Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 2 mei 2016

Etnisch profileren in Den Haag nog steeds ter discussie.....

De Haagse gemeenteraad, de Tweede Kamer en in feite nog ernstiger: de burgers zijn op z'n zachts gezegd, onjuist geïnformeerd met het in 2014 verschenen rapport (houdt u vast!): 'Etnisch profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar opvattingen en beslissingen op straat'. Zo, een hele mondvol en dit over een rapport dat op geen manier voldoet aan de eisen van een wetenschappelijk onderzoek........ ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Een en ander vond ik gisteren op de webpagina van De Doorbraak.nl. Volgens het bericht was de Universiteit van Leiden (UvL), o.l.v. professor van der Leun, al in 2011 met onderzoek bezig naar het etnisch profileren door Politie Haaglanden. Het officiële onderzoek werd in november 2013 'toevallig' ook toegewezen aan UvL, dit door VVD lamzak Opstelten en VVD praalhans van Aartsen. Een en ander gebeurde nadat Amnesty met een vraag kwam voor een onderzoek naar etnisch profileren door de Haagse politie, daar men bij Amnesty aanhoudend klachten kreeg over etnisch profileren (dat is voor alle duidelijkheid een smerige vorm van discriminatie en dat door een overheidsorgaan.....).....

Over dit universitair onderzoek en de uitkomsten daarvan, werden al in 2011 afspraken gemaakt tussen UvL en Politie Haaglanden.... 'Logisch ook' die afspraken, immers dat er sprake is van etnisch profileren door Politie Haaglanden, is al jaren een publiek geheim in Den Haag en dat wil de overheid en in dit geval met name Politie Haaglanden uiteraard niet toegeven, immers dat zou heftig afbreuk doen aan het al flink beschadigde vertrouwen in de politie........

De afspraken over dit onderzoek, behelsden o.a. dat mocht blijken dat er van 'discriminatoir gedrag' sprake is bij de Haagse politie, de resultaten zouden worden aangepast (althans professor van der Leun, zou dit afstemmen met de studenten, mocht deze uitkomst onvermijdelijk zijn...).... Letterlijk om afbreukrisico (van het vertrouwen in de politie, AP) te voorkomen......... Dit werd afgesproken met professor van der Leun, die het onderzoek leidde, zij is van 'Het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid' (jéééézus!!). Tijdens het onderzoek was van der Leun ook nog eens lid van de adviesraad voor Politie Haaglanden....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Mensen, van der Leun is 'professor', hoe is dit allemaal mogelijk?? Wat een zootje, allemachtig!!

Leidse professor Joanne van der Leun.
  'Professor' Joanne van der Leun

Overigens de UvL, het ministerie van Veiligheid en Justitie (ha! ha!), het Haagse gemeentebestuur en Politie Haaglanden, hebben nooit openheid gegeven over de totstandkoming van het onderzoek....... Wel zijn zaken moedwillig weggelaten in het onderzoek.......

Intussen weten we, dat in het rapport wordt gesproken van een enkel geval van etnisch profileren ('zoals bekend....'), maar dat er geen sprake is van systematisch etnisch profileren........

De UvL weigert de masterscripties en onderliggend materiaal openbaar te maken.........

Zo wordt u belazerd, dag in dag uit, intussen denkt het grote onnadenkende deel van Nederland te weten, dat die Marokkanen en anderen niet moeten zeiken, daar er niets aan de hand is...... Met andere woorden: weer heeft de overheid, inclusief een universiteit willens en wetens haat gezaaid tegen minderheden en moedwillig het volk besodemieterd.......

Overigens: e.e.a. kwam uit, na een toegekend Wob-verzoek door bureau Jansen en Janssen. Hier een link naar het rapport van dit bureau: 'Leidse 'wetenschappers in dienst van Haagse politie en Ministerie' (pdf 118 pagina's).

Zie ook: 'Typhoon voor de zoveelste keer staande gehouden, ofwel etnisch profileren in Zwolle!! Van der Steur vraagt om hulp.... ha! ha! ha!'

       en: 'Louis Bontes liegt dat het gedrukt staat, of alweer haatzaaien tegen Marokkanen......'

       en: 'Bas van Werven (AVROTROS) en Carlo Brantsen hebben dikke pret over Typhoon en z'n advocaat.........'

       en: 'Asscher voor etnisch profileren.........M.a.w: ook angst- en haatzaaien is normaal!'

       en: 'Politie geeft toe structureel etnisch te profileren.......'

Voor meer berichten n.a.v. het voorgaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor het label 'J. van der Leun'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten