Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 6 maart 2017

Pechtold: D66 heeft geen groene paragraaf nodig in het verkiezingsprogramma, immers het logo D66 is al groen gekleurd...........

Wekelijks wordt in Vroege Vogels (zondag Radio1) tijdens het onderdeel 'de groene meetlat' gekeken, waar de lijsttrekkers van de grootste partijen voor staan, als het om duurzaamheid, diervriendelijkheid en natuurbeleid gaat. Gisteren was het de beurt aan de neoliberale volksverlakker Pechtold van D666 om met zijn partij langs 'de groene meetlat' te worden gelegd.

Wat het belangrijkste punt voor D66 is, als het gaat om de CO2 uitstoot te verminderen: de sluiting van de kolencentrales zijn voor D666 het belangrijkste wapen tegen de CO2 uitstoot...... Volgens Pechtold moeten de nieuwe kolencentrales met schaamuitstoot, die men 'biomassa' noemt, uiterlijk in 2030 dicht zijn........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Dat schiet echt lekker op! Kamp heeft zojuist meer dan 3 miljard uitgetrokken, om die kolencentrales aan de bak te houden >> over het graf regeren noemen we dat!! Waar was Pechtold met zijn commentaar op deze schandalige subsidie toekenning, waarvoor ook nog eens bossen in de VS worden gekapt, om die 'groene bijstook' te garanderen.........

Stientje van Veldhoven, het valse 'groene geweten' van D66, keerde zich eerder tegen de verhoging van de maximumsnelheid, althans dat valt te zeggen...... Als uit eigen onderzoek van hare VVD kwaadaardigheid Schultz van Haegen zou blijken, dat de CO2 uitstoot, samen met de giftige auto-uitstoot, binnen de perken zou blijven, zoals door de VVD feeks werd beloofd, had van Veldhoven geen bezwaar........ ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Alsof er godverdomme onderzoek nodig is, om te weten dat bij een verhoging van de maximumsnelheid van 120 naar 130 km/u., de auto's exponentieel meer gaan gebruiken en dus meer gif (en ultrafijnstof) uitstoten, die onderzoeken waren al jaren voorhanden!!

Dus D66 vindt de verhoging van de maximumsnelheid na onderzoek te billijken, terwijl er al rond de 18.000 mensen jaarlijks vroegtijdig overlijden na langdurige inademing van auto-uitstoot...... Let wel: dat was het cijfer van voor de doorvoering van de verhoging van die maximumsnelheid!!! D66 vindt het niet vreemd om het kabinet Rutte 2 te steunen, terwijl dat kabinet zo onverantwoord met de bevolking omgaat........

Wat betreft de intensieve veehouderij vindt D66 dat het met minder dieren moet. Maarrrrrr, als het gaat om innovatie door jonge boeren, die een varkensflat willen uitbaten, heeft Pechtold geen probleem, als het dierenwelzijn maar gewaarborgd is......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Oh vergeet ik nog iets: vooral als die innovatie van de universiteit van Wageningen komt, de plaats waar de ijskoude neoliberale hufter nog steeds woont, zo liet hij weten......

Pechtold wilde nog gezegd hebben, dat er wel bepaalde randvoorwaarden moeten zijn, zo noemde hij de intensieve kippenhouderij. Uiteraard is Pechtold voor het buitenlopen van kippen, maar gezien de kans op een vogelgriep uitbraak, kom hij dan wel voor een dilemma te staan, zo stelde de volksverlakker....... Immers niemand wil 'ruimingen' (massamoord middels verstikking) zien, dus daar zou je de dieren toch echt binnen moeten houden, aldus de volleerde politieke leugenaar........

Het is al lang duidelijk, dat zoveel dieren in een stal houden, vragen is om de uitbraak van gevaarlijke ziekten, niet voor niets worden er jaarlijks in de intensieve martelveehouderij vele tonnen met antibiotica verbruikt (tonnen aan gewicht wel te verstaan!)....... Een zo groot antibioticaverbruik, dat deze de antibioticaresistentie aanjaagt en daarmee de zorgkosten fiks verhoogt, zoals dit ook het geval is met de eerder genoemde verhoging van de maximumsnelheid......

Pechtold merkte tijdens dit programma onderdeel op, dat hij kunstgeschiedenis heeft gestudeerd en dus niet alles weet over duurzame zaken en de veehouderij. Hoe moeilijk kan het zijn voor een (beroeps) politicus, die al jaren meedraait, zich in deze materie in te lezen, zeker daar Pechtold zijn partij telkens weer als een progressieve (ha! ha!) 'groene partij' durft te verkopen......

Als Pechtold het nieuws een beetje had gevolgd, was hij op de hoogte geweest van het feit, dat de meeste kippen die in het (recente) verleden massaal werden vermoord vanwege de vogelgriep, niet eens buiten kunnen lopen!!! Nogmaals hoe moeilijk kan het zijn deze kennis op te doen??? Het is dan ook duidelijk dat D66 voor de vorm groen is, daar dit nu eenmaal hip is!! Moet u nagaan, Pechtold werd niet eens gevraagd naar het meer dan waanzinnige 'preventief ruimen' (kippen vermoorden die niet ziek zijn), daar bij een andere kippenhel in de buurt, de vogelgriep werd geconstateerd!! Kijk en als je Pechtold zo'n vraag niet stelt, houdt hij wijselijk de leugenkop dicht.......

Tot slot vroeg de verslaggever, die met Pechtold op een groen dak stond, waarom er geen expliciete paragraaf over duurzaamheid en aanverwante zaken in het verkiezingsprogramma van D66 staan..... Daar antwoordde Pechtold op met te stellen, dat D66 in de 'Tweede Kamer-praktijk' genoeg aandacht voor het milieu en de natuur vraagt ...... Oh vandaar dat hij en zijn partij Rutte 2 uit en te na hebben gesteund, Rutte 2, dat ook op dit vlak een waar afbraakbeleid heeft gevoerd en bijvoorbeeld op het gebied van natuurbehoud, steeds meer stukken heeft afgesnoept van een aantal natuurgebieden........

Ach ja, de 'letter D en de cijfers 66' in het logo van D66 zijn altijd groen gekleurd, dat is voldoende om de kiezers een rad voor ogen te draaien!!!!

Beste bezoeker, denkt u daar a.u.b. aan als u op 15 maart a.s. van plan bent om op D66 te stemmen en geeft het door!!

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten