Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 20 april 2016

Bussemaker: instroomverlaging hoger onderwijs heeft niets met asociaal leenstelsel te maken....... ha! ha! ha! ha! ha! Nee en we leven met z'n allen in sprookjesland!!!

Gisteren werd bekend gemaakt, dat de instroom voor het hoger onderwijs, wat betreft studiejaar 2015 (het jaar dat het Sociaal Leenstelsel werd ingevoerd), een verlaging te zien geeft van 7%........ Als door een horzel gestoken, reageerde de minister van Onderwijs, hare PvdA psychopathische kwaadaardigheid Bussemaker, toen Rog van het CDA dit toeschreef aan het (a)Sociaal Leenstelsel. Dat lag aan van alles, als je de totaal onbetrouwbare kuttekop Bussemaker moet geloven, behalve aan het Leenstelsel....... Ze sprak over een 'boeggolf effect', het effect dat aankomend studenten een tussenjaar hebben genomen, voor ze gaan studeren, of de hogere eisen voor de Pabo's.

Bovendien zei Bussemaker de Kamer te hebben gewaarschuwd voor een licht lagere inschrijving....... Licht lager is toch echt iets anders dan 7% lager! Waar bij aangetekend moet worden, dat vooral studenten met arme ouders afzagen van studie, daarover zo meer. Overigens 'vreemd genoeg' kon niemand zich de waarschuwing van Bussemaker herinneren......... In de Volkskrant zei Bussemaker dat ze deze verlaging van het aantal inschrijvingen had voorzien..... De 'boeggolf' die Bussemaker ziet, zou dus vooral gevuld zijn met studenten van arme ouders....... ha! ha! ha! ha! ha! Wat een gek!

Daarover gesproken: feit is, dat de inschrijving van studenten met laagopgeleide ouders (vooral ook met lage inkomens) met 15% (!!!) is gedaald en de inschrijving van studenten met een functiebeperking is zelfs met 25% gedaald......... Bussemaker is voorafgaand aan de invoering van het Leenstelsel, uit en te na gewaarschuwd voor dit effect >> het afzien van studie door studenten uit de onderlaag van de maatschappij en toch heeft ze dit klassenmaatschappij bevorderend Leenstelsel ingevoerd......... Gisteren heeft dit autocratisch monster laten weten, dat ze er niet aan denkt, het Sociaal Leenstelsel vanwege mislukking, af te schaffen.....

Lekker zootje het ministerie van Onderwijs....... Vorige week bleek nog, dat de klassenmaatschappij ook is doorgedrongen (of beter: verder is doorgedrongen) in het basisonderwijs. Docenten geven kinderen van goed opgeleide ouders een hoger school advies, dan kinderen van minder goed opgeleide ouders..... Dat er privéscholen zijn, is al te zot voor woorden, daarmee was de klassenmaatschappij al teruggekeerd in het onderwijs, nu dus op de 'publieke' lagere school ook nog eens een scheiding...... Volgens het jaknikkend VVD leeghoofd Dekker (godbetert staatssecretaris Onderwijs) doen die docenten dat niet bewust........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! Het is duidelijk dat Dekker elke bestuurlijke vaardigheid mist en het onderwijs niet in de hand heeft, immers hij had deze trend het hoofd moeten bieden, i.p.v. achteraf de kromme boel recht praten......

Gisteren lag Dekker alweer onder vuur, dit keer vanwege zijn inzet op technisch onderwijs. De vernieuwing van het technisch VMBO, gaat niet gepaard met extra geld van het ministerie. Volgens VNO-NCW en MKB Nederland, stevent het technische VMBO af op een ramp. Zo is er te weinig geld voor techniek lokalen, die daarom moeten sluiten....... Leuk, dat een VVD 'staatssecretaris' in de clinch ligt met VVD zusterorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, voor wie de VVD normaal gesproken politiek lobbyist is. VNO-NCW en MKB Nederland hebben uiteraard een Himalaya aan boter op de vieze kop, daar ze het wel normaal vinden, dat de overheid zaken over de gemeentegrenzen dondert, waar ook al geen extra geld voor wordt geleverd........Bovendien willen deze werkgeversorganisaties wel beter technisch onderwijs, maar zijn ze niet van zins daar zelf voor te betalen, terwijl m.n. de werkgevers schreeuwen om meer technisch opgeleide jongeren...........

Zie ook: 'Bussemaker had geen tijd voor protesterende docenten....... Ze heeft het te druk, met het nog verder opvoeren van de werkdruk voor die docenten.......'

        en: 'Bussemaker teleurgesteld over....... eigen falen!! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

        en: 'Bussemaker vraagt zich af wat de OESO vindt van ongelijke onderwijs kansen........'

Klik voor meer (aanverwante) berichten n.a.v. het hierboven gestelde, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor het label 'technisch onderwijs'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten