Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 19 april 2016

Nekklem martelmethode gepropageerd bij Argos...........

Onbegrijpelijk mensen, maar afgelopen zaterdagmiddag in Argos (Radio1), was NB in de herhaling te horen, hoe men met een lam onderzoek het martelen via de nekklem-methode propageerde......... Let wel mensen: in het journalistieke onderzoeksprogramma Argos..........

Aan het woord veelal Wilma Duijst (forensisch arts), die een onderzoek heeft gepleegd naar doodsoorzaken van arrestanten, over een periode van in totaal 10 jaar. Zegge en schrijve 1 geval, zou te wijten zijn aan de nekklem. De rest waren volgens de onderzoeken overlijdens te wijten aan de  fysieke gesteldheid en/of het gebruik van drank* en/of drugs.......

De politie leeft niet in een virtuele wereld en kan er dus vanuit gaan, dat de mensen die zij van de straat moeten halen, daar zij 'een gevaar' voor zichzelf dan wel voor anderen zijn, voor een fiks deel drugs (vooral alcohol) hebben gebruikt. Over de andere categorie, verwarde mensen, die ofwel fysieke problemen, dan wel problemen van psychische aard hebben, zo meer.

Twee à drie doden per jaar bij gewelddadige arrestaties is niet veel, aldus Duijst, die de martelmethode nekklem als een veilige arrestatie methode neerzette........

Wat betreft verwarde mensen op straat: sinds hare VVD ploertigheid Schippers zwaar heeft bezuinigd op de vergoedingen voor de GGZ en een groot deel van de psychiatrische patiënten in feite aan hun lot heeft overgelaten, heeft de politie de handen vol aan verwarde mensen op straat.

Voor deze groepen geldt dat men toch uitermate beheerst dient op te treden, daar het gevaar bestaat, dat deze mensen tijdens hun arrestatie met (grote) lichamelijke letsels te maken krijgen. Gelukkig hebben een aantal politiekorpsen besloten om bij mensen die verward zijn, de GGD in te schakelen, waarbij zoveel mogelijk GGZ personeel wordt ingezet. Overigens kunnen ook mensen met een psychose uitermate agressief en gevaarlijk zijn.

Daarmee zijn we terug bij de nekklem als een bijzonder gevaarlijk middel, dat zeker in de hierboven beschreven situaties niet gebruikt zou mogen worden...... Niet voor niets besloot de politie van New York al jaren geleden, de nekklem niet meer te gebruiken, om arrestanten te fixeren........ Lullig genoeg, kwam men daar na onderzoek op de nekklem martelmethode tot heel andere conclusies en de nekklem werd wel degelijk als grote boosdoener aangewezen bij de dood van verdachten, tijdens hun arrestatie....... 'Fijn' dat de redactie van Argos daar geen aandacht aan besteedde............

Over de conclusie dat niet de nekklem, maar andere factoren de dood veroorzaakten, kan je stellen, dat bijvoorbeeld arrestanten die veel te veel alcohol hebben gedronken, met de nekklem op z'n zachtst gezegd niet beter uit zo'n arrestatie komen........... Met andere woorden: je kan er donder op zeggen, dat de nekklem in combinatie met alcohol, een uiterst dodelijke martelmethode kan zijn! Mensen die agressief zijn door alcohol of XTC, kunnen heel snel in ademnood komen, daar ze al hun energie in die agressie gebruiken........ Nog een reden om dan uitermate voorzichtig op te treden en vooral de nekklem niet te gebruiken!

Ongelofelijk te horen hoe kuttekop Duijst een pleidooi hield voor het 'beter' trainen van politiepersoneel op een smerige martelmethode, want dat is de nekklem...........

Alsof er godverdomme geen andere methoden zijn, om arrestanten te fixeren, met een groepje agenten (in het geval de nekklem wordt toegepast, zijn er NB altijd meer dan 4 agenten aanwezig....)...... Een arrestant met de handen op de rug geboeid, is al voor een groot deel gefixeerd, beten van een arrestant kunnen dan bijvoorbeeld makkelijk voorkomen worden.......

De dikke uitgezakte kwal van Weezel, die elke onafhankelijkheid als 'journalist' (zo durft deze kwijl zichzelf te noemen!) allang heeft verloren (en waarschijnlijk nooit heeft gehad) en die godbetert Argos mag presenteren, was zeer ingenomen met de uitzending, waar de politie van alle blaam werd gezuiverd, nou ja, op één na dan.........

* 'Drank', bedoeld werd alcohol en dat is een harddrug!! Het overgrote deel van agressieve mensen, die de politie oppakt, hebben overigens een veel te grote dosis van de harddrug alcohol gebruikt.

Voor meer berichten n.a.v. het voorgaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor het label 'Duijst'. (lees vooral de berichten onder het label nekklem en van Weezel!!).

Zie ook: 'Nekklem: politie maakte alweer een dodelijk slachtoffer middels deze martelmethode.....'

        en: 'Haagse politie zwaar nalatig bij arrestatie, man overleden...........'

        en: 'Mitch Henriquez en de verstikkende behandeling die hij van de Haagse politie kreeg: rellen in de Schilderswijk.......'

       en: 'Mitch Henriques vermoord middels verstikking...... Zelfs zijn strottenhoofd was gebroken!!'

       en: 'Mitch Henriquez: Bouman gaf moordende agenten baangarantie, ongeacht de uitkomst van onderzoek.........'

       en: 'Nekklem: zelfs de dood van Mitch Henriquez is niet genoeg, om deze (dodelijke) marteling te verbieden..... Hoe bedoelt u, dat het ministerie van Veiligheid (ha! ha!) en Justitie, niet met de nabestaanden meeleeft???!!!'

       en: 'Gerard Bouman (Nationale Politie) wil politiestaat..............'

       en: 'Van der Steur blijft nekklem en daarmee martelen en moord toestaan, de volgende dode valt onder zijn verantwoordelijkheid!'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten