Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 10 maart 2018

Annie Schreijer-Pierik (CDA EU) maakt zich hypocriet druk om Natura 2000 n.a.v. verhongerende grote grazers....

Donderde afgelopen donderdagmiddag bijna van m'n stoel toen ik CDA EU grofgraaier Annie 'keukentafel' Schreijer-Pierik zich volkomen hypocriet druk hoorde maken over de verhongerende grote grazers op de veel te kleine natuurgebieden voor deze dieren.....

Schreijer-Pierik had het gore lef de Natura 2000 plannen aan te halen, een EU plan om natuurgebieden van de diverse lidstaten met elkaar te verbinden. Uiteraard sprak S-P niet over de Ecologische Hoofdstructuur, een plan als Natura 2000 maar dan voor Nederland. Een plan waar al aan was gewerkt, toen onder een CDA kabinet Balkenende, de Groningse CDA sjoemelaar en pony verkoper Bleker een streep door deze Ecologische Hoofdstructuur zette (terwijl hij zelf een fiks bedrag had opgestreken 'door een stuk grond terug te geven aan de natuur', een stuk grond dat onderdeel van die Ecologische Hoofdstructuur had moeten worden.....).....

Nee, volgens Schreijer-Pierik moet er ingegrepen worden, alsof ze niet weet, dat in Nederland uiteindelijk 75 tot 80% van deze grote grazers worden afgeschoten........

Daarnaast is het smerigste nog wel dat Schreijer-Pierik een groot lobbyist is van de intensieve martelveehouderij, de dieren in deze doodsindustrie ondergaan een vreselijke dood na een vreselijk leven, me dunkt, dan kan je als grote grazer nog beter in een afgezet natuurgebied leven......... Zelf was S-P (zoals gezegd nu grofgraaier in de EU fractie van het CDA >> de EVP) 'boerin' en wel varkenshouder, benieuwd hoeveel dieren zij hield en of ze te vergelijken is met de dierenbeulen die zich boer op een intensieve veehouderij durven te noemen, terwijl deze 'boeren' van vele honderden tot zelfs ver boven de 20.000 dieren in stallen houden (bij kippen kunnen de aantallen nog veel groter zijn...).... Je kan er bijna donder op zeggen dat dit zo was......

Schreijer-Pierik? Ach CDA: de hypocrisie, valse verontwaardiging en het liegen zit ze in het bloed!

Zie ook: '75 tot 80% van het grotere wild wordt afgeschoten in Nederland, terwijl de grote grazers nu verhongeren.........'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten