Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 15 maart 2018

Rusland schuldig verklaard voor aanslag op Skripal, echter onafhankelijke controle van 'het bewijsmateriaal' wordt geweigerd......

Gisteren werd 23 Russische diplomaten te verstaan gegeven dat zij Groot-Brittannië uitgezet zullen worden als vergelding voor de moordaanslag met 'novitsjok' ('novichok') op de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter..... Deze aanslag wordt o.l.v. Groot-Brittannie op het bord van de Russen geschoven, dit terwijl Skripal al langere tijd deel uitmaakte van een .netwerk van in te huren spionnen....... Je weet wel, mensen die worden ingehuurd om andere mensen om te leggen, dan wel ten schande te maken, het maakt niet uit, als het doelwit maar monddood wordt gemaakt, dan wel al diens bronnen vrijgeeft......

Gistermiddag de ex-KGB spion Jack Barsky (schreef het boek 'Der Falsche Amerikaner: Ein Doppelleben als deutscher KGB-Spion in den USA') op WDR 5. Hij stelde over deze gifmoord dat de CIA al lang over het zenuwgif beschikt dat gevonden zou zijn na de aanslag op Skripal en zijn dochter. Een gif dat in de 80er jaren werd ontwikkeld in de Sovjet-Unie, maar zoals deze benaming al aangeeft, dat was bepaald niet alleen Rusland, m.a.w. het gif 'novitsjok' kan net zo goed uit Oekraïne, Georgië of een ander (Midden-) Oost-Europees, nu zwaar anti-Russisch land komen......

Gezien de (ook recente) VS/CIA geschiedenis kan het hier heel goed om een zogenaamde false flag operatie gaan...... Een operatie om Rusland verder zwart te maken bij de westerse bevolkingen, zodat ze klaar worden gestoomd voor een 'hete oorlog' met Rusland........ (zie wat dat betreft ook, wie er baat heeft bij deze aanslag, dat is op zeker niet Rusland, een land dat de laatste jaren juist laat zien meer diplomatie te gebruiken, dan het westen de afgelopen 30 jaar heeft laten zien.....*)

Afgelopen dinsdagmorgen op Radio1 Margriet Brandsma (na 9.30 u.), ze was te gast in het programma Spraakmakers, dat in werkelijkheid 'Praatjesmakers' genoemd zou moeten worden. Brandsma stelde dat Rusland zonder meer schuldig is aan de moordaanslag met een Sovjet zenuwgas. Niet dat daar de bewijzen voor zijn getoond aan deze 'journalist', maar gewoon omdat de Britse premier May heeft gezegd dat dit zo is en alle westerse oorlogshitser en Ruslandhaters herhalen haar met grote graagte...... (oorlogshitser en Ruslandhaters als de reguliere westerse massamedia en het grootste deel van de westerse politici) False flag operaties 'bestaan tenslotte niet....' Brandsma wist veel van Rusland aldus presentator Plag, daar zij correspondent was in Duitsland voor de NOS...... ha! ha! ha ha! ha! ha! Ja 'geheel logisch!'

Een mail van een luisteraar werd gebagatelliseerd, een mail waarin die luisteraar stelde dat de NAVO geheel tegen de afspraken langs de Russische grens staat (daarmee zeggend dat het westen eerst eens naar zichzelf moet kijken als het om agressie gaat....).. Ach het domme presentatiewicht en haar gasten kunnen zich niet eens voorstellen wat er zou gebeuren als Rusland militaire oefeningen langs de Mexicaanse en VS grens zou houden, of als Rusland daar een 'raketschild' zou plaatsen (een raketschild dat in een mum van tijd kan worden omgevormd tot 'een schild' met nucleaire aanvalsraketten, zoals de VS die in de buurt van de Russische grens plaatste......)

Uiteraard wilde men daar niet op ingaan, nee, vooral niet wijzen naar de agressie van het westen en dan m.n. die van de VS en de NAVO..... Niets over de de door de VS en haar oorlogshond de NAVO verbroken overeenkomst met de destijds Sovjet president Gorbatsjov, een overeenkomst waarin de de VS en de NAVO beloofden geen Oost-Europese, ex-Sovjet republieken in te lijven bij de NAVO, waardoor de VS en de NAVO nu voor de grens van Rusland staan...... Gorbatsjov ging akkoord met de hereniging van de twee Duitslanden, juist op die voorwaarde...... (al jaren ontkent door het westen, 'maar helaas', de schriftelijke bewijzen liggen er intussen!)

Je snapt natuurlijk wel dat de hele mikmak weer voorbijkwam, Rusland is fout, Rusland heeft De Krim geannexeerd en met dit soort valse cliché's werd Putin afgeschilderd als een duivel...... De Krim sloot zich aan bij Rusland na een referendum, een referendum dat door internationale waarnemers werd gecontroleerd en als goed en eerlijk werd beoordeeld! Of wat dacht je van de leugen dat het Russische leger in Oost-Oekraïne zou vechten voor de terecht in opstand gekomen bevolking (daar er een staatsgreep plaatsvond tegen de door hen democratisch gekozen regering..), zij wensten niet te leven onder een neonazi-regime (ingesteld door de VS)..... Als Rusland echt met haar leger in Oekraïne zou hebben gevochten, was Oekraïne al lang gezuiverd van neonazi's en was er vrede geweest in dat land......

Geert Groot Koerkamp, al jaren Rusland correspondent deed ook nog een duit in de Radio1 propaganda zak en stelde zich achter de beschuldiging van Rusland voor de vergiftiging. Als je hem trouwens moet geloven, is Rusland bijna een dictatuur, terwijl hij gewoon zijn werk kan doen vanuit Rusland (wat bijvoorbeeld vanuit Turkije, NB een NAVO lidstaat, niet mogelijk is!)

Natuurlijk vergeleek Koerkamp deze vergiftiging met de Polonium vergiftiging in 2006 op Litvinenko...... Ook daar werd Rusland aangewezen als schuldige, terwijl daar in feite nooit hard bewijs voor werd getoond, ook destijds ging het om gif dat uit voormalige Sovjet republieken, of een VS laboratorium kan zijn gekomen...... Zoals eerder gezegd, vergeet daarnaast niet dat veel Russen zich in het buitenland onder meer bezig houden met (zware) misdaad en als je in dat milieu een verkeerde pas zet, heb je ook je doodvonnis getekend...... Maar nee, Koerkamp weet 'gewoon' dat Rusland goed is in dit soort moorden...... Waar slaat 't op???

De Britse premier May kwam met de beschuldiging aan het adres van Rusland, hoewel ze Rusland een eigen onderzoek en zelfs een onafhankelijk onderzoek naar het zenuwgif ontzegt......... Hoe kan je in godsnaam na een paar dagen al een ander land beschuldigen, zonder dat bekend is hoe het gif het land is binnengekomen, zonder echt ook maar één echte aanwijzing voor schuld te hebben, of de dader te hebben gearresteerd (of één van de daders, die het gas tegen Skripal gebruikten)....... Echter er is niets anders dan indirecte bewijzen, gebaseerd op van horen zeggen, aangevuld met aannames....... (oh ja, en het gas dat in de Sovjet-unie werd ontwikkeld, al mag dat dan, alweer zoals gezegd, niet onafhankelijk gecontroleerd worden......)

Het was gisteren al zo zot, dat de regering May stelde dat de vraag om een onafhankelijk onderzoek totaal overbodig is, waarom zouden haar woorden betwijfeld moeten worden...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Alsof de regering May nog nooit gelogen heeft..... ha! ha! ha! ha!

May roerde de oorlogstrom door te zeggen dat deze moordaanslag een aanslag op het Britse volk is...... Nogmaals zonder ook maar enig bewijs voor Russische bemoeienis........

Gistermorgen was het de beurt aan de navigator van de internationale Putin - Trump politiek, de levend geworden BNR rollade Hammelburg, om voor de moordaanslag op Skripal zijn schuldig uit te spreken over Rusland..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Alsof hij een rechter, officier van justitie, een chemische wapens expert en misdaaddeskundige in één is..... Hetzelfde was overigens het geval met de Groot-Brittannië correspondent Lia van Bekhoven, ook zij wist het zeker: Rusland is schuldig, logisch toch als hare inhumane neoliberale kwaadaardigheid, de Britse premier May het zegt??!!! Een 'mens' dat NB meermaals heeft gelogen en bewust zaken heeft verzwegen......

Overigens stelde Barsky op WDR 5 dat Rusland al lang niet meer over chemische wapens beschikt.... Ik moet toegeven dat dit zelfs voor mij een schok was, daar ik ervan overtuigd was dat Rusland deze, zoals de VS nog steeds heeft, echter Rusland schijnt op dat gebied voor te lopen op de VS (in het kader van het vernietigen van wapenvoorraden met dit soort kankerzooi)

Nee Rusland zal en moet als fout worden aangemerkt, zoals nu weer bij deze aanslag....... Weet niet meer wie, maar een Nederlandse correspondent, ik dacht Godfroid, voegde nog olie op het vuur toe door een grap te maken over Rusland dat zich ziet als slachtoffer voor alles wat in het westen fout gaat..... In werkelijkheid is dat toch echt zo, voorbeelden te over!! Zelfs de Brexit en de anti-democratische toestand in Spanje, waar het Catalaanse volk democratisch koos voor onafhankelijkheid, worden nu toegewezen aan Rusland.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Zelfs hare D66 leeghoofdigheid Ollongren beticht Rusland van het manipuleren van zaken in Nederland, waar ze vervolgens geen voorbeelden kon en kan noemen.....

In het nieuws vandaag de mededeling van het Witte Huis dat de aanslag op Skripal en zijn dochter aangeeft dat Rusland maling heeft aan de internationale rechtsorde en de democratie probeert te ondermijnen......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Datzelfde Witte Huis is alleen deze eeuw al verantwoordelijk voor meer dan 2 miljoen doden (het grootste deel in Irak, meer dan 1,5 miljoen vermoorde mensen) en dat in illegale oorlogen, verder is dat 'Huis' verantwoordelijk voor staatsgrepen tegen democratisch gekozen regeringen, zoals in Oekraïne...

Opperploert en massamoordenaar Stoltenberg, het opperhoofd en topgraaier van de uiterst agressieve NAVO nam de gebeurtenis waar door nogmaals te stellen dat Oekraïne lid van de NAVO mag worden als het dat wil...... Oekraïne het land dat wordt bestuurd door een corrupte neonazi-junta, geparachuteerd door de VS...... Alsof de documenten die onlangs opdoken niet bestaan (documenten over het hiervoor genoemde akkoord waarin de VS en de NAVO beloven niet verder uit te breiden richting Moskou, dit in ruil voor hereniging van de twee Duitslanden).......

* Barsky begon er niet over; maar wie heeft er voordeel bij deze moorden? Naast de VS (om het militair-industrieel complex met nog hogere winsten te voeren en het VS imperium verder uit te breiden), kom je toch echt uit bij Oost-Europese landen als Oekraïne, Hongarije, Polen, Georgië, Roemenië en de Baltische Staten, dit naast landen als Groot-Brittannië dat al een paar jaar lang bezig is met een zwaar anti-Russische propaganda campagne..... Al de genoemde landen (gesteund door het grootste deel van de westerse politici en de reguliere westerse massamedia) willen het 'Russische gevaar' voorgoed uitschakelen..... Dit kan alleen middels een oorlog en de grote drijfveer achter oorlogsvoering is nog steeds kapitalen binnen graaien voor het militair-industrieel complex, kapitalen veilig stellen ook op het gebied van voorraden aan olie, gas, andere grondstoffen en tot slot natuurlijk de eerder genoemde machtsuitoefening van de VS en haar slaafse oorlogshonden op sleutelposities in de wereld, zoals het beheersen van zeestraten enz.....

Zie ook: 'Novitsjok Skripal sprookje? Lees dit bericht!'

        en: 'Joël Voordewind (ChristenUnie, Tweede Kamer) eist actie n.a.v. false flag actie Skripal'
        en: 'Skripal vergiftiging roept steeds meer vraagtekens op.....'

        en: 'Novitsjok (Novichok) een Russisch chemische wapen >> één grote leugen, zoals de massavernietigingswapen van Saddam Hoessein'

        en: 'Rusland verlangt terecht een excuus van de Britse regering voor valse beschuldiging 'aanslag' op Skripal.....'

        en: 'Novitsjok (novichok) uitgelegd door wetenschappers, Groot-Brittannië zit 'goed fout....''

        en: 'Skripal: geen (onomstotelijk) bewijs voor Russische schuld en toch stuurt Rutte 2 Russische diplomaten het land uit........'

        en: 'Stef Blok (VVD minister BuZa): de Russische schuld voor de aanslag op Skripal is 'plausibel...' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

        en: 'Rusland mag niet deelnemen aan onderzoek naar 'aanslag met novitsjok' op Skripal'Voor meer berichten over het demoniseren van Rusland zie:
       en: ''False flag terror' bestaat wel degelijk: bekentenissen en feiten over heel smerige zaken..........'

       en: ''Fake News' hysterie willens en wetens gelanceerd om sociale media tot zwijgen te brengen, Rusland te demoniseren en daarmee de waarheid te verbergen........'

       en: 'Rusland heeft niets van doen met manipulaties van de VS presidentsverkiezingen via Facebook, wel maakt Facebook meer kapot dan je lief is.......'

       en: ''Russiagate' een complot van CIA, FBI, Hillary Clinton en het DNC...........'

       en: 'CIA en 70 jaar desinformatie in Europese opiniebladen............'


       en: 'CIA deed zich voor als het Russische Kaspersky Lab, aldus Wikileaks Vault 8.....' (zie ook de andere links onder dat bericht)


2 opmerkingen:

 1. Alsof Rusland zo'n moord dan niet gewoon met een pistool zou (laten) plegen.

  Wat een waanzinnige naïviteit en domheid toch weer. Kan niemand dat dan bedenken?

  Als er in Nederland een afrekening in het criminele circuit plaatsvindt, wordt dat naar verluid meestal gedaan door ingehuurde beroepsmoordenaars die geen sporen achterlaten. En dan zou een groot land als Rusland dus een moord plegen waarbij ze bijna een bord neerleggen: dat hebben wij gedaan. Alsof die Russen niet beter zouden kunnen.

  Trouwens het omgaan met dit soort zenuw"gas" achtige stoffen is levensgevaarlijk en heel moeilijk.
  Als die man dood moest, dan zijn er toch 1000 andere, eenvoudiger en minder opvallende manieren om dat voor elkaar te krijgen.

  Het is zo overduidelijk allemaal dat kan maar tot 1 conclusie leiden: Rusland heeft er niks mee te maken.
  Trouwens, zoals ook al gezegd: wat zou Rusland hier in godsnaam mee opschieten?
  Belachelijk gedoe.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hé Bas,

  dank voor jouw antwoord en terechte toevoeging.

  Met vriendelijke groet (en alvast een mooi weekeinde).

  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen