Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 3 november 2010

De eeuwige terugkeer van het fascisme

Gisteravond was Rob Riemen, schrijver van het boek: De eeuwige terugkeer van het fascisme, ISBN 978 90 4501 8560 Uitgeverij Atlas (€ 9,95), te gast in Nieuwsuur. De schrijver was in discussie met het intussen flink opgeblazen holle VVD vat Arend Jan Boekestijn. Riemen stelt dat je ziet hoe bijvoorbeeld nu de PVV op dezelfde manier opereert als de fascistische- en nazistische organisaties in het begin van hun ontstaan opereerden (en opereren). Boekestijn stelt dat Wilders bijvoorbeeld vrouwen (rechten), homo's en joden steunt en dus geen fascist genoemd kan worden, daarmee aangevend niet te begrijpen wat Riemen zegt, deze zegt dat je de bewegingen niet één op één kan vergelijken. Het draait volgens Riemen om de manier van politiek bedrijven: bijvoorbeeld in slechte economische omstandigheden met de vinger wijzen naar minderheden. Voorts stelt Riemen, dat partijen als de VVD en het CDA, hun grondbeginselen hebben prijsgegeven, om het Wilders en zijn beweging naar de zin te maken. Boekestijn zegt dat bij de VVD en het CDA de rechtstaat gewaarborgd is, ook hier weer: hij begrijpt er geen reet van, immers vandaag wordt het ene recht op de helling gezet en morgen het andere (lees het bericht van gisteren op dit weblog over de CDA'er Gert Leers, hij wilde Irakezen uitzetten, terwijl de EU hem dat vorige week al verboden heeft). Volgens Riemen slaapt het grootste deel van de bevolking en begrijpen niet wat er echt gebeurd (ook door het ontbreken van geschiedkundig inzicht), Boekstijn vindt dat Riemer met deze uitspraken een groot deel van de bevolking kleineert en tamboereert ondertussen nog even lekker op de islam-angsttrommel. Alsof Riemen een voorstander van geloofsonderdrukking zou zijn.
Volgens Riemen ligt er een grote taak voor intellectuelen en onderwijs om het tij te keren en dat is dan wel mijn conclusie.
Hier nog wat redenen om Wilders een fascistisch karakter te verwijten:
-Aanwijzing van bevolkingsgroep als fout op grond van hun godsdienst, toegespitst op die godsdienst: de islam.
-Voor lijfstraffen, namelijk In de knieën.
-Verbieden van een boek(en), nu de koran, straks....
-Voor etnische registratie (ook onder Hitler en later Mussolini).
-Vrijheid van meningsuiting, alleen voor PVV gelijkgestemden.
-Voor aanpak van bepaalde media.
-Het aanwijzen van plaatsen als heilig, zoals de plek van de 'two towers' in New York,
een praktijk die ook werd gebruikt op plaatsen waar strijd was gevoerd door Franco, Hitler, Mussolini, Stalin, Mao en Heroito.
-Voor militairen op straat (commando's).
-Voor deportaties, en hou nu eens op over het woord te zeuren. Het staat gewoon in het woordenboek en is niet alleen bedoeld voor het 'afvoeren' van Joden. Alleen Nederlanders maken zich hier druk over, terwijl wij relatief de meeste Joden afvoerden naar de vernietigingskampen (met hulp van onze politie en burger-verraders).
-Privacy is totaal ondergeschikt aan 'veiligheid' voor de PVV (nog meer dan voor andere partijen)
-Tegen (subsidiëring) bepaalde vormen van kunst en cultuur, nazi Duitsland, bijvoorbeeld: entartete Kunst en affen Musik.
-Het opzetten van de grootste bevolkingsgroep tegen minderheden.
-Het continue inhakken op 'linkse' partijen, vaak zonder enige grond of op leugens gebaseerd.
-Het in de tang nemen/gijzelen van de rechterlijke macht.
-Bescherming van eigendom tegen derden/krachten anders dan die uit de eigen beweging. Zelfs als dat eigendom niet wordt gebruikt en bv. zou kunnen dienen als huisvesting voor daklozen.
-PVV is geen democratische organisatie, geen partij maar een beweging.
-Arbeid is heilig en alles daaromheen is onderworpen aan dit ethos, geen persoonlijke ontplooiing.
Arbeid macht frei en Arbeid adelt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten