Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 26 maart 2018

Carola Schouten (CU minister) loog over wetenschappelijk onderzoek naar pulsvisserij.......

De minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit*, 'Christen'Unie lobbyist voor de intensieve martelveehouderij, Schouten heeft gelogen over een wetenschappelijk onderzoek naar pulsvisserij!

Vroege Vogels meldde gistermorgen het de eigen schuld is van 'Nederland' dat de EU de pulsvisserij heeft verboden (pulsvisserij: vissen op de bodem van de zee met een stroomstoot dwingen op te zwemmen, waarna men deze dieren in een net kan dwingen....... of alweer: het martelen van dieren...).

Al in  2010 beloofde de destijds verantwoordelijke minister dat Nederland de pulsvisserij wetenschappelijk zou laten onderzoeken, waarna Nederland toestemming kreeg van de EU om te experimenteren met deze vorm van visserij.

Schouten dacht weg te komen met de leugen dat Nederland het wetenschappelijk onderzoek nog moet afronden...... Nu is gebleken dat dit kul is en nog praktisch het hele onderzoek moet worden uitgevoerd......

Als je verstandig bent eet je geen vis (of vlees) daar m.n. vis afgeladen is met door de EU toegestane grote hoeveelheden gif, zoals kwik, pesticiden, medicijnresten en plastic..... In kweekvis vind je ook nog eens antibiotica....... Wat betreft de toegestane hoeveelheden gif, zie de noot hieronder.

Zie ook:
'Dierenmishandeling op 'ongekend' grote schaal' (zie ook de links in dat bericht over het doodmartelen van vissen op giga schaal)


* Wat een belachelijke combinatie overigens, daar een minister die de landbouw moet bedienen tegenstrijdige belangen heeft bijvoorbeeld als het gaat om landbouwgrond terug te geven aan de natuur, zodat natuurgebieden aan elkaar kunnen worden gekoppeld en we niet meer te maken hebben met dieren die op een postzegel grond verhongeren......... Een nog gevaarlijker belangenverstrengeling ontstaat bij landbouwproducten en voedselkwaliteit, immers de belangen van de landbouw gaan nu eenmaal in 95% van de gevallen voor op de volksgezondheid, waarmee de voedselkwaliteit op gespannen voet kan komen te staan met die volksgezondheid...... Neem de hoeveelheid gif die landbouwproducten mogen bevatten, waar de toegestane hoeveelheden altijd te hoog zijn, dit daar men kijkt naar een bepaalde hoeveelheid van giftige bestanddelen in een product, terwijl de meeste consumenten te maken hebben met een stapeling van de bestanddelen van een aantal soorten gif die in meerdere landbouwproducten en levensmiddelen voorkomen......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten