Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 19 oktober 2017

75% van de insecten verdwenen, waar men zich afvraagt hoe dit mogelijk is....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Niet om te lachen uiteraard, zo'n bericht vanmorgen gebracht door BNR in het nieuws van 8.00 u., echter als je ziet hoe krampachtig men in binnen- en buitenland probeert niet de schuld aan neonicotinoïden te geven, dat zou de grote gifmengers als Monasanto/Bayer maar schaden, kan ik niet anders dan lachen.......

Het is als met het aantal verkeersdoden, dat fiks is gestegen sinds hare VVD kwaadaardigheid Schultz van Haegen 130 km/u. als maximumsnelheid instelde, maar waar men het gebruik van de 'slimme telefoon' ('smartphone') als dader probeert aan te wijzen..... Dit terwijl de relatie meer slachtoffers en verhoging van de maximumsnelheid één op één aanwezig is.......

In Duitsland doet men al jaren onderzoek in natuurgebieden naar het aantal insecten en de hoeveelheid gemeten insecten is in de loop van de jaren met 75% teruggelopen....... Onderzoekers stellen dat deze cijfers voor een fiks deel van de EU opgaan, zo ook voor Nederland, zo stelde de Radbout Universiteit.......

Uiteraard is landbouwgif de oorzaak van insectensterfte, neem het overmatig gebruik van een middel als Monsanto's Roundup, een middel dat zelfs door niet landbouwers werd gebruikt (gebruik door particulieren is tegenwoordig verboden)....... Nu is Roundup, met het kankerverwekkend middel glyfosaat, vooral bedoeld voor onkruid bestrijding, echter de waarschuwingen op de verpakking maken duidelijk dat het middel op z'n zachtst gezegd niet bevorderlijk voor de gezondheid van insecten...

Echter het middel dat o.a. bijen, vlinders en andere insecten pas echt 'goed' de das omdoet, zijn  middelen met neonicotinoïden, o.a. te vinden in Clothianidine en Imidacloprid......... Ook deze middelen worden door onder meer Monsanto/Bayer geleverd........

Vanmorgen was professor Hans de Kroon van de Radboud Universiteit, bij BNR te horen na het nieuws van 9.00 u., deze mislukte koekenbakker durfde nog wel te zeggen, dat e.e.a. niet aan de klimaatverandering ligt*, maar waar het dan wel aan ligt, maakte hij niet duidelijk......

De Kroon herhaalde meermaals dat het niet duidelijk is, waarom het aantal insecten zo is teruggelopen, al stelde hij dat insecticiden voor een klein deel misschien mede oorzaak zijn....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Je zou bijna gaan denken dat de Kroon o.a. wordt betaald door Bayer/Monsanto.........

De hoogste tijd dat de innige banden tussen grote bedrijven en universiteiten eens strafrechtelijk onderzocht worden, de stank op dat gebied is al jaren niet meer te harden!!! 'Mooi voorbeeld' daarvan Universiteit Wageningen, dat intussen gezien kan worden als één groot lobbyorgaan voor de intensieve martelveehouderij........

Daarover gesproken, strafrechtelijke vervolging, deze kan meteen worden ingesteld voor politici die keer op keer de gifmengers bedienen, i.p.v. de bevolking, die ze als volksvertegenwoordiger zouden moeten bedienen...... Met het uitsterven van insecten zal de wereldvoedselproductie ernstig in gevaar komen en het enorme gebruik van gif is bepaald niet bevorderlijk voor de volksgezondheid..... M.a.w: politici die lobbyen voor gifmengers zijn verantwoordelijk voor de aantasting van de volksgezondheid en daarmee voor een verdere stijging van de zorgkosten......... Mocht het aantal insecten blijven teruglopen, kan je deze politici ook nog eens verantwoordelijk stellen voor het vergroten van het wereldvoedselprobleem......
Onder andere SGP hufter Eibert Dijkgraaf is tegen een verbod op neonicotinoïden...... Een 'echte rentmeester van god', die Dijkgraaf........

* Alsof iemand dat maar zou denken, immers insecten hebben weinig problemen met een iets verhoogde temperatuur, integendeel ze varen er wel bij!!

Zie ook: 'Rabobank: 'Growing a better world together...' AUW!!!'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten