Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 13 april 2016

Sven Kockelman is overtuigd dat politici eerlijk zijn en van lobbyisten heeft hij nooit gehoord......... ha! ha! ha! ha!

Kockelman, de neoliberale praatjesmaker van KRONCRV, deed gisteren weer bijzondere uitspraken in Standpunt NL. Een inbeller stelde, dat de belastingwetgeving zo in elkaar steekt, dat welgestelden en bedrijven de belasting makkelijk kunnen 'ontwijken'*. Dat moet je geen twee keer tegen Kockelman zeggen, dus die daagde de inbeller keer op keer uit, met bewijzen te komen.......

Jammer dat die man lichtelijk overtroefd was, immers die kromme wetgeving zelf is daar al het bewijs voor. Wetten worden opgesteld door deskundige ambtenaren (die altijd onderhevig zijn aan 'bepaalde invloeden van buiten'), bijgestaan door ministers en staatssecretarissen, die op hun beurt worden aangestuurd door een legertje lobbyisten..... Dit alles terwijl flink wat van die politieke bestuurders ook verantwoording af moeten leggen aan rijke familie of vrienden........** 

In Standpunt NL ging het gisteren, zoals u had begrepen over de belastingontwijking en ontduiking n.a.v. Panama Papers. Standpunt NL handelde over belastingontwijking door multinationals... Kockelman en zijn redactie denken blijkbaar, dat het ontwijken van belasting door bekende Nederlanders maar om kleingeld gaat, terwijl er jaarlijks tegen de 20 miljard aan belasting wordt ontdoken, door de welgestelde Nederlanders ('ontdoken': want dat is 'ontwijken' in feite >> de wet zit overduidelijk zo krom in elkaar, dat deze misdaad is gelegaliseerd.......)......

Tot slot: je kan deze misdaden pas echt bewijzen, als een klokkenluider alles op straat dondert, zoals in de Panama Papers ook weer gebeurde.......... Precies die groep wordt nu door de regering aangepakt met het Huis voor Klokkenluiders, waar de eerste regel is, dat de klokkenluider niets naar buiten mag brengen..........

Kockelman? Wat een valse hufter!!

* Wat mij betreft is de belastingwetgeving zo krom, dat je het als misdadig kan aanmerken, ontwijken is als belastingontduiken: simpelweg een misdaad! Zo zijn degenen die deze wet gebruiken, of dat nu privé personen, dan wel bedrijven zijn, terwijl ze dik in het geld zitten, ordinair misdadig bezig....

** Ministers en staatssecretarissen mogen zelf geen belangen of aandelen in bedrijven hebben. Deze politieke bestuurders geven het beheer over deze zaken aan anderen, zodat ze de schijn wegnemen, dat ze handelen in het belang van deze zaken....... ha! ha! ha! ha! Uiteraard handelen ze wel degelijk in het voordeel van hun eigen belangen (of die van familie, vrienden en bekenden)...... Neem de autocratische VVD huppeltrut Jorritsma: zij is sinds ze in de politiek zit, slapend mede eigenaar van bouwbedrijf Jorritsma. 'Geheel toevallig' groeide bouwbedrijf Jorritsma fiks in Almere, toen Jorritsma daar jarenlang burgemeester speelde.......... Daarnaast zal een politiek bestuurder extra voorzichtig opereren als deze weet, dat familie, dan wel vrienden of bekenden geschaad kunnen worden door zijn/haar beleid...... Kortom: 'corruptie alom....'

Zie ook: 'Plasterk adviseert klokkenluidershuis niet onder te brengen bij ombudsman'

       en: ''Huis voor Klokkenluiders' bedoelt om klokkenluiden tegen te gaan.........'

       en: 'AIVD geïnfiltreerd in Klokkenluidershuis, dat is 'gewoon' gebruik maken van vakkrachten......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

      en: 'Klokkenluidershuis een fiasco, zoals voorspeld.........'

      en: 'Klokkenluiders in vervolg vogelvrij, een nieuwe EU wet.......'


      en: 'Rutte 3 gaat 20 miljoen investeren in 'onafhankelijke' onderzoeksjournalistiek..... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Voor meer berichten n.a.v het voorgaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht kan vinden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten