Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 19 december 2016

Nepnieuws en nep media? Hoe de VS echte journalistiek het zwijgen oplegt..........

Niet alleen door nep berichten via de reguliere media, bespelen deze mediaorganen de publieke opinie, maar deze organen proberen ook de alternatieve echte journalistiek het zwijgen op te leggen, zoals met de zwarte lijst, die de Washington Post (WP) publiceerde....... Daarnaast legt de overheid van de VS, als het even kan, met geweld de VS onwelgevallige echte journalisten het zwijgen op, niet alleen in het buitenland, maar ook binnen de eigen grenzen......

Op 10 december 2004 werd onderzoeksjournalist Gary Webb vermoord teruggevonden, dat wil zeggen, de overheid van de VS verklaarde het als suïcide........ Webb zou zich het leven hebben benomen, door zich tweemaal door het hoofd te schieten...... Uiteraard werd Webb vermoord en wel in opdracht van de CIA, die hoogstwaarschijnlijk zelf de opdracht uitvoerde, dan wel door bendes waarmee de CIA samenwerkte........

Na zijn dood ontstond er grote commotie, daar niemand het suïcide verhaal geloofde, op alle mogelijke manieren probeerde de overheid aan te tonen, dat het hier wel degelijk over suïcide ging..... Zelfs de vrouw van Webb werd zo onder druk gezet door de autoriteiten, 'dat ze het met deze belachelijke conclusie eens was.........'

Webb publiceerde over de cocaïne golf die de VS en m.n. Los Angelos overspoelde in de 80er jaren, het begin van de 'crack epidemie' in de VS. Webb toonde aan dat de CIA met de 'Drug Ring' zorgde dat grote hoeveelheden cocaïne L.A. bereikten.... Dit gebeurde middels een door de CIA opgezette leveringsroute tussen de drugskartels in Colombia en bepaalde wijken van Los Angelos (waar ook the Cribs en the Bloods hielpen met de verspreiding....).....

Webb schreef een boek over deze zaak 'Dark Allience', aan de hand waarvan later ook een film zou worden gemaakt.

Overigens speelde ook de Washington Post in deze zaak een smerige rol, u weet wel dezelfde Washington Post, die met een zwarte lijst kwam van 'nepnieuws verspreiders.............'

Met de cocaïne opbrengst bekostigde de CIA o.a. de contra's in Nicaragua, die in dat land enorme oorlogsmisdaden begingen.............. De VS was later het eerste en enige land dat in de VN werd aangeklaagd voor staatsterreur, daar het mijnen liet leggen in de havens van Nicaragua

Op zaterdag 10 december jl. bracht Brasscheck TV het volgende bericht (herhaling uit 2014) met begeleidende video:

Silencing real journalism

Today is the anniversary of the day that investigative journalist Gary Webb shot himself in the head TWICE.

Webb is the man who documented the fact that the CIA was involved in bringing tons of cocaine into the US that ended up on the streets of America fueling the 1980s crack epidemic.

The story you never heard...

Video:

Connecting the dots: Crack, Contras, and the CIA

Gary Webb before they blew him up


Zie ook: 'CIA is de 'legale' drugsmaffia van de VS!!'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor de labels crack, drugskartel en Webb.

Hier de link naar Brasscheck TV, waar u video's over een groot aantal onderwerpen kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten