Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 25 december 2014

AFM mag consument niet waarschuwen...... Logisch toch??!!!

Las in 'De Ondernemer' het bericht, dat de rechter de AFM terecht heeft gewezen, inzake een bedrijf dat houders van een woekerpolis benadert. Het bedrijf, GFH Giro, benaderde volgens de AFM, deze houders van woekerpolissen, op een manier, die 'opvallend veel' van deze houders in het verkeerde keelgat is geschoten.... De rechter stelde, dat de AFM niet gemachtigd is consumenten 'publiekelijk te waarschuwen', al stond verderop in het bericht, dat de manier van waarschuwen onterecht was...
Intussen heeft de AFM gerectificeerd.....

Mensen het is bijna 2015 en een autoriteit, die de financiële markten voor de overheid, dus voor ons allen, in de gaten moet houden, mag ons, de bevolking, niet waarschuwen voor foute bedrijven........ Kan u nagaan wat ons te wachten staat, als het TTIP vrijhandelsverdrag wordt getekend..... Dan mag de overheid ons bijvoorbeeld niet eens meer waarschuwen voor foute voedselproducten, anders mogen de bedrijven die deze troep produceren (en/of zelfs gevaarlijk voedsel op de markt brengen), onze regering voor de rechter dagen, met een van te voren vaststaande uitspraak: kop houden en de gigantische boete betalen!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten