Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 16 januari 2019

Petra van Haren (AVS) is tegen de onderwijsstaking op 15 maart a.s.......

Afgelopen zaterdag in het suffe Nieuwsweekend (Radio1) van omroep MAX, Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Hier liet van Haren weten dat ze tegen de onderwijsstaking is op 15 maart a.s., een staking waartoe de Algemene Onderwijsbond (AOb) het gehele onderwijs oproept...... Hoe is het mogelijk dat iemand die de ellende in het onderwijs beter dan wie kan overzien, tegen een staking is, terwijl de verantwoordelijk minister van Engelshoven, NB van 'onderwijspartij' D66 heeft laten weten dat er geen cent bijkomt voor het onderwijs......... Het voorgaande ondanks een groot tekort aan leraren, daardoor overbelaste onderwijzers en schoolleiders die met de handen in het haar zitten...... Schoolleiders waaraan, als bij de gewone leerkrachten, een groot tekort bestaat......

Nee, van Haren wil eerst doorgaan met de onderhandelingen, terwijl van Engelshoven over meer geld naar onderwijs, het belangrijkste punt van de onderhandelingen, geen twijfel laat bestaan, zoals gezegd een groot en dik NEE!!

Ook het moment waarop vindt van Haren geheel verkeerd: vlak voor de Staten verkiezingen...... ha! ha! ha! ha! ha! Het is dan ook wel duidelijk: van Haren komt uit het 'christelijk onderwijs' en zal ongetwijfeld lid zijn van ofwel het CDA dan wel de 'Christen'Unie......

Wel wil de voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders meewerken aan ontruimingsalarmen van scholen door het hele land, een gepast protest aldus de disfunctionerende voorzitter van Haren.......

Jarenlang wordt er al overlegd met de onderwijsbonden en al even lang blijft de ellende bestaan, wat zeg ik, de ellende neemt alleen maar toe, daar veel onderwijzend personeel vergrijst en in steeds grotere aantallen met pensioen gaat...... Waar haalt van Haren het gore lef vandaan om te zeggen dat ze eerst wil praten, voordat er gestaakt gaat worden.......

Ik wed zomaar, dat de schoolleiders en het onderwijzend personeel op z'n zachtst gezegd niet blij zijn met van Haren.......

Ongelofelijk!!

Onderwijzend personeel sluit je aan bij de staking van 15 maart a.s. en geeft het door!!!

PS: we leven intussen al lang weer in een klassenmaatschappij en zo zijn er al een groot aantal privéscholen (of: particulier onderwijs), daar geen gebrek aan geld en onderwijzend personeel >> een schunnige situatie die is ontstaan door wanbeleid van de VVD, D66, het CDA, de PvdA en de ChristenUnie........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten