Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 28 december 2016

Willem Alexander: 'het extreme dat het nieuwe normaal lijkt te worden......' ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, dat kan je wel stellen!

'Ons' nationale waterhoofd W.A. durfde het aan om in zijn kersttoespraak te zeggen dat het extreme, het nieuwe normaal lijkt te worden. Lullig genoeg is dat waar, echter niet op de manier, zoals hij dit bedoelde en het 'extreme dat ik bedoel, wordt al als normaal gezien.....

Extremen als een beleid voeren waarbij 4 miljoen mensen in armoede werden gedreven (waaronder 600.000 kinderen), mensen die tegen-, op-, of onder de armoedegrens moeten leven en dat in ons puissant rijke land........... Extremen als mensen die meerdere huizen hebben, terwijl bijstandsgezinnen, niet eens een waardeloos, niet geïsoleerd huurhuis kunnen betalen.... Extremen als de ene huurverhoging na de andere doorvoeren, waardoor koophuizen veelal zelfs goedkoper zijn dan huurhuizen, terwijl het onderhoud van die huurhuizen flut met peren is en de bewoners nog amper rechten hebben.........

Extremen als welgestelden die voor bijna 20 miljard op jaarbasis de belastingontduiken...... Extremen als grote bedrijven, die hier de belasting in eigen land ontduiken, tegen tarieven waar de laagstbetaalden alleen van kunnen dromen, terwijl zij 37% belasting moeten betalen, betaalt een aantal bedrijven, na afspraken met de belastingdienst, vaak niet eens 15% belasting.........

Extremen als topfiguren die strafvermindering krijgen, daar ze 'in de media al genoeg zijn gestraft', terwijl deze figuren wel een voorbeeldfunctie hadden, waardoor ze juist zwaardere straffen opgelegd zouden moeten krijgen........ Neem ook de bestraffing van een bijstandsgerechtigde, als die een keer een meevaller van 50 euro had, vergeleken met het jaar in jaar uit gunstige beleid voor belastingontduikers........

Extremen als de pogingen vanuit de regering, de rechtbank onbereikbaar te maken voor het klootjesvolk, daar de eigen bijdragen niet te betalen zijn en men de rechtsgang op andere manieren probeert te frustreren...........

Extremen als de barbaarse omgang met dieren in de intensieve veehouderij, waar alleen al in ons land, jaarlijks 500 miljoen (een ½ miljard!!!) dieren groot en door worden gemarteld........

Extremen als het afbreken van de rechten die arbeiders met bloed, zweet en tranen hebben bevochten, loonslavernij is het nieuwe normaal, om met W.A. te spreken.......

Extremen als de reguliere mediaorganen, die i.p.v. onafhankelijke journalistiek bedrijven, het onmenselijke, neoliberale regeringsbeleid voor het merendeel onvoorwaardelijk steunen. Extremen door dezelfde media, waarbij men de leugens van de VS, de NAVO en andere oorlogshitsers blindelings overneemt en met het grootste gemak enorme leugens ophangt, neem de zwaar leugenachtige berichtgeving over Aleppo....

Extremen als nog steeds geen verbod op het maken van reclame voor de harddrug alcohol, een harddrug waar gemiddeld 12 mensen per dag aan overlijden..... Extremen als het verbod op paddo's en het steeds verder aanpakken van het cannabisgebruik, terwijl daar nooit iemand aan is overleden, sterker de medische wetenschap komt er steeds meer achter, dat in voornoemde softdrugs, uitermate geschikte geneesmiddelen gevonden kunnen worden........ Of de extreme hysterie als er een paar mensen aan XTC overlijden, gemiddeld 1 per jaar, terwijl er (nogmaals) 12 mensen per dag overlijden aan het gebruik van de harddrug alcohol.........

Of wat dacht u van het extreme feit, dat men troep mag verkopen, zo slecht van kwaliteit, dat het product zelfs al na een paar keer gebruiken de geest geeft, maar waar geld terug niet tot de mogelijkheid hoort.......

Extremen als (gigantische) verhogingen van de uitkering voor het koningshuis sinds 2008, terwijl de armsten er in diezelfde tijd amper of niets bijkregen of krijgen, sterker nog velen uit de armste groepen in onze maatschappij, zijn er ondanks toeslagen vele euro's op achteruit gegaan....... Extremen als dat voornoemde koningshuis, die ondanks dat het stinkend rijke uitkeringstrekkers zijn, het normaal vonden dat ze er nog meer bijkregen en zelfs het fatsoen niet hadden, deze verhogingen te weigeren...... Extremen als datzelfde koningshuis, dat de laatste 20 jaar de mond vol had over de bescherming van het milieu, maar ondertussen grootaandeelhouder was en is van ('koninklijke') Shell...........

Daarover gesproken: het extreme van klimaatakkoorden, die te laat en te weinig maatregelen bevatten, om nog iets tegen de klimaatverandering te doen, maar dan wel extreem mooie berichten over die peperdure, milieuvervuilende klimaatconferenties. Neem het klimaatakkoord van Parijs: de temperatuur mag deze eeuw niet verder stijgen, dan met 2 graden Celsius, daarover roept men al bijna een jaar hosanna..... Terwijl echte deskundigen al hebben berekend, dat zelfs als we alle maatregelen vandaag nog zouden nemen, die stijging van de temperatuur minstens 3 graden zal zijn tegen het eind van deze eeuw.......... Maar dan wel vreemd opkijken, dat echt bezorgde burgers gaan rellen, als men weer zo'n leugenconferentie houdt.........

Extremen als de enorme luchtvervuiling door auto's in ons land, waar zo'n 18.000 mensen vroegtijdig, na een akelig ziekbed aan overlijden en waarmee een groot aantal kinderen jaarlijks long- en.of luchtwegklachten oploopt........ Het is zelfs zo extreem, dat VVD kwaadaardigheid Schultz van Haegen, ondanks voornoemde feiten en Nederland in de EU onderaan bungelt wat betreft de luchtkwaliteit, de maximumsnelheid in ons land heeft verhoogd.......

Extreem ook, dat het OV alles behalve een alternatief voor de auto is......... Zo mocht ik afgelopen maandag bemerken, dat ik voor een treinreis van 80 kilometer op de heenweg 1 uur en 15 minuten nodig had en op de terugweg iets meer dan 3 kwartier, beiden per intercity, al was de heenweg zonder overstap...... Let wel: geen werkzaamheden op dat traject, leve de NS!!

Extremen als de enorme aantasting van de privacy, zogenaamd voor de veiligheid van de burgers, terwijl geheime diensten en politie, al staan ze er bovenop, nog geen aanslag kunnen voorkomen.......

Mensen er zijn nog veel meer extremen te bedenken die het grootste deel van het volk moedeloos of woedend maken. Zoals al vaker opgemerkt op deze plek: het is een wonder dat er niet allang een enorme opstand is uitgebroken........

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten