Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 8 juni 2017

Schippers (VVD) hoofdverantwoordelijk voor chaos GGZ-jeugd en suïcides!

Gistermiddag alweer een verontrustend bericht over de GGZ-jeugd (ofwel de GGZ jeugdzorg) in Nederland.

Sinds de overheveling van deze zorg, inclusief een (schandelijke) fikse bezuiniging naar de gemeenten, is het huilen met de pet op in de GGZ-jeugd......

Schippers had wekenlang de tijd om te kouten over, godbetert, kabinet Rutte 3 (ondanks dat haar partij een kwart van de zetels verloor), tezelfdertijd zakte de GGZ-jeugd nog verder in de stront.

In de laatste 5 jaar is de wachttijd in de GGZ Jeugdzorg opgelopen van praktisch geen, tot nu een jaar wachttijd........

VVD ploert Schippers had al voor de onverantwoorde (en ook nog eens veel te snelle*) overheveling van deze jeugdzorg** moeten ingrijpen bij GGZ-jeugd, daar ook voor die overheveling GGZ-jeugd met problemen te kampen had, waarin 'een mooie rol' is weggelegd voor de totaal incapabele en disfunctionerende PvdA staatssecretaris Martin 'die vrouw' van Rijn.........

Op Radio1 gistermiddag na 15.30 u. o.a. de moeder van een meisje dat zich het leven benam, daar er geen opvangplek in een instelling was......... De moeder had met haar dochter letterlijk de instellingen in ons land afgereden, met een smeekbede te helpen, helaas tevergeefs, een dag later was haar dochter dood..........

De gemeenten voeren veelal een verschillend beleid op de GGZ jeugdzorg, wat de zaak nog eens extra problematiseert, daar het nodig kan zijn van een instelling verderop gebruik te maken, als er in de regio geen plek is.

Bovendien schijnt de papierwinkel die nu gepaard gaat met GGZ-jeugd, in veel gevallen 25% van het budget te verslinden.........

Met de bezuiniging zijn er bovendien een fiks aantal bedden verdwenen uit de instellingen voor jonge GGZ patiënten.........

Overigens, ook een groot aantal volwassen GGZ patiënten heeft zich de laatste jaren van het leven beroofd, daar er geen geld meer was voor controle en deze mensen veelal aan zichzelf werden overgelaten.... Moeilijk te bewijzen, daar men zal oordelen dat het het hier immers om zieke patiënten gaat, echter het gestegen aantal zelfdodingen (en niet het achterlijke 'zelfmoord') onder het bewind van hare kwaadaardigheid Schippers, spreekt boekdelen........

Zelfs de politie kan meepraten over het wanbeleid van Schippers en van Rijn, dit middels de enorm vergrootte inzet op verwarde personen, veroorzaakt door..... de bezuinigingen van Schippers....

Ach ja, schoft Schippers durfde een tijdje geleden te zeggen, dat je voor een depressie ook rustig bij de buurvrouw terecht kan.......

Eén ding is zeker, i.p.v. te hebben bezuinigd, heeft Schippers (en van Rijn) de kosten opgejaagd, ook al gaan die kosten nu ten laste van andere ministeries en overheden, zoals van het politiebudget!! Waar ik bij op moet merken dat de GGZ patiënten, die zich het leven hebben benomen vanwege de gevolgen veroorzaakt door de bezuinigingen en overheveling, verder geen kosten meer opleveren  voor de staatskas......... 'Voorwaar een prestatie van formaat...!!'

Nogmaals wil ik de wens uitspreken, dat Schippers in een zware depressie wegzinkt, waar ze nooit weer uitkomt, dik verdiend!!!

Dan durft Radio1 (EenVandaag) presentator Kees Boonman, het inhumane monster Schippers een goed vakminister te noemen....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Wat een gek!!

*  Waarbij aangetekend moet worden, dat 'te snel' zou betekenen, dat de overheveling van de GGZ zorg wel een goed idee zou kunnen zijn, echter dat is het ten enen male niet!! Dit daar verontruste deskundigen dit in het programma ter sprake brachten.

** GGZ-jeugd dat nooit aan de gemeenten had mogen worden overgelaten, alweer een ongelofelijk grote fout van Schippers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten