Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 7 december 2016

Illegaal vuurwerk 'ziet dip in verkoop....' Vuurwerkterreur zat? Zet uw handtekening!

Vanmorgen het bericht, dat het aantal kilo's illegaal vuurwerk, onderschept door de politie, sterk is gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Oorzaak zou de versoepeling van vuurwerkregels zijn........ Met andere woorden: i.p.v. vuurwerk verder terug te dringen en daarmee het aantal ongelukken met deze uiterst giftige troep te voorkomen, hebben de PvdA en de VVD gemeend de regels te moeten versoepelen, zodat er dit jaar veel zwaarder vuurwerk gebruikt zal worden......... Deze partijen zijn dan ook één op één verantwoordelijk voor de extra (zwaar) gewonden die met oud & nieuw zeker te betreuren zullen zijn!!

Hoeveel bewijs wilt u nog hebben voor het gegeven, dat de volksgezondheid (en de stijgende kosten daarvoor) sterk achterloopt op geldelijk gewin................

Nog maar eens: met vuurwerk afsteken wordt er in amper één dag meer giftige uitstoot geproduceerd, dan de hoogovens in IJmuiden in één jaar tijd produceren.......* Giftstoffen als het uitermate kankerverwekkende strontium komen vrij bij het afsteken van vuurwerk, om nog maar te zwijgen over het kankerverwekkende ultrafijnstof......

Niet alleen de lucht wordt vervuild met vuurwerk, maar ook de bodem en het oppervlaktewater.........

Voorts is vuurwerk, zoals hiervoor gesteld, uitermate gevaarlijk, waardoor jaarlijks een groot aantal (zwaar) gewonden en zelfs doden vallen......... Daarnaast is vuurwerk een plaag voor dieren en oude mensen (en gevaarlijk als ze een zwak hart hebben)......

De verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen zouden voor het gerecht moeten worden gedaagd! Waarom meervoud wat betreft deze bewindspersonen, denkt u wellicht, welnu: ook het ministerie van Volksgezondheid en Milieu had allang aan de bel moeten trekken..... Oh nee, Milieu is tegenwoordig ondergebracht bij Infrastructuur..... ha! ha! ha! Hoofdverantwoordelijke voor de versoepeling van de vuurwerkregels zal wel VVD Obersturmbannführer Kamp zijn, u weet wel, dezelfde klotenklapper die plotsklaps 'begaan is met het milieu...' ha! ha! ha! ha! ha! Ach ja, eens een oplichter........

Bent u de vuurwerkterreur ook meer dan zat? Zet dan a.u.b. uw handtekening op: 'Vuurwerkmanifest' en geef het door aan uw familie, vrienden of kennissen! (deze petitie werd vorig jaar gelanceerd, maar schijnt terecht nog steeds open te staan voor ondertekening, doen dus, het kost u niet eens één minuut van uw kostbare tijd!)

* Vergeet daarbij niet, dat begin 90er jaren van de vorige eeuw, de vervuiling geproduceerd door de hoogovens, over één jaar tijd gelijk was aan het vuurwerk afsteken. Intussen wordt er veel meer vuurwerk afgestoken dan destijds het geval was en kan je concluderen, dat de vervuiling door vuurwerk veel groter is dan de hoogovens in één jaar tijd uitstoten.........

Zie ook: 'Rutte 2 'waakt over uw veiligheid': vuurwerk mag tot 120 decibel knallen.......... Alweer gaan de centen voor op de gezondheid......... Teken het Vuurwerkmanifest!'

        en: 'RIVM ziet maar weinig vervuiling vanwege vuurwerk in glazen weekeind-bol..... AUW!!!'

        en: 'RIVM voorspelde maar weinig luchtvervuiling op oudejaarsavond en tijdens de jaarwisseling....... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

        en: 'Vuurwerkverbod is dictatoriaal, aldus advocaat Willem Jan Ausma'

        en: 'Vuurpijlen zijn het best in voorkomen luchtvervuiling, 'denkt' hoogleraar Krol.......'

        en: '2016, alweer een jaar dat begon met terreur..........'

        en: 'Vuurwerk afsteken is cultureel erfgoed...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, zoals vuurwerk, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten