Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 10 oktober 2017

Zijlstra (VVD) 'succesvolle' vluchtelingenopvang in de regio wordt onder Rutte 3 verder uitgebouwd...........

Hoorde vanmiddag zijne VVD kwaadaardigheid Zijlstra op BNR (na 14.30 u.) spreken over het vluchtelingenbeleid. Gevraagd naar het vluchtelingenbeleid van Rutte 3, stelde Zijlstra dat het bestaande ('succesvolle') beleid van opvang in de regio wordt voortgezet.......

Een 'uiterst succesvol beleid', neem de vluchtelingen in Turkije: zij worden opgevangen in provisorische gevangenissen, waar het nog steeds aan alles ontbreekt....... Tevens dient vermeld te worden dat dit geldt voor de mensen die het lukt om Turkije in te komen, daar het Turkse leger en de reguliere grensbewaking zelfs schieten op vluchtelingen, die van de andere kant de Turkse grens naderen.........

Vluchtelingen uit Afghanistan worden nu overal teruggestuurd, daar de EU vorig jaar heeft besloten, dat dit land veilig is, voor de teruggestuurde vluchtelingen ontvangt Kabul maar liefst 1 miljard euro.....

Dat terugsturen van vluchtelingen is, als de 'Turkije-deal' volkomen in tegenspraak met het VN Vluchtelingenverdrag.......

Over dat terugsturen van Afghaanse vluchtelingen gesproken: uit onderzoek blijkt dat velen van hen na terugkomst worden gevangengezet, gemarteld of zelfs worden vermoord.......Veel van deze vluchtelingen zijn geheel van de kaart verdwenen en toch blijven onze regering en de EU stellen, dat Afghanistan veilig is, hoeveel strijd daar ook werd en wordt geleverd.......

Vluchtelingen op de Middellandse Zee worden teruggebracht naar de haven waar ze vandaan komen, of wacht even, onderknuppel Zijlstra noemde 'veilige havens.......' Waar hij even later aan toevoegde, dat de vluchtelingen teruggebracht worden naar het land vanwaar ze de oversteek hebben ondernomen....... Daar hebben ze vrijwillig voor gekozen, zo probeerde deze onderknuppel enigszins ernstig te zeggen..... Als je ziet hoe vluchtelingen worden behandeld in Libië, kan je onmogelijk zeggen dat dit land veilig is, zo worden mensen ook in Libië in provisorische gevangenissen opgesloten, gemarteld, verkracht, als slaven verkocht en niet zelden vermoord....... Terwijl uit dat land het grootste deel van de vluchtelingen komt...... Ach maakt 't uit, je zegt gewoon tegen het Nederlandse volk 'dat het veilig is in Libië en Turkije........'

Uiteraard kon zijne schofterigheid Zijlstra het niet laten, nog even vluchtelingenorganisaties (ngo's), die mensen uit zee halen te criminaliseren. De ploert merkte op, dat deze ngo's al voor het strand mensen meenemen en hen met een schip overzetten naar bijvoorbeeld Italië....... Dat zou zeker in Libië een 'prettige wedstrijd' zijn, daar een westerling in dat land zijn/haar leven niet zeker is, m.a.w. een smerige leugen, gebaseerd op een lulverhaal van een tijd geleden, een verhaal waar geen stuiver bewijs voor is geleverd..........

Dan nog even die 'vrijwillige keus' voor een land, waarvandaan de vluchtelingen de oversteek wagen: ook dat is alweer een smerige leugen van Zijlstra, immers het overgrote deel van de vluchtelingen wordt door anderen vervoerd richting bijvoorbeeld Libië. Waar die mensen geen idee hebben naar welk land ze worden getransporteerd, velen van hen hebben zelfs geen aardrijkskundige/geografische kennis, laat staan dat ze weten welke landen aan de Middellandse Zee liggen...... Zijlstra doet net of deze mensen een vrolijke schoolreis maken richting Europa, terwijl deze mensen zijn overgeleverd aan de mensensmokkelaars die hen vaak onder onmenselijke omstandigheden richting Middellandse Zee vervoeren (veelal door een flink aantal landen)..........

Hoe kunnen de ChristenUnie, D66 en het CDA voor een dergelijk inhumaan beleid tekenen??? Dom van mij, daar dit onzalige en inhumane plan al een tijd stinkend lag te broeden in de hersenen van een aantal 'christelijke' CDA'ers (o.a. Omtzigt, van Haersma Buma en de Lange), waar de 'Christen'Unie en D66 al 5 jaar lang onder Rutte 2 hebben laten zien, geen bezwaar te hebben tegen een smerig vluchtelingenbeleid dat in strijd is met de mensenrechten en het VN Vluchtelingenverdrag...... Anders kan ik het niet zien, als je een dergelijk inhumaan kabinet zo lang steunt............

We kunnen onze oren weer van ons hoofd schamen als Nederlanders, jezus!!

Zie ook: 'Rutte 3: vertrouwen in de toekomst met het uitdragen van Nederlandse waarden........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Zijlstra zonder enige ervaring minister van Buitenlandse Zaken....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Halbe Zijlstra (VVD min. BuZa) voert constructief gesprek met Turkse collega en over mensenrechten spreekt men 'natuurlijk' niet......'

       en: 'Rutte 3 blijft gewelddadige fascistische apartheidsstaat Israël steunen!'


Geen opmerkingen:

Een reactie posten