Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 12 mei 2012

Brekend nieuws: CDA geïnfiltreerd door 'aliens'

Volgens uitgelekte AIVD berichten, is deze geheime dienst bezig met een grootschalig onderzoek naar 'buitenaardse infiltratie' in de politiek en overige bestuursorganen. Volgens de uitgelekte berichten zouden de CDA prominenten: Bleker, Leers, Ormel, Verhagen, Spies, Bijsterveld, Keijzer, Peetoom, van Aersma Buma en een aantal anderen, het slachtoffer zijn geworden van 'overname door een buitenaardse entiteit'. Deze entiteit heeft de hersenen vervangen door een 'kwaadaardig groen soort pus met klonten'. De symptomen zijn: nog veel harder liegen, dan deze figuren normaal plegen te doen. Datzelfde geldt voor de kwaadaardigheid, die zij ten toon spreiden. Compassie met burgers verdwijnt razendsnel, na de overname en zorg voor natuur of dier ontbreekt na de transitie totaal. Belastinggeld wordt door politici in kwestie met enorme scheppen in een bodemloze put gedonderd. De AIVD is zeer bezorgd over deze ontwikkelingen, temeer daar deze buitenaardse entiteiten een groot vermogen hebben, de niet al te intelligente kiezer (zoals de achterban van het CDA), zand in de ogen te strooien en hen voor zich te winnen. Als voorbeeld wordt de uitlating van deze politici, dat zij nu maatregelen willen nemen, om de problemen niet te hoeven doorschuiven naar volgende generaties, terwijl zij er geen probleem mee hebben, een onleefbare wereld na te laten aan volgende generaties en zoals eerder vermeld, belastinggeld op grote schaal te verspillen, pure volksverlakkerij, aldus een anonieme AIVD'er.

De AIVD is bang voor verdere infiltratie, in de berichten worden partijen genoemd als de VVD,  GroenLinks, D66, PvdA, en ChristenUnie. De AIVD werkt in deze samen met buitenlandse geheime diensten zoals de CIA en FSB, daar men deze ontwikkelingen ook in het buitenland waarneemt. Zo worden de machthebbers van Indonesië, de VS, China, Pakistan, en een groot deel van de EU, genoemd. Maar ook het (internationaal) bedrijfsleven is voor het grootste deel overgenomen, u kan er waarschijnlijk zelf een flink aantal opnoemen.


Nog meer verontrustend is de paragraaf, die handelt over eerdere overnames. Genoemd worden o.a de rk kerk (en afsplitsingen), de fundamentalistische protestantse gemeenschappen, de fundamentalistische islam (in de breedste zin van het woord), het fundamentalistische Joodse- en Hindoe geloof. Wat betreft machthebbers, in deze categorie, springen Noord-Korea, Saoedi-Arabië, Iran, Zimbabwe en Venezuela in het oog.  Als politieke partij en beweging worden de SGP en de PVV genoemd. Er wordt na langere overname gesproken van een uitgekristalliseerde vorm, de pus in de schedel is daar verworden tot een onbeweeglijke, keiharde groene klomp met zwarte plekken, fatsoenlijke gesprekken zijn met deze uitgekristalliseerde entiteiten niet meer mogelijk. 


De AIVD waarschuwt de burgers en vraagt om hun oplettendheid: herkent u de eerder beschreven symptomen bij anderen, dan hierboven beschreven personen (het gehele bedrijfsleven ligt momenteel al onder de AIVD loep), benader deze 'personen' niet, sluit uw oren af, mochten zij u aanspreken, verberg uw portemonnee en waarschuw de plaatselijke politie (of dieren politie, die zijn gespecialiseerd in 'aliens').

1 opmerking: