...........

Het lulligst van al is wel de constatering van een aantal wetenschappers, dat zelfs als we alle maatregelen van het klimaatakkoord van Parijs morgen zouden doorvoeren, we de temperatuurstijging van meer dan 2 graden niet kunnen tegenhouden. E.e.a. heeft de maken met cumulatieve effecten, zoals het ontdooien van permafrost, waardoor grote hoeveelheden van het sterke broeikasgas methaan vrijkomen en het feit dat door het afsmelten van de polen, steeds minder zon wordt weerkaatst waardoor de zee steeds verder wordt opgewarmd.........

* Zie: 'Marianne Zwagerman, klimaatscepticus van een enorm dom formaat........ 'De klimaatverandering wordt niet door de mens veroorzaakt.....''

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten