Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 25 maart 2017

Bas Eickhout ('GroenLinks' - EU) alweer met pleidooi EU om te vormen tot dictatuur!!

'GroenLinks' (beter: AsgrauwRechts) top-oplichter Eickhout kreeg afgelopen week alweer de mogelijkheid een pleidooi te houden, voor veel meer macht naar het voor een groot deel ondemocratische EU. En beste bezoeker, dat is m.i. niets anders dan pleiten voor een EU dictatuur!

Met een machtige EU kunnen 'thema's' als klimaat en milieuvervuiling beter worden aangepakt, aldus de grofgraaiende hufter, met hééééél interessante kraakstem Eickhout...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Waar haalt de fantast het vandaan?? De EU doet zo goed als niets op deze thema's en dat is m.n. te danken aan de grote fracties in de EU: de christelijke, de liberale en de sociaal democratische fracties!!

Binnen die fracties, zijn de Oost-Europese landen dik vertegenwoordigd in het EU parlement en dat vooral in de eerste 2 hierboven genoemde fracties. Het is Eickhout, godbetert zelf EU parlementariër, nooit opgevallen dat deze fracties zo goed als niets met duurzaamheid, klimaatverandering en milieuvervuiling hebben...... Zo wordt de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, zelfs niet als dusdanig aangemerkt door de Oost-Europese deelnemers aan die fracties..... Dezelfde fracties die voor opname in de EU van de Oost-Europese landen, op dat gebied toch al geen pleitbezorgers waren...... Dit terwijl nu ook de VN, na diepgravend onderzoek, stelt dat de klimaatverandering door de mens is veroorzaakt..........

Landen die zich niet aan milieuregels houden, zoals Nederland (wij zijn zo ongeveer het smerigste ventje uit de klas), worden amper of niet terecht gewezen, sterker nog: als het even 'meezit' verruimt men de 'EU-regels', zodat zwaar vervuilende landen gewoon door kunnen gaan, op de smerige weg.......

Niet alleen wat betreft het milieu en klimaat is de houding van de EU desastreus, maar ook op het gebied van de vluchtelingen is de EU totaal lamgeslagen, door de macht van Oost-Europese EU landen. Waarvan de meerderheid geen, of een miniem aantal vluchtelingen wil opnemen, hoe de EU ook dreigt met sancties, de landen houden gewoon hun verzet vol >> sancties die men beloofde, blijven achterwege...

Thema's waar de EU nog enige zeggenschap heeft, zijn allesbehalve in het belang van de EU bevolking, van wie het belang toch als eerste gediend moeten worden in de EU, dat in feite toch een 'volksvertegenwoordiging' is........ Neem de hervormingen van het arbeidsrecht, waar de eerder door arbeiders (vaak in een lange strijd) bevochten rechten worden afgebroken.... Of wat dacht u van de pensioenen: de EU heeft besloten, dat pensioenfondsen uit afzonderlijke EU landen, zich in willekeurig elk ander EU land mogen vestigen. Daarmee wordt het toezicht op die pensioenfondsen ernstig belemmerd........ Waar die pensioenfondsen door smerige regelgeving in bijvoorbeeld Nederland, honderden miljarden hebben verspeeld op de beurs.........

Of wat dacht u van het instemmen door de EU met het vrijhandelsverdrag CETA en TTIP, verdragen waarmee de belangen van de consument zwaar worden geschaad........ Het TTIP verdrag licht gelukkig in de koelkast door toedoen van het beest Trump, maar CETA, eenzelfde verdrag met Canada is door de EU getekend. De onderhandelingen voor CETA waren geheim en daarmee ondemocratisch....... Het bedrijfsleven mocht voor meer dan 90% van de tijd deelnemen aan de onderhandelingen, terwijl consumentenorganisaties en andere belangenbehartigers van EU burgers nog niet voor 5% mochten deelnemen aan de onderhandelingen.........

Dat de EU nu al zwaar dictatoriale trekken heeft, blijkt wel in Griekenland. Dit land moest van de EU en de ECB (aangevuld met het IMF in een 'trojka') de pensioenen 'hervormen' (lees: gepensioneerden 2/3de van het inkomen afnemen), de salarissen verlagen en voor diverse zaken de kosten met meer dan het dubbele verhogen....... Vorig jaar september tekende Griekenland een EU wet, waardoor de ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) haar publieke eigendommen voor een periode van 99 jaar heeft overgenomen...... Daarmee staat het de ESM vrij deze staatseigendommen voor een appel en een ei te verkopen...... Eerder werd Griekenland al gedwongen een deel van haar vliegvelden te verkopen aan een Duitse topgraaier, zoals u begrijpt voor 'een vriendenprijsje......'

Griekenland kwam in de problemen, doordat de financiële maffia uit Noordwest-Europa het land geld op de pof leende, terwijl elke imbeciel kon weten, dat dit spaak zou lopen. 95% van de 'EU-gelden', zogenaamd om Griekenland te helpen, verdwenen dan ook in de kluizen van de leden van voornoemde maffia, zoals in de kluizen van onze banken........

Moet u nagaan, dan heb ik nog niet gesproken over het door onze strot drukken van de vermaledijde euro, een smerige opzet om tot een machtige EU te komen.........

Nee, we moeten de EU vooral veel macht geven....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Mensen, nogmaals: NEXIT NU!!!

Zie ook: 'Bas Eickhout is voor veel meer macht aan de EU....... AUW!!!!'

       en: 'Bas Eickhout wil meer 'Europa' en meer regels voor dat doel......... ha! ha! ha! ha! ha!'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terugvindt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten