Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 27 oktober 2017

Bloedboerderijen en PMSG, of de vreselijke marteling die veel merries in Zuid-Amerika ondergaan.....

De mens is ziek, zwaar ziek, of eigenlijk het grootste deel van de machthebbers (inclusief de grofgraaiers van grote bedrijven) is ziek, geestesziek. We hebben hier vrijwel zonder uitzondering te maken met psychopaten, die maar op twee dingen uit zijn: macht en zoveel mogelijk geld (en uiteraard bezittingen) vergaren*. Wat er verder wordt veroorzaakt door hun handelen zal hen aan de reet roesten. Of het nu om de luchtkwaliteit, of die van water en bodem gaat, ze hebben er lak aan als daar in de toekomst problemen van komen: wie dan leeft wie dan zorgt....... 

Zo worden in Nederland jaarlijks 500 miljoen dieren groot en doodgemarteld, deze dieren zorgen voor een enorme uitstoot aan methaan, één van de sterkste broeikasgassen op aarde, een gas dat de klimaatverandering verder aanjaagt.... Ook dit in acht genomen, is de milieuparagraaf in het regeerakkoord van Rutte 3, een grote aanfluiting, immers dit kabinet is niet van plan iets tegen de intensieve martelveehouderij te doen, zelfs niet tegen mega- en gigastallen.......

Vreemd genoeg heeft een fiks aantal van deze machthebbers kinderen, maar zelfs de toekomst van hun kinderen interesseert dit geteisem blijkbaar niet......... Waar een aantal van hen ervan uitgaat dat wanneer de wereld onbewoonbaar wordt voor de mens, hun nageslacht tegen die tijd voldoende middelen zal hebben zich een leven buiten de aarde te veroorloven......

Uiteraard hebben deze machthebbers al helemaal schijt aan mensenrechten (zoals het recht op schone lucht en schoon drinkwater, of het uitbuiten van mensen in arme landen), laat staan dat men zich druk maakt om het vreselijke lot van dieren in de intensieve veehouderij...... Sterker nog: met een uitgestreken kop durven ze te beweren dat met bijvoorbeeld 8.000 varkens in een stal, deze dieren een geweldig leven leiden en dat ze diervriendelijk zijn gehuisvest........ Niet zelden zijn deze figuren zondag in de kerk te vinden, terwijl ze dagelijks dieren, ofwel 'gods schepping' terroriseren.........

De volgende 2 artikelen komen van Dier&Recht en handelen over PMSG-winning, een stof uit het bloed van vooral drachtige merries dat in de intensieve veehouderij en de melkveehouderij wordt gebruikt, om dieren snel vruchtbaar te krijgen, zodat ze zo snel mogelijk weer drachtig kunnen worden gemaakt........ De intensieve martelveehouderij en melkveehouderij hebben problemen met de vruchtbaarheid van de dieren, niet zo vreemd als je ziet hoe de arme dieren ronduit worden mishandeld.....** (grote hoeveelheden dieren in een stal houden is al een ernstige dierenmishandeling!! Iets waar de dierenpolitie in zou moeten grijpen, maar als met PVV plork Graus, houdt men liever de mond over deze enorme dierenmishandeling, immers het brengt een ongelofelijke berg geld op........)

Je zal begrijpen dat de paarden die worden gebruikt, ver voor het normale levenseinde op zijn, waarna ze worden geslacht, althans als ze de behandelingen overleven.......... Zoals gezegd: deze merries maken de stof PMSG aan als ze drachtig zijn, om deze merries zo vaak mogelijk drachtig te maken, wordt er keer op keer een abortus opgewekt, wat zeer pijnlijk is voor deze dieren, door de manieren waarop men dit doet...... Overigens is ook het zo vaak drachtig maken van dieren (tevens in de intensieve veehouderij) een smerige dierenmishandeling.....

Lees het stuitende artikel over bloedboerderijen in Argentinie en Uruguay. In het artikel daaronder wordt aangegeven dat men ook in de EU en Noord-Amerika bloed 'oogst', daar gebruikt men er varkens en koeien voor.......

Mensen lees de artikelen en teken de petitie ajb >> geeft het door!

Bloedpaarden – dat klinkt naar vurige merries, fiere hengsten, de crème de la crème van een edel ras

Drachtige merrieDe merries zijn de hoofdrolspeelsters in dit drama, maar vurig zijn ze niet. Ook hengsten spelen een rol, want de merries moeten zwanger worden. En er zijn ongeboren veulens – die nooit het licht zullen zien.


PMSG-winning


Bloedpaarden zijn drachtige merries die op bloedboerderijen in Uruguay en Argentinië worden gehouden voor… hun bloed. Uit dat bloed wordt PMSG gewonnen, een hormoon dat zich van de tweede tot de zesde maand van de zwangerschap in hun bloed bevindt. Het wordt gebruikt als vruchtbaarheidsmiddel in de varkensindustrie en melkveehouderij in Europa en Noord-Amerika. De EU-landen horen bij de grootste afnemers van PMSG uit Zuid-Amerika.

Tien liter bloed in tien minuten
Twee- à driemaal per week worden de merries met zwepen, knuppels en elektrische prikstokken naar de plek gedreven waar hun bloed wordt afgetapt. Tien liter bloed in ongeveer tien minuten, via een canule in de halsslagader. Als ze tegenstribbelen, worden ze geslagen en geschopt. Na de bloedafname worden ze – sterk verzwakt, en soms kreupel als gevolg van de mishandelingen – weer aan hun lot overgelaten. Er is geen enkele vorm van medische controle of nazorg, ze krijgen niets versterkend ter compensatie van het bloedverlies. En dat terwijl ze zwanger zijn…
Afbeeldingsresultaat voor Bloedpaarden – dat klinkt naar vurige merries, fiere hengsten, de crème de la crème van een edel ras
De zwangerschap

Normaal duurt een zwangerschap bij een paard elf maanden. Maar na vijf maanden dracht bevat het bloed van de merrie geen PMSG meer, wat betekent dat het ongeboren veulen voor de bloedboeren geen nut meer heeft. Integendeel: zolang het veulen door de merrie gedragen wordt, kan zij niet opnieuw drachtig worden en PMSG leveren.
Dus wordt de zwangerschap beëindigd, meestal door middel van het handmatig opwekken van een abortus. Extreem pijnlijk en zeer bedreigend voor de gezondheid van de merrie. (Om over het lot van het veulen maar niet te spreken.) Na de abortus wordt de merrie naar een veld of bosplantage gestuurd om bij te komen, en daarna begint de cyclus opnieuw: bevruchting, dracht, aderlatingen, abortus…
Na jaren bloed geven, volgt het slachthuis

Ongeveer een kwart van de merries sterft in de loop van dit loodzware ‘productieproces’. De merries die overleven, zijn na een jaar of drie, vier niet meer in staat om zwanger te worden. Als dank voor bewezen diensten wachten hun geen groene, grazige weiden, maar de eeuwige steppen. Ze worden naar het slachthuis gebracht. Hun vlees wordt in de Europese Unie verkocht voor menselijke consumptie.
Ben jij tegen het aftappen van bloed bij paarden? Teken dan hier onze e-mailactie!

Niet alleen de paarden zijn het slachtoffer


24 oktober 2017 12:05

Het PMSG-drama beperkt zich niet tot de drachtige merries en hun veulens op de bloedboerderijen in Zuid-Amerika. Er zijn ook slachtoffers dichter bij huis: onze eigen varkens en runderen.
Terugloop van vruchtbaarheid


De vruchtbaarheid van onze veestapel loopt terug. Terugloop van vruchtbaarheid duidt meestal op verminderd welzijn. Maar dierenwelzijn heeft geen prioriteit in de veesector; de focus ligt op productie. Oplossing van het vruchtbaarheidsprobleem wordt dan ook niet gezocht in het opsporen en verhelpen van de oorzaken (in het verbeteren van het dierenwelzijn dus), maar in het forceren van grotere vruchtbaarheid. Dat forceren gebeurt door middel van hormonen.
Stroomlijning van het productieproces
Door de inzet van vruchtbaarheidshormonen kunnen moederdieren gelijktijdig en op een tevoren vastgesteld tijdstip worden bevrucht. Handig! Deze stroomlijning van het productieproces maakt dat er sneller en goedkoper kan worden ge(re)produceerd.
Dat de varkens en runderen hormonen krijgen toegediend, is niet bevorderlijk voor hun welzijn of dat van hun nageslacht. En zo speelt dus ons eigen vee een slachtofferrol in het PMSG-drama.
De nadelen van PMSG en vruchtbaarheidsbehandeling in het algemeen

PMSG kan het immuunsysteem aantasten of allergische reacties veroorzaken; deze complicaties kunnen levensbedreigend zijn. Het gebruik van vruchtbaarheidshormonen – of het nu om PMSG of om een synthetisch product gaat – maakt dat zwangerschappen elkaar snel opvolgen. De moederdieren krijgen niet genoeg tijd om bij te komen van de zwangerschappen, en worden steeds zwakker. Vruchtbaarheidsbehandeling kan leiden tot superovulaties. Bij varkens betekent dit: nóg grotere nesten. (De nesten worden al elk jaar groter.) Grotere biggensterfte is het gevolg, enerzijds doordat grotere nesten meer zwakke biggen bevatten, anderzijds doordat de zeug niet genoeg spenen heeft voor al haar biggen.
Koeien, varkens, bloedpaarden

En zo zien we dat de gevolgen van het PMSG-drama verder reiken dan Zuid-Amerika, en zich niet beperken tot de bloedpaarden. Het drama strekt zich uit naar koeien en varkens in de Europese Unie en Noord-Amerika, die als (re)productiemachines worden geëxploiteerd. Als ze zijn opgebruikt, worden ze – net zoals de leeggezogen bloedpaarden – afgevoerd naar de slachthuizen.
En er is nóg een parallel met de paarden: het weerloze bijproduct. In Zuid-Amerika is dat het onvoldragen, afgedreven veulen; in Noord-Amerika en de Europese Unie de big die al bij z’n geboorte geen kans op overleven heeft.

Ben jij tegen het aftappen van bloed bij paarden? Teken dan hier onze e-mailactie!
=====================================================

*  Waar deze machthebbers geen  probleem hebben met hun herinnering in de geschiedenis, als je maar genoemd wordt........ Bovendien worden de grootste schoften uit het verleden maar al te vaak schoongewassen middels geschiedvervalsing......

** Eergisteren nog hoorde ik een suffe Radio1 verslaggever die wel blij tevreden was met de aanblik van 30.000 kippen in een stal..... Uiteraard werd met de microfoon nog even het 'blije geluid' ten gehore gebracht van 30.000 gestreste kippen...... 30.000 kippen in een stal is pure dierenmishandeling!! (dat geluid opvangen moet tegenwoordig blijkbaar >> als een radioverslaggever ergens is, wordt er altijd geluid aan toegevoegd, bijvoorbeeld door ergens op te kloppen of tegenaan te schoppen, terwijl de verslaggeving meestal uiterst beroerd is........ Kortom belachelijk!)

Eerder berichtte ik al over deze zaak n.a.v. een bericht dat Varkens in Nood deed uitgaan: zie: 'Paarden zwaar mishandeld voor de intensieve veehouderij.........'

PS: als je je lichaam, mensen die honger lijden, de aarde en vooral de dieren een plezier wilt doen, stop dan met het eten van vlees en het gebruiken van zuivel. (je wilt toch niet medeverantwoordelijk zijn voor: -grootschalige dierenmishandeling, -het vergroten van het wereldvoedselprobleem, of -het verkankeren van de aarde?)

Zie ook:
'Nederland grootste vleesimporteur van gemartelde paarden.......'
'Wilde paarden worden in de VS op grote schaal afgeschoten, nu nog de bizons uitmoorden.......'

'Paardenmarkt Hedel is een hel voor de dieren'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten