Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 12 november 2010

Van Anraat weer voor de rechter vanwege 'gifgas' levering aan Irak

Gisteren stond de zakenman van Anraat weer voor de rechter vanwege de levering van stoffen, waar men in Irak onder verantwoording van Saddam Hoessein, gifgas van maakte in de 80er jaren van de vorige eeuw. Vreemd dat in deze zaak geen hoge ambtenaren en regeringsleden uit die tijd voor de rechtbank worden gedaagd. Zij hebben immers willens en wetens vergunningen verstrekt aan van Anraat, Het is zelfs zo, dat VVD hufter Bolkestein erop is gewezen, dat met deze vergunning Saddam Hoessein de mogelijkheid kreeg gifgas te produceren (dat kon worden afgeleid aan de hoeveelheid van de te leveren stoffen), maar Olkie Bolkie bruin vond dat geen probleem, geld verdienen is immers belangrijker dan misdaden tegen de menselijkheid. Terwijl ook toen al bekend was, dat Saddam schijt had aan mensenrechten en zijn hand niet omdraaide voor (massa-)moord. Nee Saddam was toen nog een betrouwbare bondgenoot van het westen, tegen het vijandige Iran.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten