Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 27 maart 2017

Hulpinstanties stellen dat met medeweten van moeder mishandeld kind terug moet naar die moeder......... Hoe is 't in godsnaam mogelijk??!!!

'Tussen neus en lippen door' meldde het NOS Radio1 nieuws van afgelopen woensdagmiddag 15.00 u., dat een mishandeld kind terug moet naar haar moeder.

Met medeweten van moeder, werd het kind 'behoorlijk' gruwelijk mishandeld door de vriend van moeder. De vriend en de moeder zijn veroordeeld, de vriend tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en de moeder tot een voorwaardelijke..... 

De hulpinstanties (waaronder uiteraard de meer dan lamlendige Kinderbescherming) oordeelden dat het kind het best bij de moeder kan worden ondergebracht, dat 'zou in het belang van het kind zijn......'

Excuseer: godgloeiendegodverdomme!! Waar halen deze instanties het gore lef vandaan om tot zo'n conclusie te komen?? Moet het kind eerst dood, voordat men werkelijk iets voor het kind gaat doen??

Toevallig ken ik een man 'in mijn kennissenkring' die e.e.a. zelf heeft meegemaakt. Deze liet zich in overspannen toestand door de psychiater van de vrouw (een psychopathische alcoholist), overhalen het kind en de vrouw voor 2 weken alleen te laten. Uiteraard werden de sloten op het huis vervangen en kon de man fluiten naar de voogdij over zijn dochter. Daarmee begonnen jaren van processen voeren tegen de vrouw en instanties als de Kinderbescherming, waar die laatste onmiddellijk voor de vrouw koos..... De man kon zich de haren wel uit de kop rukken.

Hoewel bewijzen te over van de totale onbekwaamheid van moeder als opvoeder*, mocht het kind bij moeder blijven...... Als gevolg daarvan werd het kind zonder enige garantie van de Kinderbescherming, op het veilig zijn bij moeder, aan haar lot overgelaten, een lot van lichamelijke en geestelijke mishandeling.......... Bewijzen te over, zelfs de huisarts van het kind, wist dat moeder een alcoholist was en dat het kind ook nog eens zwaar werd verwaarloosd (dat laatste is overigens ook een vorm van kindermishandeling..)........ Echter maar een paar mensen wilden daadwerkelijk getuigen, de huisarts liet het afweten 'daar de moeder ook zijn patiënt was....'

Keer op keer moest de man de bezoekregeling bij de rechter aankaarten, daar de moeder zich ook daar niet aan hield...... De leerplicht ambtenaar wilde niet ingrijpen, ook al werd het kind voor meer dan 1/3de van het schooljaar ziek gemeld (moeder ging meestal pas rond 3, 4 uur 's nachts slapen en kon dan haar dochter 's morgens niet naar school brengen, daar ze nog in alcoholcoma verkeerde......)..... Volgens de leerplichtambtenaar waren er veel 'zwaardere gevallen' die ver voor gingen op zijn dochter....... 

De enige personen die werkelijk iets voor de dochter hebben gedaan (dan wel wilden doen), waren een secretaris (v) van de lagere school, een ex-vriendin van de moeder, een vriend van de man** en een rechercheur van de Kinderpolitie....... Helaas konden die weinig tot niets uitrichten....

Op haar 12de is de dochter weggevlucht van de moeder en bij haar vader gaan wonen (daar wilden de Kinderbescherming en de rechter aanvankelijk ook nog een stokje voor steken......).... Zoals u al begrepen had, ook de rechterlijke macht stond aan de kant van de vrouw........

Conclusie het is 2017, meer dan 17 jaar na de hiervoor genoemde zaak en er is nog geen bliksem veranderd!! Uitermate triest en wat een verschrikking voor het kind, dat weer bij moeder moet gaan leven, terwijl ze daar heeft ondervonden niet veilig te zijn......... Welke instantie kan dit verantwoorden???

Hoe is 't godverdomme mogelijk!!

Overigens een grof schandaal: het opheffen van de Kinderpolitie!!

* Tot zijn vertrek, was dit voor meer dan 80% het werk van de man, waarvoor de rest van de tijd, deels anderen voor het kind zorgden, zoals de medewerkers van een peuterspeelzaal en een vriendin van de moeder.

** Die met eigen ogen constateerde dat het meisje om 11.00 u. 's ochtends in ondergoed door het huis liep, terwijl het zo'n 5 graden vroor......

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten