Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 18 oktober 2017

Nationale Politie blundert door: grote acties mislukken door o.a. enorme bureaucratie........

Richard Bronswijk, voorzitter van de ondernemingsraad voor de Nationale Politie heeft tegen zijn zin alarm geslagen over de prestaties van de Landelijke Eenheid, de opvolger van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). 

Deze Landelijke Eenheid zou een elitekorps moeten zijn en houdt zich o.a. bezig met speciale operaties als terreurbestrijding, bestrijding van internetcriminaliteit, bestrijding van georganiseerde misdaad en infiltratie.

Volgens Bronswijk ontbreekt het aan geld en menskracht, waardoor grote acties mislukken...... Opvallend dat hij ook de enorme bureaucratie noemde als oorzaak van het mislopen van politieacties....... 'Opvallend?' Eigenlijk niet, al voor dat men het onzalige plan opvatte een Nationale Politie te creëren, werd er door specialisten en mensen uit de praktijk gewaarschuwd voor o.a. een grote bureaucratie......... Daarnaast werd er gewaarschuwd voor eigenmachtig optreden van de top die zo'n landelijk korps moet leiden, m.a.w: men waant zich onaantastbaar en zal meer en meer eigenhandig optreden, met schijt aan de regels.......

Gezien het feit, dat de kosten voor de vorming van de Nationale Politie al enorm zijn overschreden, vrees ik dat meer geld en mensen niet zullen helpen, zo'n apparaat wordt te log en er zullen teveel mensen op de hoogte zijn van diverse acties, zaken geheimhouden wordt welhaast onmogelijk en de baasjes onder de top proberen zo veel mogelijk macht te vergaren...... Kortom terug naar de tijden dat het aantal ambtenaren niet meer in verhouding stond tot het werk dat gedaan diende te worden, jammer genoeg verdwijnen de meeste banen in de administratie en niet in agenten op straat, of agenten voor grote acties*, dat blijkt nog eens te over uit de opmerking van Bronswijk over de grote bureaucratie.......

Nogmaals vanaf deze plek: stop met die hele onzalige Nationale Politie, stel van mijn part een politieorgaan samen, dat gaat over alle aankopen, zodat bijvoorbeeld elk korps met dezelfde (goedkopere) auto's rijdt, of dat elk korps dezelfde computers en software gebruikt, zodat er makkelijker kan worden samengewerkt. Maar laat het echte politiewerk over aan de korpsen in het land en zorg dat de leiding van de afzonderlijke korpsen die dwarsliggen bij samenwerking, makkelijker ontslagen of op een andere positie gezet kunnen worden.

Oh, voor ik het vergeet: de top van de Nationale Politie had geen behoefte te reageren, maar stelde wel dat dit soort zaken niet in de openbaarheid dienen te worden besproken........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

* Terzijde daar nog het volgende over: de politie en de politiek zouden eindelijk eens minder in moeten zetten op de jacht naar softdrugs, terwijl alcohol de grootste ellende veroorzaker is! Naast 12 doden per dag door gebruik van de harddrug alcohol, zijn de kosten voor de inzet van de politie op overlast door alcoholgebruik (vooral in het weekeind) gigantisch, zowel letterlijk als wat betreft het aantal agenten dat daar voor nodig is, ofwel er moet daar ieder weekeind weer een groot aantal agenten voor worden ingezet........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten