Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 19 juni 2017

Hans de Boer (VNO-NCW) wil dat de volgende regering de geldpotten klaar zet........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

De topgraaier van VNO-NCW, de Boer, met 'hippe bril' en dwingende manier van spreken, was afgelopen vrijdag even te horen op BNR, dit n.a.v. een interview in het FD.

Daar pleitte de Boer o.a. voor een koopkrachtstijging, uiteraard door uzelf via de belasting op te brengen en niet door de werkgevers middels een loonsverhoging...... Mensen die een inkomen tot  € 33.000,-- per jaar hebben, is de laatste jaren amper of niet gestegen, terwijl de inkomens van de bazen, zetbazen en managers gedurende diezelfde tijd, met minstens 2 cijfers in percentage van het salaris zijn gestegen......

De Boer: "De huidige mix van economisch beleid met structurele hervormingen, ruim monetair beleid en verkrapping van kredietverlening en strenge begrotingsregels, leidt tot bloedarmoede.......” Ja de Boer, liever bloedarmoede dan een nog grotere bankencrisis!! Trouwens wat betreft hervormingen is de Boer uiteraard voorstander van het verder flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Dan heeft de ondernemer immers iets te kiezen, zo kan hij besluiten voor (veel) laagbetaalde functies te gaan en neemt hij om de paar jaar een nieuwe kracht voor een vacature aan, zodat er geen, of amper groei in inkomen op die vacature komt, 'zeg maar' zoals tuinders in het Westland dat doen........

De Boer en andere werkgeversorganisaties komen met een plan dat door het geteisem ’NL Next Level’ wordt genoemd. De Boer en z'n topgraaimaten hebben al een tekst uitgedokterd voor het nieuwe kabinet: "We creëren geen verdere onzekerheid, maar zetten potten geld klaar om de stap naar duurzame energie echt te zetten, om de volgende slag in digitalisering te maken. Dat geeft een optimistische kijk op de toekomst. En het moet leiden tot volledige werkgelegenheid......” ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, zet de potten met geld maar klaar, dan wil de Boer wel de groene goeroe spelen! Hij weet donders goed dat ondernemers die stap wel moeten zetten, willen ze overleven, maar probeert eruit te peuren wat mogelijk is, graag met hele grote potten geld...... (gevuld met 1.000 euro biljetten!!)

Volledige werkgelegenheid is onmogelijk, alsof de Boer dat niet weet....... In de 70er jaren werkte ik o.a. op een comptabele afdeling van de centrale directie van de PTT. Daar berekenden we dat met de toenmalige arbeidsmarkt er altijd 50.000 vacatures onbezet zouden blijven. Dit vanwege diverse oorzaken, zoals -ontslag op staande voet, -langdurige ziekte, -het vacant komen van een functie, door een succesvolle sollicitatie elders, -uitbreiding van bedrijven, -ontslag van mensen, doordat het bedrijf (tijdelijk of langdurig) minder goed draait, -faillissementen, enz. U begrijpt dat dit aantal van 50.000, met de huidige grootte van de arbeidsmarkt, minstens is verdubbeld.

Daarnaast kan men lullen zoals men wil, maar met de verdergaande automatisering, nu zelfs middels robots, zal de werkgelegenheid verder afnemen. Neem het boerenbedrijf dat in vroeger tijden een werkgever was voor een enorm aantal arbeiders, daar is door de automatisering bijna niets aan werkgelegenheid van overgebleven. Een ander voorbeeld zijn de betaalautomaten, door die apparaten is een enorm aantal bankmedewerkers (betaalloket medewerkers) op straat komen te staan.......

Daarover gesproken, we moeten als de donder gaan bedenken hoe we straks met een steeds groter wordend leger van werklozen, deze mensen van een fatsoenlijk inkomen kunnen voorzien. Gelukkig zijn er eindelijk experimenten met een basisinkomen, al zijn dat experimenten van overheidswege. In de toekomst zullen de grote bedrijven hier substantieel aan mee moeten betalen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet het verboden worden voor een bedrijf 'haar hoofdkantoor' elders te vestigen. M.a.w. de bedrijven zullen veel meer belasting moeten gaan betalen, iets dat overigens de eigen bedrijvigheid ten goede zal komen.

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels die u hieronder terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten