Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 21 januari 2019

Fietsers altijd kind van de rekening >> tijd voor verandering!

Ondanks dat fietsers geen uitstoot produceren met 'het vervoersmiddel dat ze berijden', maar wel langs auto's of op fietspaden naast autowegen moeten fietsen, wordt er weinig tot niets voor ze gedaan als het gaat om de fietspaden waarop ze rijden en om de stoplichten waarvoor ze keer op keer moeten stoppen.....

Tijdens dat fietsen op veelal slechte fietspaden (leuk ook als je een inoperabele hernia en versleten tussenwervelschijven hebt...) krijgen die fietsers ook nog eens de letterlijke kankerzooi die auto's uitstoten voor en in de longen, met extra 'goede opname' in die longen daar je inspannend bezig bent.....

Dit terwijl de meeste autowegen, of die nu binnen of buiten de bebouwde kom liggen, er mooi strak bijliggen......

Wat betreft de stoplichten: als fietser ben je praktisch altijd de klos, zeker als je linksaf wilt slaan, dan mag je twee keer wachten en alle gif van doorrijdende en net opgang komende auto's 'tot je nemen' (waar de laatste groep extra veel kankerverwekkende gassen, fijnstof en ultrafijnstof uitstoot)...... Overigens als je door rood fiets staat daar tegenwoordig een boete op van € 95,--, exclusief € 9,-- administratiekosten op, ofwel € 104,-- in totaal......

Een schandalig hoge boete, zeker als je ziet dat veel fietsers amper geld hebben om rond te kunnen komen, terwijl mensen met een middeninkomen en hoger het amper merken als ze een boete van dat bedrag voor de kiezen krijgen........ Daarnaast kan je vaak beter door rood fietsen, daar je dan bij goed uitkijken zeker weet niet te worden geschept door een door rood razende auto.....

De hoogste tijd dat gemeenten, provincies en rijk eindelijk voorrang verlenen aan de fietsers en voetgangers! (veel voetpaden zijn ook slecht onderhouden, zeker als je even buiten de centra van steden en dorpen komt) Fietsers zouden binnen de bebouwde kom altijd voorrang moeten krijgen en veel eerder gebruik moeten kunnen maken van groen licht, als ze stilstaan voor een stoplicht (beter nog is het dat fietsers zoveel mogelijk kunnen doorrijden, ook als ze rechtsaf slaan, dan dus 2 keer groen licht). Alle ellende waarmee je op de fiets te maken hebt is te danken aan lokale en provinciale overheden, plus de rijksoverheid.....

Daarover gesproken: mensen die door vaak te fietsen of lopen (of wonend nabij snelwegen, dan wel drukke wegen binnen de bebouwde kom) en die daardoor met kanker komen te zitten, behoren tot de verantwoordelijkheid van politici als wethouders, gedeputeerden, staatssecretarissen en ministers, die al veel te lang niets of veel te weinig voor fietsers hebben gedaan...... Verantwoordelijke politici zouden dan ook strafrechtelijk vervolgd moeten worden! (dat geldt ook voor invloedrijke klimaatsceptici, immers met hun pleidooi blijft men uiterst ziekmakende fossiele brandstoffen gebruiken...... Om nog maar te zwijgen over het enorme aantal slachtoffers en de gigantische financiële schade als gevolg van weergerelateerde rampen, veroorzaakt door deze veel te snel verlopende klimaatverandering....*

Vergeet niet dat door alleen auto-uitstoot jaarlijks 18.000 mensen vroegtijdig overlijden en dat na een akelig ziekbed...... Over het cliché van de immer stijgende zorgkosten gesproken..... (dat geldt uiteraard ook voor de slachtoffers van de klimaatverandering)

Tot slot nog even een mythe uit de weg ruimen: er zouden veel ouderen met elektrische fietsen vallen, echter dat blijkt reuze mee te vallen, het probleem is dat ouderen van boven de 65 altijd al vaker met hun fiets vallen dan jongere mensen, er zijn nu simpelweg veel meer ouderen dan een tiental jaren geleden en tja dan vallen er ook meer ouderen en niet alleen van de fiets......... Trouwens als je de staat van een fiks aantal fietspaden in ogenschouw neemt, is het nog een wonder dat niet veel meer mensen zich een ongeluk vallen......

* Er zijn eerder klimaatveranderingen geweest, echter tot nu toe heeft men er niet één weten te vinden, die zo snel is verlopen als de huidige en dat is één op één aan menselijk handelen te danken!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten