Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 14 juni 2014

Wijsmuller van de HSP stak zich wat veren in de reet

Vanmiddag in Kots Kamerbreed Joris 'broedkip' Wijsmuller, die bij de gemeenteraadsverkiezingen zo veel winst behaalde met zijn partij, de Haagse Stadspartij. Wijsmuller liet weten, dat hij niet goed weet, wat te vinden van de EU en dat hij heeft getwijfeld of hij moest stemmen tijdens de EU verkiezingen......... ha! ha! ha! ha! ha! Laat ik nu altijd gedacht hebben, dat de HSP zich vooral wilde inzetten op de lokale politiek, daar de landelijke overheid te ver van de burgers stond, laat staan de EU. Benieuwd wat de 'anarchisten' in zijn partij van zijn uitlating aangaande de EU vonden...... Ach en als Wijsmuller een paar jaar wethouder is en de bouwmaffia shows in Zuid-Frankrijk heeft bezocht, is hij helemaal om en een fervent voorstander van de EU, let maar op!

De HSP heeft gewonnen, omdat de partij tegen een aantal grote projecten was, zoals een groot deel van de Haagse bevolking. Bovendien had een groot aantal Hagenaars het helemaal gehad met de grote politieke partijen, aldus Wijsmuller, die nu een open besluitvormingssysteem gaat invoeren in Den Haag, de burgers bij die besluitvorming betrekken*, met de leus van het nieuwe college: 'Vertrouwen op Haagse kracht...' ha! ha! ha! ha! ha! Wijsmuller gaat dit dan wel doen, met diezelfde grote politieke partijen, die de zijn kiezers niet meer wilden zien in het college....... ha! ha! ha! ha! ha!

Dat het door PvdA bouwmaffia wethouder Norder gewilde muziekcentrum niet doorgaat, vindt Wijsmuller een troffee....... Een vreemde 'troffee', want i.p.v. dit hele onzalige plan af te blazen, gaat Wijsmuller een ander bouwplan maken, waar 'misschien' iets van de 'oudbouw' (nog geen 30 jaar oud) kan blijven staan. Oudbouw waar jaarlijks honderden toeristen van over de hele wereld, naar komen kijken........ Maar het wordt wel goedkoper..... Hè hè, gelukkig maar, benieuwd hoeveel goedkoper, maar voorlopig komt er dus geen eind aan het slopen en bouwen in Den Haag, ook bij de SP zijn uw luchtwegen en longen in goede handen!! ha! ha! ha! ha!

Het meest suffe van de hele uitzending was wel, toen VVD leeghoofd Marc Verheijen werd gevraagd naar wat Wijsmuller van de HSP voor elkaar wilde krijgen. Deze Verheijen dacht werkelijk, dat de HSP, de Haagse zuster van de SP was, een heel verhaal, dat de SP best betrouwbaar is. Verheijen ging daar een paar minuten over door en niemand die hem even terechtwees, zelfs Wijsmuller niet...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Je zou jezelf af kunnen vragen, of men wel door had, dat Verheijen niet begreep, dat de HSP niets van doen heeft met de SP.....
Al moet ik toegeven dat de HSP, net als de SP, de idealen snel bijstelt als er macht in beeld komt, dat heeft Wijsmuller deze week eens te meer bewezen!!

Wijsmuller? Een volksverlakker van 13 in een dozijn!

*Waar en hoe vaak heb ik dit eerder gehoord...?????

Zie ook: 'Haagse Stadspartij gaat samenwerken met de 'vijand' en laat haar kiezers 'in de kou' 
staan'

        en: 'Haagse Stadspartij behaalt dikke winst, de vraag is of de kiezers weten waar ze op stemden. De vraag stellen is..........' (bericht van na de gemeenteraadsverkiezing van 2014)


        en: 'Wijsmuller deed in september z'n oorbel uit, omdat hij zag dat dit niet gepast was...........'

        en: 'Joris Wijsmuller intussen volleerd volksverlakker.........'

        en: 'VNU demonstratie, Haagse politie: wilt u zich legitimeren, want u ziet er links uit..........!!!!' (onder burgemeester van Aartsen en mede verantwoording van bestuurspartij HSP, was een tegendemonstratie verboden, afgelopen zondag 18 maart 2018, in Amsterdam een anti-fascisme demo, daar was wel ruimte voor een tegendemonstratie van fascisten, ook onder van Aartsen als burgemeester......)

        en: 'Haagse Stadspartij, inclusief voorman en grofgraai wethouder Wijsmuller, eens met de ontruiming van De Vloek in Scheveningen...............'

        en: 'Joris Wijsmuller breekt zoveelste belofte i.z. 'Spuiplein miljoenen belastingdumping........''

        en: 'Netanyahu, 1 van de grootste oorlogsmisdadigers komt naar Den Haag...... Gooi uw kont tegen de krib en demonstreer in Den Haag!' (terwijl de HSP in het college van B&W zat, verbood Den Haag demonstraties tegen Palestijnenslachter Netanyahu....)

        en: 'Bezoek Netanyahu: meet gemeentebestuur Den Haag met twee maten?'

        en: 'Haagse wethouders Wijsmuller en de Bruijn hebben zonnesteek opgelopen, veel meer hoogbouw en een metrolijn..... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

        en: 'Gezondheidsraad wijst op belang vergroening stedelijk gebied, wat betreft HSP wethouder Wijsmuller een advies 'aan dovemansoren......'' (daarna heeft Den Haag in 2017 een flink perceel met bomen naast het Leyenburg ziekenhuis gesloopt t.b.v. nieuwbouw >> hoofdverantwoordelijke: HSP wethouder Joris Wijsmuller....)

        en: 'Zwarte Piet in Den Haag met 'anarchisten partij' HSP in het college..............'

Meerdere links toegevoegd op 20 maart 2018.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten