Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 6 december 2016

Tom Middendorp (commandant der strijdkrachten) maakt zich druk over klimaatverandering..... AUW!!!

Middendorp, o.a. de drager van het 'Rijkszwaard' (bestaat echt! ha! ha! ha!) en de koperen fluit van verdienste, bemoeit zich plotsklaps ook met het milieu. De commandant der strijdkrachten was gisteren hoorbaar op Radio1 (na 16.30 u.), met een verhaal waar de honden geen droog brood van lusten.

Volgens de mislukte zakjesplakker is de klimaatverandering een dreiging voor ons allen (alsof 'wij' dat niet allang wisten....). Klimaatverandering veroorzaakt o.a. droogte, watertekort (hé, 'vreemd', is dat het gevolg van droogte, je meent 't?) en honger. Uiteraard moeten we hieruit begrijpen, dat de vluchtelingenstromen, o.a. het gevolg van hiervoor genoemde zaken, een gevaar voor ons zijn..........

Volgens de koperen fluit fantast Middendorp is de oorlog in Syrië het directe gevolg van de klimaatverandering...... Let op: dat komt volgens Middendorp door de droogte in Syrië, die veel kleine boeren naar de 'randen van de steden' bracht en daar begon de opstand tegen Assad....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Alsof de zwaarddragende hufter Middendorp niet weet, dat de VS (met hulp van Turkije, Saoedi-Arabië, Groot-Brittannië), al vanaf 2006 bezig was met het opzetten van een opstand in Syrië, die bovendien in Syrië zelf, vooral door buitenlanders werd 'gepredikt.........' Waar nog aan toegevoegd moet worden, dat het ontstaan van terreurgroepen als IS en Al Qaida, het directe gevolg zijn van het VS-buitenlandbeleid...... Sterker nog: de VS heeft deze groepen zelfs dik van wapens en training voorzien.........

Hier een uitgebreider bericht over Middendorp, dat ik gisteravond op het blog van Stan van Houcke tegenkwam, het betreft een bericht van Defensie:

Middendorp spreekt zich uit voor aanpak klimaatverandering

Nieuwsbericht | 20-11-2016 | 18:13

Klimaatverandering is een ‘risk multiplier’ en kan leiden tot enorme economische schade, sociaal-maatschappelijke onrust en conflict. Daarom zijn nationale en gezamenlijke internationale strategische belangen niet meer te scheiden van het managen van klimaatrisico's en de overgang naar duurzame energie.

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp zei dit gisteren tijdens het International Security Forum in Halifax, Canada. Hij sprak daar over klimaat- en energieveiligheid en het te voeren beleid inzake langzaam veranderende dreigingen. "We moeten voorkomen dat de aarde verder opwarmt en vechten tegen klimaatverandering. Het zou voor iedereen prioriteit moeten hebben."

Generaal Middendorp
Generaal Middendorp sprak 19 november jl. tijdens het International Security Forum in Halifax, Canada. 

DIRECTE BEDREIGING

Middendorp sprak over directe en indirecte bedreigingen. Zo noemde hij als voorbeeld van een directe bedreiging de watersnoodramp van 1953, en hoe Nederlandse militairen – samen met burgers - mensen redden, dijken met zandzakken versterkten, en kadavers van 25.000 dode dieren opruimden. Het land was door het zeezout nog jaren onbruikbaar.

Hierdoor is watermanagement voor Nederlanders nu vanzelfsprekend en prioriteit. Maar dat wil niet zeggen dat we nu voor altijd veilig zijn. Zo lijkt 2016 het warmste jaar ooit te worden, en bleek deze week dat de Noordpool op dit moment 20 graden warmer is dan normaal. Dat heeft ontegenzeggelijk gevolgen en kan ook onze veiligheid raken.”

Middendorp constateerde dat de klimaatverandering voor de Europese bevolking nu al enorme risico's met zich meebrengt. “Het Verenigd Koninkrijk leed bijvoorbeeld in 2014 20 miljard economische schade door overstromingen en stormen”.

Middendorp tussen de gasten van het forum

INDIRECTE BEDREIGING

Klimaatverandering vraagt om meer dan alleen de eigen bescherming tegen de effecten ervan”, zei Middendorp, waarbij hij verwees naar de gevolgen van klimaatverandering buiten Europa.

De dramatisch gestegen voedselprijzen vormden bijvoorbeeld de onderliggende problemen van de Arabische Lente, zo blijkt nu uit studies. Misoogsten door droogte lagen weer ten grondslag aan de hoge prijzen. En voor het uitbreken van de Syrische burgeroorlog zijn jaren van droogte vooraf gegaan, waardoor mensen van het platteland naar de steden trokken”.

Klimaatverandering is daarmee een bedreiging voor veel plaatsen op aarde. Indirect zijn de bedreigingen ook voor iedereen groot. Een gebrek aan voedsel, energie en schoon drinkwater zijn immers de gevolgen. Dit leidt weer tot instabiliteit en kan ontaarden in chaos, conflict en migratie. Kortom, investeren in klimaat is investeren in veiligheid!

ACTIE ONDERNEMEN

Dat betekent ook dat we naar ons eigen opereren moeten kijken”, concludeerde hij. “Duurzamer dus. Net zoals het betekent dat we de handen ineen moeten slaan met heel veel anderen om bijvoorbeeld het wereldwijde gebrek aan voedsel, energie en schoon drinkwater tegen te gaan.”

Middendorp: “Het is misschien niet altijd gemakkelijk om daar mensen van te overtuigen, maar als het water tot de enkels reikt, is het te laat".


Ongelofelijk hè? Dan te bedenken, dat de illegale oorlogen tegen Irak, Libië en Syrië, twee zaken gemeen hebben: de controle over fossiele brandstoffen (waar Syrië vooral als doorvoerland moet dienen, doorvoer van gas aan de EU....) en de zucht naar machtsuitoefening over de hele wereld door de VS..... Zo heeft de VS al 400 bases waarmee het China omsingeld heeft, voor Rusland geldt hetzelfde, al is daar een veel lager aantal bases nodig............... M.a.w. Middendorp werkt als commandant der strijdkrachten mee aan het veilig stellen van olie en gas, dit in NAVO verband. Dat 'veiligstellen' zelf geeft ook weer een enorme lucht-, bodem- en watervervuiling, waarmee de klimaatverandering verder wordt aangejaagd.......

Wat een hypocriete oplichter, die Middendorp!!.

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten