Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 7 september 2016

Australië kondigt heksenjacht aan op 'lone wolfs....'

Als reactie op een IS oproep aan eenlingen, aanslagen te plegen in Australië, heeft de regering daar aangekondigd 'verscherpte maatregelen' te zullen nemen tegen 'lone wolfs....' Uiteraard wordt de bevolking opgeroepen ogen en oren open te houden........ Daarmee zaait de Australische bevolking haat en angst tegen mensen die niet voldoen aan de normen, daar ze zich afzijdig houden van de maatschappij.......

Het kan net anders, of deze maatregelen zullen uitmonden in een heksenjacht op eenlingen. Mensen die om wat voor reden dan ook, alleen wonen en zich niet met de rest van de bevolking bemoeien, zullen door plaatsgenoten worden gezien als gevaarlijk..... Sterker nog: de kans dat de plaatselijke geestelijk bekrompen burgers het recht in eigen hand zullen nemen, is levensgroot........

Denk niet, dat dit beperkt zal worden tot Australië, na alle terreur hysterie in de EU, zal hetzelfde proces zich ook in de EU (en dus in Nederland) voltrekken......

Terug naar de Middeleeuwen met een jacht op mensen, die volgens het bekrompen deel van de bevolking, verdacht zijn...... Verdacht, daar men deze personen niet in 'het normale burgerlijke hokje' kan plaatsen....

Angst en haatzaaien tegen eenlingen anno 2016 mensen, 2016: niet 1516.....

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Bron: ABC radio Australië.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten