Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 12 december 2016

Gabi van Driem wil de voogdijregeling van voor 1998 terug...... AUW!!!!

Gabi van Driem, een advocaat die veelal werkt in echtscheidingszaken, was afgelopen zaterdag te gast in Kots Kamerbreed (Radio1). Van Driem sprak over het rapport van de Commissie Wolfsen en dan met name het deel over meervoudig ouderschap, dus niet twee, maar drie of vier ouders.

Volkomen terecht stelde van Driem dat dit een onzalig idee is, daar de ellende voor de kinderen dan niet te overzien is. Immers nog meer partijen de strijden over een bezoekregeling, die dan in vieren verdeeld wordt, u begrijpt wat dit voor het kind zal betekenen, minstens 4 maal per maand een overstap naar een andere gezinssituatie........

Daarna vloog van Driem met 180 uit de bocht, ze stelde dat de situatie van voor 1998 terug dient te keren, de situatie waarbij de rechter één voogd aanstelt en waarbij een bezoekregeling voor de andere ouder, meestal de man, wordt afgesproken (een regeling die om het minste geringste kan worden gefrustreerd.....).......

'Toevallig' ken ik een situatie waar een vader zijn dochter alles bij elkaar een paar jaar niet heeft kunnen zien, daar haar moeder (met een psychische aandoening en alcohol verslaafd) keer op keer de bezoekregeling frustreerde. De kinderbescherming trok partij voor de moeder, ondanks dat de bewijzen van verwaarlozing (= kindermishandeling) er dik bovenop lagen. De vader probeerde diverse instellingen te mobiliseren, die zich met kindermishandeling en verwaarlozing van kinderen bezig houden, maar niemand wilde de handen branden aan deze zaak........

Zelfs de leerplichtambtenaar wenste niets te doen, terwijl het kind meerdere jaren, langer dan één derde van de tijd niet op school verscheen, daar moeder haar bed niet uit kon komen........... Volgens deze ambtenaar waren er voldoende gevallen, waar het kind langer weg was van school.......... Overigens liep het kind veelal in haar ondergoed rond, als moeder in bed lag, zelfs nog om 12.00 u. 's middags (ook als het buiten flink vroor en dat in een slecht geïsoleerd huis...).....

De politie was de enige organisatie die mee wilde met de man, als zijn dochter weer alleen door het huis dwaalde, terwijl ze op school hoorde te zitten...... De man zag daar vanaf, daar de politie hem waarschuwde, dat in vergelijkbare gevallen, de man zijn kind, na hun ingrijpen in het geheel niet meer te zien kreeg.........

Nadat de man een kapitaal aan gerechtskosten was kwijtgeraakt, besloot de dochter op haar twaalfde bij de moeder weg te lopen. Een kind 'mag dan zelf beslissen' bij wie ze wil wonen (wat destijds in de praktijk regelmatig niet bleek te kloppen...). Zoals te verwachten na het voorgaande, ook dat ging alles behalve over rozen, de politie dreigde het kind in 'sociale bewaring' te plaatsen (dus in een politiecel plaatsen...), maar door tussenkomst van een rechercheur van de kinderpolitie, kon het kind bij de vader blijven. Ongelofelijk lullig trouwens dat de kinderpolitie is opgeheven.... Wel een dierenpolitie maar geen kinderpolitie........

Van Driem stelde over het zelfbeschikkingsrecht, dat ze graag zou zien, dat kinderen van 8 jaar (die wel degelijk mondig kunnen zijn) zouden mogen beslissen waar ze willen wonen. Ik ben bang, dat na een 'vechtscheiding' de moeder voordat het kind 8 is, nog meer haar best zal doen, om de bezoekregeling te frustreren en het kind op te zetten tegen de vader of andere ouder........

Daarnaast is een bezoekregeling van eens in de twee weken veel te weinig, daarmee kan een vader dan wel de andere ouder (dan de biologische moeder) uitermate moeilijk een band in stand houden met zijn/haar kind........

Peter de Bie, één van de twee presentatoren, was blijkbaar nog dronken van de vorige avond, daar hij het argument van van Driem, tegen meervoudig ouderschap herhaalde en daarbij stelde dat hij hier net aan 'zat te denken.....' Jezus wat een irritante domme kwezel, bovendien komt er werkelijk niet één zin vloeiend uit z'n vervelende kop.......

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor de labels: Commissie Wolfsen, van Driem en voogdij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten