Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 24 maart 2017

Mariëtte Hamer (PvdA) verbaasd over armoede onder werkenden........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Mariëtte Hamer is één van PvdA draken, die als (ex-) politicus een dikbetaalde baan kreeg toegewezen. In 2014 werd ze door het kabinet (lees: de VVD) licht genoeg bevonden, om als voorzitter van de SER te fungeren.

Om dat laatste ten overvloede nog eens te bewijzen en aan te tonen, dat de meeste figuren op politiek benoemde plekken slecht of niet fungeren, liet Hamer gisteren weten, dat ze uitermate verbaasd was, dat er mensen zijn, die ondanks dat ze werk hebben, straatarm zijn...... Ach ja, dat is pas een jaar of tien bekend, hoewel ze in die tijd nog in de Tweede Kamer zat voor de PvdA, kan je 'natuurlijk niet verwachten, dat ze daar van op de hoogte was........'

Gistermorgen liet Hamer dus weten, dat ze geschrokken was van voornoemd feit, dat naar voren kwam uit een advies van de Sociaal Economische Raad. 1 op de 9 kinderen zou in Nederland in armoede leven en 2/3de van hen heeft werkende ouders.........

Jammer dat de SER niet even het aantal kinderen noemde, dit heb ik dan ook niet terug kunnen vinden (al is het ongetwijfeld ergens gepubliceerd). Gezien de cijfers zou het dan om zo'n 400.000 kinderen gaan, echter dat aantal klopt niet.

Meer dan 4 miljoen mensen (waaronder zoals gemeld veel werkenden) leven tegen-, op-, of onder de armoedegrens, dat is 3 keer in armoede leven....... Daaronder moeten zich minstens 600.000 kinderen bevinden....... Kinderen die allen met een trauma opgroeien, een trauma dat de overgrote meerderheid nooit kwijt zal raken, zoals gisteren op Radio1 werd erkend (na 15.30 u.). Een 'goed begin in het leven is het halve werk', moet u maar denken.......

Ondanks forse overheidsinspanningen en die van maatschappelijke organisaties, lukt het niet om armoede onder kinderen terug te dringen.... Het beleid moet om, aldus de SER in haar advies.....

'Ondanks forse inspanningen?' Daar leek het niet op hè Hamer, 4 jaar lang Klijnsma, Asscher en Dijsselbloem hebben geen bliksem veranderd.....

En Hamer, waarom nu pas met dit advies (voorafgegaan door een lam onderzoek) naar buiten komen en niet voor de verkiezingen??? Om te voorkomen, dat de PvdA met deze constatering het onderspit zou delven bij de verkiezingen?? ha! ha! ha! ha! Dat is duidelijk niet gelukt! Volgens de SER zou het advies voor het nieuwe kabinet (Rutte 3) bedoeld zijn........

Benieuwd hoeveel belastinggeld er in de loop van de jaren doorheen is gejaagd voor armoedebestrijding, dat zal niet misselijk zijn!! Intussen zitten dezelfde mensen nog steeds in de problemen...... Me dunkt, een parlementaire enquête waardig!!! Schunnig!!

Eén ding is zeker, ondanks de enorm gestegen armoede onder Rutte 2, zijn de welgestelden er heel dik op vooruit gegaan!!

En Hamer? Die dient per direct op straat te worden gepunterd, zonder ontslag vergoeding en recht op WW!!

Voor meer berichten met Hamer, of andere berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

PS: gegarandeerd dat men van de PvdA desgevraagd met het lamme excuus zou komen, dat er speciale voorzieningen bestaan voor kinderen wiens ouders arm zijn, zoals 'potjes' voor schoolreis, sportclub enz. Echter dit soort zaken raken altijd bekend op scholen, waarmee kinderen worden gepest. Voorts wordt er niets aan de armoede in het gezin gedaan, m.a.w. de kinderen in die gezinnen, blijven dagelijks de armoede meemaken, waarin zij moeten leven...... Overigens ook met die armoede thuis worden kinderen alsnog gepest...... Tot slot: kinderen die in armoede opgroeien, blijven ook in hun volwassen leven voor een groot deel in armoede gedompeld........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten