Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zondag 27 januari 2019

Antibiotica wordt ook misbruikt op sinaasappels


Het was weer eens zover beste bezoeker: toen ik de kop las van een mail verstuurd door het Center for Food Safety, donderde ik bijna van m'n stoel. Uit deze petitie blijkt dat men in de VS onder andere oxytetracycline antibiotica sproeit over zieke citrusbomen..........

Hoe godvergeten ziek in je bol moet je zijn, om te bedenken zelfs antibiotica in te zetten tegen plantziekten..??!!! Alsof er de laatste 25 jaar niet meer dan voldoende is geschreven over het gevaar van antibioticaresistentie....... Volgens het Center for Food Safety stelt zelfs dat er in de VS meer antibiotica wordt gebruikt voor citrusbomen dan voor mensen...... In Nederland wordt er in de intensieve martelveehouderiij veel meer antibiotica gebruikt dan voor de 17 miljoen inwoners die ons land rijk is, niet vreemd als je bedenkt dat er in ons land jaarlijks 500 miljoen dieren (ja een half miljard dieren!!) worden groot en doodgemarteld...... 

Intussen overlijden er jaarlijks wereldwijd een paar duizend mensen door antibioticaresistentie en dat aantal groeit met het jaar.........

De totaal onverantwoordelijke Trump administratie gaf toestemming om de maximumhoeveelheid antibiotica voor zieke citrusbomen te verhogen...... 

De boeren die deze citrusbomen op hun land hebben gebruiken het liefst antibiotica, liever dan dat ze de boom weghalen (het enige alternatief), daar nieuwe aanplant pas na een paar jaar vruchten geeft......

Kortom naast het feit dat het overgrote deel van fruit en groenten die worden verkocht in ons land grote hoeveelheden landbouwgif bevatten, krijg je hoogstwaarschijnlijk ook nog eens antibiotica binnen....* (alles binnen maximale grenzen, die steeds verder worden naar boven worden bijgesteld, zodat je nog meer rotzooi 'tot je mag nemen'**, zoals ook in deze zaak......)

Het zoveelste overbodige bewijs dat we producten uit de VS dienen te boycotten, immers men heeft schijt aan de volksgezondheid, als de producten er maar mooi uitzien..... Terwijl de EU al vanaf het aantreden van de Trump administratie met een peperdure lobby in Washington bezig is het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) getekend te krijgen...... (TTIP is een vrijhandelsverdrag) Als dat gebeurt zal ook de ISDS clausule in werking treden, hoe vaak hare PvdA hufterigheid Ploumen ook heeft verzekerd dat dit niet het geval zal zijn........

Met ISDS worden er geheime rechtbanken ingesteld, waar grote bedrijven landen die hun producten weigeren, doordat ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid (neem de sinaasappels van de met antibiotica behandelde bomen) voor de rechter kunnen slepen, daar de producten in het land van oorsprong wel zijn toegestaan.....

Uit eerdere verdragen met een dergelijke clausule blijkt dat de bedrijven vrijwel altijd aan het langste eind trekken..... ISDS rechtbanken zijn er dan ook om de grote bedrijven te beschermen, niet de volksgezondheid..... De EU heeft overigens al eenzelfde verdrag als TTIP getekend met Canada en Japan, respectievelijk de  Comprehensive Economic and Trade Agreement ofwel CETA en EU-Japan Economic Partnership Agreement, ook aangeduid als JEFTA..... We weten het niet en dat zullen we voorlopig ook niet, maar het is zeer waarschijnlijk dat de eerste bedrijven al zaken hebben ingediend bij de geheime rechtbanken op basis van die vrijhandelsverdragen.....

Ook TTIP en CETA zijn de zoveelste (alweer) overbodige tekenen aan de EU wand, dat de noodzaak groot is een einde te maken aan deze onzalige samenwerking (tegen de EU bevolking....)..... Nexit nu!! (terug naar de EEG met een EEG 2.0!)

Jammer genoeg kunnen anderen dan VS burgers de petitie niet tekenen, gelukkig kunnen we op persoonlijk initiatief wel besluiten producten uit de VS te boycotten >> doen beste bezoeker en geeft het ajb door!!

Antibiotic residue on oranges?!


Are you willing to trade the effectiveness of antibiotics in treating human infections in exchange for a hearty orange crop? When the agriculture sector and others use antibiotics frivolously, it has grave consequences to public health and the health of our planet. But that’s what the Trump administration is allowing when it recently approved the maximum level of a medically-important antibiotic to be sprayed on citrus trees.


This overuse of medically-important antibiotics can be avoided. The citrus industry requested this use of antibiotics to suppress citrus greening disease, which is spread by a tiny insect called the Asian citrus psyllid and leads to the stunting of citrus crops and decreased yields. In 2016, the Environmental Protection Agency (EPA) approved the emergency use of 1.6 million pounds of oxytetracycline and another medically-important antibiotic, streptomycin, to combat citrus greening disease. But human pathogenic organisms can travel from species to species, so antibiotic spraying of citrus can worsen our antibiotic resistance crisis.

These antibiotics are a quick fix to a problem that won’t actually cure the disease that’s infected these trees. We are sacrificing the efficacy of antibiotics for a “solution” that doesn’t even stop the disease from spreading. They just serve to keep the trees living longer so they can keep producing fruit.


The food industry uses more antibiotics on citrus fruit than are used to treat infections in people, even though overuse of antibiotics is causing more and more bacterial infections to become resistant to antibiotics. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimates that 2 million people are infected by an antibiotic-resistant infection each year, leading to 23,000 deaths; deaths that could have been prevented if we used antibiotics more sparingly. But instead, these antibiotics are being used as a stopgap measure to keep up with the demand for oranges, tangerines, and grapefruit.

The approval of oxytetracycline to prolong the life of infected citrus trees flies in the face of scientific consensus. EPA’s own Risk Assessment of this practice found it posed a clear risk. The citrus testing results submitted by industry have already detected antibiotic residue in citrus fruit and juice.Antibiotics can also change the chemistry of our soil and water eco-systems, putting bees, other pollinators, and small mammals at risk. Antibiotics can disrupt the gut microbes of bees, making them more susceptible to disease. When we put our pollinators at risk, we risk losing all our fruit right along with them.


We sympathize that the spread of citrus greening disease threatens the industry’s yields of some of our favorite fruits. But that’s no reason to approve multiple applications of an antibiotic we need to save people’s lives. Countries that do not allow antibiotic residue to be used in citrus production have found sustainable ways to combat citrus greening disease, like replanting and tenting the new trees as well as pest management techniques that stop the illness at its source. EPA needs to evaluate the impacts of a medically-important antibiotic before approving it to be sprayed, over and over again, in our country’s citrus groves.

Together, let’s stop this.

Jaydee Hanson
Senior Policy Analyst
Center for Food Safety
==============================
*  Hoogstwaarschijnlijk bevatten meerdere soorten fruit en ook groenten antibioticaresten, althans als ze van buiten de EU komen........ (kan me niet voorstellen dat het in de EU is toegestaan antibiotica in te zetten voor landbouwproducten, echter je weet maar nooit...)


** Het wordt je in de supermarkt uiteraard niet duidelijk gemaakt welke gevaarlijke stoffen zich in het te kopen voedsel bevinden, sterker nog er worden stoffen ingezet waarvan men niet weet wat deze op de lange duur doen met de volksgezondheid........ Met ISDS zal zelfs de etikettering van producten kunnen verdwijnen, zeker als die aangeven dat je een product beter niet kan kopen, immers dat is niet in het belang van het bedrijfsleven...... Zo won tabaksfabrikant Philip Morris een zaak voor een ISDS rechtbank, ik dacht in een zaak tegen Australië.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten