Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 13 november 2015

Zieke werknemers werken door en dat is bepaald niet productief..........

Zoals iedereen al wist, of had kunnen weten, werd eergisteren nog eens ten overvloede* bekendgemaakt, dat zieke werknemers op grote schaal doorwerken..... Ditzelfde onderzoek toont bovendien aan, dat de groep werknemers die dit doet, groeiend is. Volgens de onderzoekers zou dit  te wijten zijn aan angst om ontslagen te worden, dan wel vervangen te worden door iemand, die goedkoper is, waarna de herstelde werknemer naar zijn/haar baan kan fluiten. Ook zijn werknemers bang, dat ziekte hun promotiekansen verlaagt,of zelfs onmogelijk maakt. Uiteraard zijn er werknemers, die denken dat ze niet te vervangen zijn en daarom doorwerken bij ziekte, maar die groep daalt gelukkig in aantal.

Het onderzoek stelt dat doorwerken tijdens ziekte nadelig is voor de zieke werknemer, immers het gevaar is levensgroot dat de zieke alleen maar zieker wordt en uiteindelijk zelfs in het ziekenhuis, of op de begraafplaats belandt....... Bovendien lijdt de kwaliteit van het werk onder de ziekte van de werknemer........ Ook kan de zieke werknemer, als deze een besmettelijke ziekte onder de leden heeft, andere werknemers besmetten......

U snapt uiteraard, dat in de veel gevallen de kosten van het doorwerken, een stuk hoger oplopen, dan wanneer de werknemer thuis uitziekt.

Moet u nagaan: er zijn arbodiensten (die de bedrijfsartsen van weleer vervangen), die rustig in hun reclames stellen, dat hun arts zieke werknemers onmiddellijk weer op de werkplek krijgt.........

* Al kan het niet vaak genoeg gezegd, dan wel bevestigd worden!

Zie ook: 'De Arbodienst zweept uw arbeiders ziek naar de werkvloer!!'

Voor meer berichten over ziektewet, ziekte, arbodienst, UWV (die instantie heeft er een handje van mensen beter te verklaren, zelfs als ze niet op hun benen kunnen staan, of stuurt beroepschauffeurs de weg op, die dit vanwege hun medicatie niet zouden mogen...), bedrijfsarts en/of ontslag, klik op het desbetreffende label, onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten