Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 19 maart 2018

Ruttes valse praatje om a.s. woensdag voor de sleepwet te stemmen......

Rutte maakt met z'n gemaakte ernstige stem (uiterst lachwekkend!) op de radio reclame voor de sleepwet, ofwel de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Hij gebruikt meermaals het woord veiligheid en dat in combinatie met veiligheid en het belang van die wet 'in uw buurt....' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Met andere woorden: Rutte geeft toe dat de sleepwet op iedereen van toepassing zal zijn, of daar nu wel of geen reden voor is......

Er zou met de sleepwet betere controle komen op wat de geheime diensten (inlichtingen- en veiligheidsdiensten') doen, echter die controle is niet openbaar en gezien het verleden is dat bepaald geen reden om gerustgesteld te zijn...... Immers hoe vaak hebben de AIVD en MIVD de laatste 17 jaar geen inlichtingen over 'gevaarlijke islamstrijders' gegeven, waarna een groot aantal mensen volkomen ten onrechte werd aangehouden en vastgezet..??

Dan nog: onze veiligheid? Als deze geheime diensten (ook die uit andere westerse landen) al echt gevaarlijke figuren in het vizier hebben, wisten dezen alsnog een aanslag te plegen, zoals keer op keer na een terreuraanslag blijkt...... Waarom dan deze diensten nog meer werk geven, als ze nu al de gepleegde aanslagen niet konden tegenhouden?? Deze diensten schermen jaar op jaar met het argument dat ze weer aanslagen hebben tegengehouden, vreemd genoeg mag het volk dan niet weten wie (hoe, wat en waar) een aanslag gepland zouden hebben........

De opzet is dan ook niet veiligheid bevorderen zoals oplichter Rutte beweert, maar simpelweg deze diensten meer macht geven en dat is pas echt levensgevaarlijk! Bovendien wordt ons recht op privacy nog verder afgebroken met dit monstrum........

TNO deed op verzoek van PvdA volksverlakker Plasterk in 2016 (destijds verantwoordelijk minister onder Rutte 2) onderzoek naar de sleepwet en stelde dat deze niet in het belang van het volk is, dat deze de privacy ernstig aantast, terwijl de noodzaak daartoe totaal onduidelijk is!! De verzamelde informatie mag zelfs gedeeld worden met buitenlandse geheime diensten....*

Stemt woensdag tegen de sleepwet en tegen alle partijen van wie de vertegenwoordigers voor deze sleepwet zijn (de meeste partijen)!! Overigens is het ook van belang tegen de partijen te stemmen, die voor de afschaffing van het referendum waren, alweer het grootste deel van  de landelijke partijen. Het referendum is het laatste gereedschap voor het volk om slechte en zelfs waanzinnige 'democratische besluitvorming' te beïnvloeden en tegen te houden.....

Hoe is het mogelijk dat 'democratische partijen' daar tegen zijn, sterker nog hoe is het mogelijk dat Ollongren, D66 minister dit door de beide Kamers heeft gekregen, immers D66 was altijd de grote pleitbezorger voor het referendum....... Stem woensdag dan ook vooral niet op de oplichters van D66 (op de affiche voor de gemeenteraadsverkiezingen boogt D66 op haar duurzame en groene karakter..... ha! ha! ha! ha! De leugenaars, van Veldhoven is zelfs tegen het heffen van statiegeld op kleine plastic flessen en blik, verder is D66 o.a. voor het openhouden van kolencentrales tot 2030 en voor de verhoging van de maximum snelheid.. Zie: 'Gerbrandy (D66) en Dik-Faber ('Chisten'Unie) groenste politici van het jaar....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!' >> van Veldhoven was 2 maal de groenste politicus van het jaar......)

En Rutte? Lid van een misdadigers partij en volleerd oplichter!

* Zie voor meer informatie over de TNO analyse: 'Plasterk liegt glashard over nieuwe wet op geheime diensten........'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten